Evaluarea furnizorilor de servicii medicale – procedura modificata 2015

03/09/2015

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale – procedura modificata 2015

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/evaluarea-furnizorilor-de-servicii-medicale-procedura-modificata-2015/

medici-studenti-medicina-practicaEvaluarea furnizorilor de servicii medicale se realizeaza diferit incepand cu anul 2015.

Modificarile au fost facute de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in luna februarie 2015 prin Ordinul nr. 106/32/2015 MS/CNAS (pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare) si Anexele sale.

Conform prevederilor articolului 4 al Anexei 4 (Metodologia de evaluare) a Ordinului mentionat anterior, in vederea evaluarii furnizorii parcurg urmatoarele etape:

 1. Furnizorul care solicita evaluarea face o cerere adresata comisiei de evaluare constituita la nivelul casei de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ teritoriala isi desfasoara activitatea, al carei model este prevazut in anexa 1 a metodologiei si poate fi descarcat AICI.
 2. Furnizorul care solicita evaluarea are obligatia sa faca dovada platii taxei de evaluare, in contul “Alte venituri” – cod cont 26.36.05.50, deschis la trezoreria statului pe seama casei de asigurari de sanatate care urmeaza sa realizeze activitatea de evaluare; taxa de evaluare a ramas aceeasi: 1000 lei pentru mediul urban si 250 lei pentru mediul rural, conform anexei 2 a metodologiei.
 3. Furnizorul depune un dosar de evaluare care, pe langa cererea de la punctul 1 si taxa de la punctul 2, contine copii ale urmatoarelor documente, certificate “conform cu originalul” pe fiecare pagina.
 4. Certificatul de inmatriculare si certificat constatator/act de infiintare pentru sediu/punct de lucru, dupa caz;
 5. Contul deschis la banca sau la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica judeteana / municipiului Bucuresti, dupa caz (CMI sau SRL);
 6. Codul fiscal/CUI;
 7. Certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Directia de Sanatate Publica pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Autorizatia sanitara de functionare
 9. Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor;
 10. Dovada detinerii spatiului in care se desfasoara activitatea pentru care se solicita evaluarea;
 11. Furnizorul depune atasat la dosarul de evaluare o declaratie pe proprie raspundere, conform modelului prevazut in anexa 3 a metodologiei (modelul poate fi descarcat AICI, document prin care isi asuma prin semnatura pe fiecare pagina realitatea, exactitatea si legalitatea datelor cuprinse in urmatoarele documente care de asemenea trebuie depuse in dosarul de evaluare:

Chestionarul de autoevaluare privind indeplinirea standardelor si a criteriilor de evaluare (modelul poate fi descarcat AICI )

Tabelul cu datele de identificare ale personalului care isi desfasoara activitatea la furnizor (modelul poate fi descarcata AICI)

Tabel care contine denumirea aparaturii medicale din dotare (modelul poate fi descarcat AICI)

Dosarele de evaluare se inregistreaza la nivelul casei de asigurari in registrul unic de evaluare.

De retinut sunt si prevederile articolului 8 ale Anexei 4: pe toata perioada de valabilitate a deciziei, furnizorul are obligatia de a informa in scris casa de asigurari in termen de 5 zile lucratoare asupra modificarii oricareia dintre conditiile pentru care a fost evaluat si de a reinnoi toate documentele care au stat la baza evaluarii.

In functie de interpretarea si dorinta functionarilor responsabili de evaluare din Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, documentele solicitate pot fi usor diferite de cele prezentate in acest articol.

Insa doar acestea sunt cele pe care furnizorii au obligatia sa le prezinte pentru evaluare, conform legislatiei in vigoare – Ordinul 106/32/2015.


Citeste si
Solicitarea biletelor de trimitere – internare (Pachet de baza – spitale)

Autor: Raluca Zoitanu

2 Comentarii

 1. dragnegabriela says:

  Doresc o precizare:la CMI este necesara si asigurare de raspundere civila medicala pt.furnizorul de servicii medicale respactiv cabinet sau doar pt.medic siasistent?(In chstionar este ceruta).Multumesc pt.raspuns.dr.Gabriela Dragne Bucuresti

 2. budulanenejacquelinekarina says:

  Multumesc pentru precizarile postate. Cu stima, dr. Budulan Ene Jacqueline Lugoj

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: