Zile de vacanta vs. absenta de la cabinet – conventia de inlocuire sau reciprocitate

10/08/2015

Zile de vacanta vs. absenta de la cabinet – conventia de inlocuire sau reciprocitate

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/zile-de-vacanta-vs-absenta-de-la-cabinet-conventia-de-inlocuire-sau-reciprocitate/

MEDIC INLOCUITORIn anul 1999 reforma sistemului de sanatate nu a adus doar schimbarea modului de functionare a asistentei medicale primare, din unitati publice, de stat, in unitati private, independente, ci si modificarea statutului medicului de familie.

Din anul 1999 medicul de familie titular de cabinet nu mai este salariat ci este liber profesionist si patron al cabinetului sau privat.

In aceasta calitate medicul de familie incheie intre cabinetul sau si diferiti parteneri contracte de furnizare de servicii, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 (Legea Sanatatii).

Tot in aceasta calitate, medicul de familie nu mai foloseste notiunea de “concediu”, deoarece nu mai este salariat si nu poate solicita zile de concediu prevazute doar in contractele de munca.

Medicii de familie sunt liber profesionisti care pot alege cand doresc sa aiba zile de vacanta, intr-un numar nelimitat pe an, insa cu respectarea obligatiilor din contractele incheiate pentru cabinet.

 Un astfel de contract al cabinetului este cel de furnizare de servicii de asistenta medicala primara in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, contract incheiat cu casa de asigurari.

In cadrul acestui contract cabinetul de medicina de familie (“furnizorul”) este cel care se obliga sa aiba un anumit program de lucru dedicat pacientilor inscrisi pe lista medicului de familie titular.

Programul contractat este de minimum 35 ore/saptamana, cu posibilitatea extinderii in situatia unui numar de pacienti inscrisi mai mare decat 2200.

Ce se intampla atunci cand medicul de familie titular al cabinetului aflat intr-un astfel de contract doreste cateva zile sau saptamani de vacanta ?

Raspunsul se afla in actul normativ care reglementeaza acest tip de contract, mai exact in Anexa 2 (Modalitati de plata) a Ordinului comun MS-CNAS Nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015 (Normele Contractului-Cadru 2015), intrat in vigoare la 1 aprilie 2015.

 Variantele pe care un medic de familie titular le poate alege pentru a asigura functionarea cabinetului conform programului de lucru contractat cu casa de asigurari sunt:

– conventie de reciprocitate sau inlocuire cu un medic de familie de asemenea titular de cabinet

– conventie de inlocuire cu un medic care are licenta de inlocuire acordata de Colegiul Medicilor

– medic angajat

 In continuare sunt explicate toate aceste variante.

 

Anexa 4 – Conventia de reciprocitate sau inlocuire

– pentru o perioada de absenta mai mica de 2 luni, pentru urmatoarele motive:

 1. incapacitate temporara de munca in limita a doua luni/an
 2. vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile lucratoare/an calendaristic
 3. studii medicale de specialitate pentru o perioada de maximum doua luni/an
 4. perioada cat ocupa functii de demnitate publica, alese sau numite, in limita a doua luni/an
 5. participari la manifestari organizate pentru obtinerea de credite de educatie medicala continua, in scopul realizarii punctajului necesar acreditarii de catre Colegiul Medicilor din Romania, in limita a doua luni/an
 6. citatii de la instantele judecatoresti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective.

– intre medic titular (inlocuit) si medic titular (inlocuitor)

– pentru o perioada de absenta mai mica de 30 de zile lucratoare dar in limita a maximum 60 zile calendaristice/an calendaristic, cumulat

– este obligatoriu ca medicul inlocuitor sa-si desfasoare activitatea in aceeasi localitate cu medicul inlocuit sau in zona limitrofa

– intre medic titular (inlocuit) si medic cu licenta de inlocuire (inlocuitor)

– pentru o perioada de absenta de maximum 2 luni/an, cumulat

 

Anexa 5 – Conventia de inlocuire (Descarca modelul )

– intre casa de asigurari in numele medicului titular (inlocuit) si medicul titular/cu licenta de inlocuire (inlocuitor)

– pentru o perioada de absenta mai mare de 2 luni/an, pentru urmatoarele motive:

 1. incapacitate temporara de munca, care depaseste doua luni/an
 2. concediu de sarcina sau lehuzie
 3. concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani
 4. perioada cat ocupa functii de demnitate publica alese sau numite, care depaseste doua luni/an
 5. perioada in care unul dintre soti il urmeaza pe celalalt trimis in misiune permanenta in strainatate sau sa lucreze intr-o organizatie internationala in strainatate
 6. perioada de rezidentiat in specialitatea medicina de familie sau alte studii medicale de specialitate
 7. concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului cu handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani

– veniturile per capita si per serviciu vor fi virate de casa de asigurari medicului inlocuitor

– medicul inlocuitor are obligatia de a suporta cheltuielile de administrare si de personal ale cabinetului medicului inlocuit

– in situatia in care medicul inlocuit este in incapacitate de a semna conventia, aceasta va fi semnata de reprezentantul casei de asigurari

 In oricare dintre situatii, daca inlocuirea se face de catre un medic titular aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, programul de activitate al cabinetului medicului inlocuitor trebuie prelungit in functie de necesitati.

