Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

Abrogat prin art. I, pct. 2, sbp. 50

Data ultimei actualizari: 22/01/2016

Abrogat prin art. I, pct. 2, sbp. 50 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 361/238/2014