Noul Contract-cadru pe anul 2018 a intrat in vigoare de la 1 aprilie

02/04/2018

Noul Contract-cadru pe anul 2018 a intrat in vigoare de la 1 aprilie

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/noul-contract-cadru-pe-anul-2018-a-intrat-in-vigoare-de-la-1-aprilie/


Contractul-cadru pe anul 2018 prevede ca, incepand cu data de 1 iulie, asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Potrivit CNAS, actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate ca si medicul prescriptor, va mai fi aplicata doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, relateaza Agerpres.

De asemenea,  investigatiile paraclinice recomandate de medicii aflati in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din tara, indiferent cu ce casa de asigurari de sanatate se afla acesta in relatii contractuale.

“Pachetele de servicii medicale – minimal si de baza – se reorganizeaza intr-o modalitate schematica, sub forma unei structuri generale, in Hotararea de Guvern, urmand ca detalierea serviciilor medicale acordate, a conditiilor acordarii si a documentelor eliberate sa fie stabilita prin normele metodologice de aplicare. In pachetul de servicii medicale de baza pentru asigurati se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverintei pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in somaj si eliberarea fisei sintetice pentru copilul incadrat sau care urmeaza sa fie incadrat in grad de handicap. De asemenea, se clarifica modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil”, sustine CNAS.

Totodata, in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se introduc serviciile medicale in scop diagnostic – caz. Acestea sunt servicii de spitalizare de zi care se pot acorda in ambulatoriu, dar numai de furnizorii care indeplinesc conditii suplimentare de eligibilitate.

“Tot in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, medicii care au obtinut competenta/atestat de studii complementare pentru ingrijiri paliative, certificati de Ministerul Sanatatii, si care lucreaza exclusiv in aceasta activitate vor putea incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de astfel de ingrijiri in ambulatoriu. Se pot acorda pana la patru consultatii/trimestru/asigurat pentru ingrijiri paliative. Pentru accesul asiguratilor la servicii medicale in cadrul cabinetului medical din asistenta medicala primara si la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitatile clinice s-a precizat ca programul de activitate de 35 de ore pe saptamana se asigura in minim 5 zile pe saptamana, iar programul de activitate pentru medicii dentisti cu integrare clinica a fost stabilit la 3 si 1/2 ore pe zi (1/2 norma). Pacientii cu diagnostic oncologic confirmat, aflati in Programul national de oncologie, se vor putea prezenta fara bilet de internare pentru spitalizarea continua”, mai arata CNAS confrm sursei mentionate.

De asemenea, asiguratii vor putea transmite casei de asigurari de sanatate si prin posta documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

“Pentru debirocratizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, in proiectul noului contract-cadru unele obligatii contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate in prezent si trecerea la transmiterea documentelor numai in format electronic”, mai precizeaza sursa citata.

In noul contract-cadru se prevede obligatia existentei semnaturii electronice extinse/calificate pentru toti medicii care furnizeaza servicii in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

Pentru medicii care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare in contract cu o casa de asigurari de sanatate s-a introdus o norma tranzitorie, acestia avand obligatia sa detina semnatura respectiva pana cel tarziu la 30 aprilie 2018.

“Medicii prescriptori vor avea obligatia generala sa respecte protocoalele terapeutice de prescriere a medicamentelor. Pentru medicamentele care necesita prescriere pe baza de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS, pana la elaborarea si aprobarea protocolului in conditiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicatiilor, dozelor si contraindicatiilor din rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), in limita competentei medicului prescriptor. Incepand cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori vor trebui sa respecte avertizarile Sistemului Informatic al Prescriptiei Electronice (SIPE), precum si informatiile puse la dispozitie pe pagina web a CNAS referitoare la faptul ca medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, dupa caz, ca este un produs biologic”, mai explica CNAS.

Totodata, au fost revizuite si sanctiunile aplicabile furnizorilor, in sensul diminuarii/extinderii gradualitatii, pentru o mai buna corelare cu gravitatea neindeplinirii obligatiilor contractuale, si s-au introdus si sanctiuni noi.
Astfel, spitalul care nu elibereaza prescriptia medicala necesara la externarea asiguratului va fi sanctionat cu retinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligatiei. O sanctiune similara se aplica si in cazul furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati clinice, inclusiv celor de medicina fizica si de reabilitare.

De asemenea, CNAS afirma ca s-a modificat si modul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale, in sensul ca aceasta se va face prin plata directa sau prin executare silita.

Prin noul contract-cadru se introduc tarife unitare pentru consultatiile de urgenta la domiciliu si activitatile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de ingrijiri medicale si/sau paliative la domiciliu se introduce valoarea de contract.

Modul de derulare a activitatii furnizorilor de ingrijiri medicale si/sau paliative la domiciliu in relatie contractuala cu CAS a fost revizuit, introducandu-se o serie de conditii suplimentare de calitate si de transparenta, dar si dispozitii tranzitorii vizand adaptarea la noile conditii.

Spre exemplu, acesti furnizori vor avea obligatia de a transmite zilnic caselor de asigurari de sanatate contravaloarea serviciilor de ingrijiri efectuate in ziua anterioara, in relatie contractuala cu acestea.

Totodata, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor avea obligatia de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii si tipuri de dispozitive, mai relateaza Agerpres.

Pentru medicii de familie, s-a reglementat dreptul la vacanta anuala, iar pentru medicii nou-veniti intr-o localitate va fi dublata perioada de sustinere din partea casei de asigurari de sanatate, pana la constituirea listei minime de pacienti – de la 6 la 12 luni.

 Vezi si Normele Co-ca 2018

Autor: FormareMedicala.ro

2 Comentarii

  1. CARMEN ANGELA BARBULESCU says:

    Cine poate recomanda ingrijiri paliative?

  2. anton says:

    buna ziua , ca in oricare altele exista diferente si intre medici ; a afirma ca un medic (specialist)generalist e plasat automat “dupa” un coleg cu alta specialitate ,e dincolo de penibil .evident exista generalisti f performanti si alti specialisti , poate putin absorbiti de diverse probleme exterioare avind /consecutiv/ o performanta diminuata. e regretabil sa vad ca adesea un astfel d pdv e produs chiar d medici d divese specialitati . in loc de performanta profesionala , produc astfel d “clasificari” penibile ; e ca o boala autoimuna – printre cele mai grave boli ; organismul distruge propriile structuri ; ce poate fi mai stupid /grav ?

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: