Legislatie

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

Normele Co-ca 2018

Data ultimei actualizari: 19/04/2018


Normele aferente Contractului-Cadru (Co-ca) pentru 2018 au fost publicate in Monitorul Oficial. Acestea intra in vigoare incepand cu 1 aprilie.

Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019
In vigoare de la 28 martie 2018

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 2.827 din 27 martie 2018 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 1.087 din 27 martie 2018 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in temeiul prevederilor:

– art. 229 alin. (4) si art. 291 alin. (2) din titlul VIII “Asigurarile sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019;

– Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1.
Se aproba Normele metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, prevazute in anexele nr. 1-48*), care fac parte integranta din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-48 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 bis.

Art. 2.
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 aprilie 2018. De la aceasta data se abroga Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 1 martie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Vezi INTEGRAL Ordinul privind aprobarea Normelor Co-ca 2018 cu toate prevederile, AICI

Vezi INTEGRAL Hotararea privind aprobarea Contractului-Cadru pentru anul 2018, AICI

 

 

Acest articol are 0 comentarii. Daca doriti sa vizualizati aceste comentarii sau sa postati dvs un comentariu trebuie sa va logati in contul dvs din platforma.Daca nu aveti cont, va puteti crea cont gratuit aici.