 

Medic angajat

– contract cu norma intreaga sau partiala, in functie de perioada de absenta a medicului titular, astfel incat sa fie acoperit programul de lucru contractat cu casa de asigurari de minimum 35 ore/saptamana al cabinetului

– nu exista o perioada totala maxima pentru care este posibila inlocuirea in acest mod

– nu exista limitarea din cadrul conventiilor cu privire la motivul absentei si dovedirea cu acte justificative a acestuia.

 

Care sunt pasii care trebuie urmati de medicul de familie inlocuit ?

 1. Va depune la casa de asigurari de sanatate, cu cel putin o zi lucratoare anterior perioadei de absenta:

– un exemplar al conventiei de inlocuire sau reciprocitate sau, in cazul variantei de medic angajat, va depunde dosarul de documente pentru includerea medicului angajat in contractul cabinetului cu casa de asigurari

– programul de lucru al cabinetului si medicului inlocuitor pentru perioada absentei

– cererea de includere a medicului inlocuitor pe conventia pentru concedii medicale

 1. Va inregistra in SIUI conform procedurii casei de asigurari, cu cel putin o zi lucratoare inainte, certificatul digital (semnatura electronica) al medicului inlocuitor,
 2. Va asigura accesul medicului inlocuitor la platforma informatica din asigurarile de sanatate (prescriptiile medicale electronice si serviciile trebuie semnate electronic cu certificatul digital/semnatura electronica a medicului inlocuitor). Este recomandata si verificarea compatibilitatii sistemelor informatice anterior perioadei de absenta (de ex. compatibilitatea intre semnatura electronica a medicului inlocuitor cu cititorul de carduri sau softul de cabinet al medicului inlocuit).
 3. Va afisa la cabinetul sau numele si programul medicului inlocuitor (program prelungit in cazul unui medic titular aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari), precum si adresa cabinetului unde se vor acorda consultatiile.
 4. Va depune la sediul casei de asigurari de sanatate documentul justificativ care atesta motivul absentei, cu exceptia perioadei de vacanta pentru maximum 30 de zile (in cazul conventiilor) si a inlocuirii prin medic angajat.

 Care sunt pasii care trebui urmati de medicul de familie inlocuitor ?

 1. Isi va prelungi programul, in functie de necesitati, in cazul in care este medic titular aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari,
 2. Va utiliza parafa proprie si semnatura electronica proprie
 3. Va utiliza registrul de consultatii, formularele cu regim special, seriile de prescriptii medicale electronice ale medicului inlocuit, precum si numarul de contract si stampila cabinetului medical al medicului inlocuit.
 4. Este recomandata familiarizarea cu sistemul informatic si aparatura electronica utilizata de medicul inlocuit, in cazul in care inlocuirea se realizeaza in cabinetul acestuia.

 Nota Bene!

Casele de asigurari de sanatate au obligatia numirii unui inlocuitor, cu avizul directiilor de sanatate publica, doar in cazul absentelor mai mari de 30 de zile lucratoare pentru care medicul de familie nu poate gasi un medic inlocuitor.

Este considerata absenta motivata, fara a fi necesara existenta unui medic inlocuitor, participarea la manifestari organizate pentru obtinerea de credite de Educatie Medicala Continua, in scopul realizarii punctajului necesar acreditarii de catre Colegiul Medicilor din Romania.

 Licenta de inlocuire temporara este acordata de Colegiul Medicilor in baza unei cereri si a unei copii a certificatului de membru al Colegiului.

Oferte si cereri pentru medici inlocuitori sunt disponibile si in rubrica de anunturi ale Asociatiilor Medicilor de Familie locale, ca de exemplu in Bucuresti (www.amf-b.ro/anunturi/).

Bibliografie:

 1. Ordinului comun MS-CNAS Nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015 (Normele Contractului-Cadru 2015)
 2. Legea nr. 95/2006 (Legea Sanatatii)

Autor: Raluca Zoitanu

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: