Solicitarea biletelor de trimitere – internare (Pachet de baza – spitale)

22/07/2015

Solicitarea biletelor de trimitere – internare (Pachet de baza – spitale)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/solicitarea-biletelor-de-trimitere-internare-pachet-de-baza-spitale/

politici de sanatateO alta problema des intalnita in activitatea zilnica este reprezentata de solicitarea biletului de trimitere pentru internare. 

 Pentru anumite situatii Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a decis ca nu este necesar biletul de trimitere pentru internare.

Lista acestor situatii se regaseste actualizata in Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015 (Pachetul de baza), prevederi intrate in vigoare la 1 aprilie 2015.

Astfel, Anexa I a HG 400/2014, la Capitolul II, litera F (Pachetul de servicii medicale de baza pentru asistenta medicala spitaliceasca), punctul 12 prevede urmatoarele:

Nu se solicita bilet de internare in urmatoarele situatii:

a) pentru spitalizare continua:

– nastere

– urgente medico-chirurgicale

– boli cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament

– bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital

– pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata – ani

– cazurile care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

– transferul intraspitalicesc in situatia in care se schimba tipul de ingrijire

– transferul interspitalicesc

– pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana beneficiaza de servicii medicale spitalicesti programate si acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana, respectiv de servicii medicale spitalicesti acordate pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatia Elvetiana, precum si de servicii medicale spitalicesti pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei

b) pentru spitalizare de zi, daca se acorda servicii de:

– urgenta medico-chirurgicala

– chimioterapie

– radioterapie

– administrare de medicamente pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experti constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

– monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA

– evaluare dinamica a raspunsului viro – imunologic

– monitorizare si tratament ale bolnavilor cu talasemie

– monitorizare a bolnavilor oncologici

– administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei

– monitorizarea sifilisului genital primar si sifilisului secundar al pielii si mucoaselor

– rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

– pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana beneficiaza de servicii medicale spitalicesti programate si acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana, respectiv de servicii medicale spitalicesti acordate pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatia Elvetiana, precum si de servicii medicale spitalicesti pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei.

Autor: Raluca Zoitanu

3 Comentarii

  1. Argatu Alina says:

    Are voie sa dea medicul de familie 3 trimiteri pt internare fizioterapie pe an? El zice că nu.

  2. zoitanuralucadana says:

    Din pacate tot noi ajungem sa citim si partile spitalului si ambulatoriului, ca sa intelegem de ce ne cer ce ne cer si de ce nu e corect sa le dam! Ma bucur ca a fost de ajutor articolul !

  3. maramihai says:

    Pentru spitalizare de zi pentru administrare de medicamente pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experti constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate mi se cer bilete de trimitere. Boala pentru care mi se cere bilet este in Anexa 13. Am luat legatura Cu CAS si mi-au spus ca pot da bilet tot la 3 luni (initial spitalul vroia lunar). Nu inteleg de ce nu se respecta legea, daca cineva tot a gandit-o si a scris-o. Voi faa o adresa oficiala, cu numar de inregistrare, pe care am sa o depun si la CASJ si la respectivul spital. Sa vedem ce or zice. Multumim pentru articol si pentru detalii (Nu am citit din contract partea de servicii spitalicesti)

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: