Ordin pentru aprobarea procedurii de transmitere in Platforma informatica din asigurarile de sanatate a serviciilor acordate offline

01/11/2016

Ordin pentru aprobarea procedurii de transmitere in Platforma informatica din asigurarile de sanatate a serviciilor acordate offline

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ordin-pentru-aprobarea-procedurii-de-transmitere-in-platforma-informatica-din-asigurarile-de-sanatate-a-serviciilor-acordate-offline/

CNASORDIN nr. 904 din 31.10.2016 pentru aprobarea procedurii de transmitere in Platforma informatica din asigurarile de sanatate a serviciilor acordate off-line si a procedurii de validare a acestora in cazul imposibilitatii de a utiliza on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate.

Avand in vedere:

•     Titlul VIII – „Asigurarile sociale de sanatate” din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
•     Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
•    H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
•    H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
•    Referatul de aprobare al Directiei Generale Tehnologia Informatiei din cadrul CNAS nr. DGTI/553/31.10.2016;
In temeiul dispozitiilor :
•    art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
•    art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul
 
 
                                                                                          O R D I N

Art. 1 In perioada 10 – 13 octombrie 2016 au fost constatate intreruperi in functionarea Platforma informatica din asigurarile de sanatate, denumita in continuare PIAS.

ORDIN nr. 904 din 31.10.2016

 

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: