Abrogat prin pct. 28 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1463/1036/2016

21/07/2014

Abrogat prin pct. 28 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1463/1036/2016

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l027n-dci-cyclophosphamidum/

Indicaţii
Cyclophosphamidum este recomandat ca:
1.    terapie de linia I sau a II-a (după lipsă de răspuns, recăderi frecvente sau efecte adverse) în sindromul nefrotic primitiv (proteinurie > 3.5 g/24 ore; albumine serice < 3 g/dL), eRFG > 30 mL/min şi diagnostic anatomo-histologic precizat al leziunii renale [nefropatia glomerulară membranoasă (GM), nefropatia cu leziuni glomerulare minime (NLGM), glomerulocleroza focală şi segmentară (GSFS) sau glomerulonefrita membranoproliferativă(GNMP)].
2.    terapie medicamentoasă de linia I sau a II-a (după lipsă de răspuns, recăderi frecvente sau efecte adverse) în sindromul nefritic [hematurie (hematii dismorfe) superioară leucocituriei, cilindrurie (cilindri hematici, granuloşi) ± reducerea eRFG ± HTA ± edeme] din:
a.    Glomerulonefrite rapid progresive (GNRP) documentate clinic, paraclinic (sindrom nefritic + reducerea rapidă a eRFG >= 50% în trei luni) şi anatomopatologic (formare de semilune > 60% dintre glomerulii examinaţi) şi:
i.    Sindrom Goodpasture – anticorpi anti-membrană bazală glomerulară circulanţi (ELISA >= 2UI/mL) sau imunofluorescenţă  indirectă;
ii.    Vasculite pauciimune – anticorpi circulanţi anti-mieloperoxidază (>= 6 UI/mL) şi sau anti-proteinaza C (>= 9 UI/mL).
iii.    Glomerulonefrite prin complexe imune: NIgA, nefropatie lupică; glomerulonefrită crioglobulinemică.
b.    Nefropatie cu depozite mezangiale de IgA (NgIgA) documentată histologic, cu:
i.    proteinurie > 1 g/24 ore şi eRFG > 60 mL/min, în ciuda terapiei antiproteinurice sau
ii.    degradare rapidă a funcţiei renale (reducerea eRFG > 15% pe an).
c.    Nefropatie glomerulară lupică [(cel puţin 4 dintre criteriile ARA) + (anticorpi antinucleari >= 1:80 şi/sau anti-dsDNA >= 30 UI/mL) + sindrom nefritic/nefrotic] clasele III, IV sau V [documentate histopatologic, conform clasificării ISN/RPS].
d.    Glomerulonefrită  membrano-proliferativă  (documentată  histopatologic   –   tip   I)    crioglobulinemică (crioglobuline ±; factor reumatoid >= 30 UI/mL; C4 < 0.2 g/dL) asociată infecţiei cu virusul hepatitei C (titruri
> 100 ARN VHC copii/mL) cu:
i.    degradare rapidă a funcţiei renale (reducerea eRFG > 15% pe an) sau
ii.    sindrom nefrotic.

