Noutati legislative – Proiect norme Dosarul Electronic de Sanatate

10/11/2014

Noutati legislative – Proiect norme Dosarul Electronic de Sanatate

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/noutati-legislative-proiect-norme-dosarul-electronic-de-sanatate/

clickCNAS a publicat in cursul lunii octombrie proiectul de norme privind Dosarul Electronic de Sanatate. Pe data de 4 noiembrie 2014 proiectul a fost lansat in transparenta decizionala pe site-ul insitutiei.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si art 29 alin. 3 din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Articol unic

Se aproba Normele metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic al pacientului prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Norme metodologice privind modalitatea de utilizare i completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului

ART. 1 (1) Dosarul electronic de sanatate, numit in continuare DES este o componenta a sistemului informational sanitar si reprezinta inregistrari electronice consolidate  Ia  nivel national ,cuprinzand date si informatii medicale relevante pentru medici si pacienti.

(2) Dosarul electronic de sanatate contine date si informatii clinice, biologice, diagnostice si terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vietii pacientilor, acestia fiind si proprietarii de drept ale acestor informatii/date.

ART. 2 Utilizarea dosarului electronic de sanatate are drept scop principal cresterea calitatii actului medical prin accesul la date si informatii medicale relevante, si transformarea pacientului intr-un factor activ al protejarii si promovarii propriei sanatati.

ART. 3 (1) Sistemul DES este parte integranta a platformei informatice din asigurarile de sanatate, care se utilizeaza in mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii medicale, autorizati in conformitate cu prevederile legale, prin medicii care isi desfa oara activitatea intr­ o forma legala la acesti furnizori, pentru toate serviciile medicale acordate pacientilor aferente intregii activitati medicale.

(2) Prin furnizori de servicii medicale, se intelege : cabinetele medicale ambulatorii ale medicilor de families i alte specialitati, centrele de diagnostic  si tratament, centre medicale, laboratoare, alte unitati sanitare publice sau private, precum si unitatile sanitare publice private cu paturi, numiti in continuare furnizori de servicii medicale.

ART. 4 Sistemul DES poate face obiectul unor acorduri internationale in baza liberei circulatii a persoanelor pe teritoriu unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand  Spatiului Economic  European  sau Confederatia  Elvetiana si a asistentei medicale transfrontaliere, cu sub rezerva masurilor nationale de punere in aplicare a dispozitiilor Uniunii Europene privind protectia datelor cu caracter personal.

ART . 5 Sistemul DES este un serviciu public furnizat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru toti pacientii care au obligatia, conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, sa se asigure in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si  pentru toti furnizorii de servicii medicale – pentru toate tipurile de asistenta medicala, aflati sau nu intr-o relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate.

ART.6 (1) Datele  si informatiile din DES sunt structurate in:

a)    Modulul Sumar de urgenta – accesibil medicilor care acorda servicii medicale de urgenta, fara a fi necesar acordul pacientului.

b)    Modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul Documente medicale si  modulul Date personale – accesibile medicilor, numai cu acordul pacientilor.

(2)    Accesul medicilor la datele si informatiile pacientilor din modulul Sumar de urgenta se realizeaza in baza unui certificat digital calificat nominal, inregistrat la casa de asigurari de sanatate in raza administrativ teritoriala in care acestia isi desfasoara activitatea .

(3)    Accesul medicilor la datele si informatiile definite la alin. (1) lit b se realizeaza in baza aceluiasi certificat digital calificat nominal prevazut la alin. (2) numai cu acordul pacientului.

(4)    Acordul pacientului pentru ca medicul sa poata vizualiza intreg continutul DES se exprima astfel:

a)    prin configurarea  drepturilor  de acces  la propriul dosar  electronic  de sanatate,  sau la dosarele electronice de sanatate ale persoanelor pe care le reprezinta legal, direct in sistemul informatic DES Ia adresa www.des-cnas.ro

b)    prin utilizarea, fie a matricei de securitate si a codului de acces suplimentar, fie a cardului national de asigurari de sanatate  si a codului de acces suplimentar, dupa caz.

(5)    Datele, informatiile si procedurile operationale necesare utilizarii si functionarii DES se aproba prin ordin al ministrului sanatatii  si al presedintelui CNAS in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului.

ART.7 (1) Accesul pacientilor la datele si informatiile din DES se realizeaza fie prin intermediul cardului national de asigurari sociale de sanatate si a codului de acces suplimentar, fie prin matricea de securitate si a codului de acces suplimentar.

(2)    Matricea de securitate reprezinta o alternativa la cardul national  de asigurari sociale de sanatate, eliberata la solicitarea pacientilor de catre medici in baza actului de identitate al acestora.

(3)    Codul de acces suplimentar este acelasi si se utilizeaza in cadrul DES atat pentru cardul national de asigurari de sanatate, cat si pentru matricea de securitate. Codul de acces suplimentar este personalizat de fiecare pacient si este strict confidential.

ART.8  Utilizarea datelor  si informatiilor depersonalizate cuprinse in sistemul DES este permisa CNAS si Ministerului Sanatatii in vederea realizarii de analize si  evaluari statistice.

ART.9 (1) Pentru a utiliza sistemul DES, furnizorii de servicii medicale vor folosi o aplicatie informatica compatibila si certificata fata de acest sistem, sau pot accesa direct sistemul DES Ia adresa www.des-cnas.ro.

(2)    Prin utilizarea sistemului DES se intelege consultarea informatiilor  si datelor existente in DES, precum si transmiterea catre sistem de informatii si date medicale.

(3)    Transmiterea datelor si informatiilor medicale catre sistemul DES devine obligatorie pentru toti furnizorii de servicii medicale prevazuti la art. (3), alin. (2) dupa maxim 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului.

ART.10 (1) Neindeplinirea obligatiei prevazuta la art. 6 alin. (3), precum utilizarea, extragerea si prelucrarea datelor si informatiilor din DES in alt scop decat cel prevazut in prezenta hotarare a Guvernului se sanctioneaza conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Neutilizarea DES de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, reprezentand necompletarea  si/sau neinregistrarea datelor si informatiilor in sistemul DES, se sanctioneaza corespunzator prevederilor actelor normative in vigoare care reglementeaza materia asigurarilor sociale de sanatate in ceea ce prive te relatia contractuala dintre furnizorii de servicii  medicale si casele de asigurari de sanatate. Pentru furnizorii de servicii medicale care nu se afla intr-o relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza de catre Ministerul Sanatatii in conditiile legii.

ART. 12 (1) In activitatile de utilizare a DES al pacientilor, medicii vor aplica principiile si normele de deontologie medicala si etica medicala stabilite in codul de deontologie medicala conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Sistemul DES, inclusiv utilizarea si prelucrarea datelor din DES se supun legislatiei in vigoare care reglementeaza protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3)Pacientii si medicii au responsabilitatea pastrarii si utilizarii in conditii de siguranta a elementelor de securitate, respectiv cardul national de sanatate, matricea de securitate, codul de acces suplimentar si certificatul digital calificat nominal.

ART. 13 Dupa decesul pacientului, dosarul electronic de sanatate al acestuia se arhiveaza in sistemul DES si datele continute se pot utiliza numai in forma depersonalizata.

ART.14 Datele si informatiile din DES se utilizeaza numai in scopul prevazut de prezentul act normativ.

Mai multe informatii privind fundamentarea, elaborarea si implementarea proiectului de act normativ se pot accesa aici.  

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Compania Moderna demareaza testele clinice pentru un vaccin impotriva variantei Omicron

Institutul Marius Nasta: Spital modular pentru pacientii cu Covid si sindroame post-Covid

Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov solicita suplimentarea echipajelor

Studiu: Scleroza multipla ar putea fi cauzata de un virus

Cimpeanu: In scoli avem cea mai numeroasa categorie socio-profesionala vaccinata