Tratament
Ţinta tratamentului
1.    În funcţie de răspunsul la terapie al sindromului nefrotic, sunt definite: remisiunea completă (proteinuria scade la < 0.2 g/24 ore şi albumina serică creşte > 3.5 g/dL); remisiunea parţială (proteinuria rămâne între 0.2-3.4 gr/24 ore sau scade cu > 50% faţă de valoarea iniţială); recăderea (reapariţia proteinuriei după ce remisia completă a durat > 1 lună); recăderi frecvente (mai mult de 2 recăderi în 6 luni); corticorezistenţa (persistenţa proteinuriei după 4 luni administrarea de prednison, în doză de 1 mg/kg corp-zi) şi corticodependenţa (reapariţia proteinuriei nefrotice la scăderea sau oprirea tratamentului cortizonic).
Ţinta tratamentului este remisiunea completă sau parţială.
2.    Remisia sindromului nefritic: reducerea hematuriei, proteinuriei şi stoparea reducerii/redresarea eRFG. Doze
Nefropatia cu leziuni glomerulare minime
Prednisonum 1 mg/kg corp zi (greutate “uscată”), po, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp zi (greutate “uscată”), po, 3 luni (terapie de linia a II-a). Dacă se obţine remisiune, se opreşte. În caz de lipsă de răspuns (fără remisiune sau remisiune parţială), corticodependenţă sau recăderi frecvente sau contraindicaţii (sau reacţii adverse) pentru corticoizi sau cyclophosphamidum, se înlocuieşte cu ciclosporinum maximum 5 mg/kg corp zi (greutate “uscată”), po, 3 luni (terapie de linia a III-a).
Nefropatia glomerulară membranoasă
Prednisonum 0.5 mg/kg corp zi, po, 27 zile, în lunile 1,3 şi 5 asociat cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp zi, 30 zile, în lunile 2, 4, 6 (terapie de linia a II-a), indicată dacă proteinuria este 4-8 g/24 ore şi eRFG > 60 mL/min stabil la 6 şi 12 luni, în ciuda terapiei de linia I [inhibitori ai enzimei de conversie ± blocanţi ai receptorilor angiotensinei, diuretice (saluretice ± antialdosteronice), inhibitori ai HMGT, 6 luni)] sau proteinurie > 8 g/24 ore şi/sau scăderea eRFG, la 6 şi 12 luni. Dacă se obţine răspuns, se opreşte. În cazul lipsei de răspuns, de recăderi frecvente sau contraindicaţii (corticoizi sau cyclophosphamidum), se înlocuieşte cu ciclosporinum 3-4 mg/kg corp zi, po, 6 luni (terapie de linia a III-a).
Glomeruloscleroză focală şi segmentară
Prednisonum 1 mg/kg corp zi (greutate “uscată”), po, asociat cu cyclophosphamidum, 2-3 mg/kg corp zi, po, 3 luni (terapie de linia a II-a). Dacă se obţine răspuns, se continuă 6 luni.
În caz de lipsă de răspuns, corticodependenţă sau intoleranţă (corticoizi, ciclofosfamidă), se înlocuieşte cu ciclosporinum maximum 5 mg/kg corp zi (greutate “uscată”), po, 3 luni (terapie de linia a III-a).
Sindrom  Goodpasture
Prednisonum 1 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), durată totală 6 luni, asociat cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), 3 luni.
Vasculite pauciimune
Terapie de linia I: (i) Atac: Prednisonum 1 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scădere progresivă pînă la 10 mg/zi la 6 luni, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), 3 luni. (ii) Întreţinere: Prednisonum 10 mg/zi, 24 luni, în asociere cu azathioprinum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scăderea după 12 luni, 24 luni în total.
Glomerulonefrite prin complexe imune cu evoluţie subacută
Terapie de linia I: (i) Atac: Prednisonum 1 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scădere progresivă pînă la 10 mg/zi la 6 luni, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), 3 luni. (ii) Întreţinere: Prednisonum 10 mg/zi, 24 luni, în asociere cu azathioprinum 2-3 mg/kg corp-zi (greutate “uscată”), cu scăderea după 12 luni, 24 luni în total.
Nefropatie cu depozite mezangiale de IgA
Terapia de linia a III-a (indicată dacă proteinuria nu scade sub 1 g/24 ore, după 6 luni de terapie de linia a II- a sau la scăderea eRFG): prednisonum 0.5 mg/kg corp-zi, în asociere cu cyclophosphamidum 2 mg/kg corp- zi, 3 luni, apoi azathioprinum, 2 mg/kg corp zi, 2 ani.
Nefropatie lupică clasele III şi IV
Terapie de linia I: prednisonum 1 mg/kg corp-zi, 3 luni, apoi scădere treptată până la 6 luni în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi, 3 luni sau puls iv 500 mg la 2 săptămâni, 3 luni.
Glomeruloferită crioglobulinemică secundară infecţiei cu virusul hepatitei C
Terapie de linia I: prednisonum 0.5 mg/kg corp-zi (precedat de puls cu metilprednisolon), cu scădere treptată până la 3-6 luni, în asociere cu cyclophosphamidum 2-3 mg/kg corp-zi, 3-6 luni, urmat de tratament antiviral (vezi Tratamentul infecţiei cu virusul hepatitei C).

Monitorizare
La bolnavii aflaţi sub tratament vor fi monitorizate lunar:
1.    proteinuria (determinare cantitativă);
2.    sedimentul urinar (hematurie);
3.    eRFG (determinarea creatininei serice);
4.    albuminele serice;
5.    hemogramă;
6.    glicemie.

Prescriptori
Prescrierea şi monitorizarea tratamentului cu cyclophosphamidum va fi efectuată de către medicii nefrologi.

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Testare pentru depistarea Covid, cu teste gratuite, in peste 100 de farmacii

CNCAV: Vaccinarea cu doza a treia si in cabinetele medicilor de familie

OMS recomanda un tratament preventiv impotriva formelor grave de Covid

Florin Citu, despre vaccinarea obligatorie: Ar trebui sa fie ultima varianta

Chestionarul de exprimare a intentiei de vaccinare pentru elevi, validat