Normele Contractului-cadru | Dezvoltarea pachetului de baza in asistenta medicala primara

01/04/2022
Normele Contractului-cadru | Dezvoltarea pachetului de baza in asistenta medicala primara

Normele Contractului-cadru | Dezvoltarea pachetului de baza in asistenta medicala primara

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/normele-contractului-cadru-dezvoltarea-pachetul-de-baza-in-asistenta-medicala-primara/

Prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 955/181/2022 a fost aprobata prelungirea aplicabilitatii pana la 31 decembrie 2022 a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si modificari si completari ale acestora, care vor intra in vigoare la data de 1 aprilie 2022.

Potrivit CNAS, principalele modificari vizeaza asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice.

Astfel, a fost dezvoltat pachetul de baza acordat in asistenta medicala primara, prin introducerea de servicii diagnostice si terapeutice care pot fi acordate de catre medicii de familie, printre care: interventii de mica chirurgie, imobilizare entorsa, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicatie sub forma de aerosoli. De asemenea, serviciile de administrare a tratamentelor – intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, dupa caz – au fost incluse in categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitarii, dupa caz, in cadrul programului de lucru sau in cadrul unui program de lucru prelungit. Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala se vor acorda in cadrul programului de lucru, dar a fost eliminata obligatia de a fi efectuate numai la cabinet.

Am largit pachetul de servicii acordate de medicii de familie pentru ca pacientul sa aiba acces mai facil la tratamente, sa nu mai fie obligat sa se deplaseze la cabinet pentru a beneficia de un tratament, atunci cand starea de sanatate nu ii permite acest lucru, a declarat Adela Cojan, presedintele interimar al CNAS.

Pe langa celelalte servicii deja existente, pentru depistarea precoce a factorilor de risc asociati bolilor cronice cu impact major in sanatatea publica, au mai fost introduse reglementari speciale necesare pentru prevenirea, depistarea si tratamentul diabetului zaharat.

Astfel, in cadrul serviciilor de preventie acordate de medicii de familie pentru asiguratii adulti cu varsta de 18 ani si peste, supraponderali/obezi si/sau care prezinta unul sau mai multi factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomanda efectuarea testului de toleranta la glucoza per os (TTGO) si a HBA1c. Biletul de trimitere se intocmeste distinct pentru aceste investigatii paraclinice cu completarea campului corespunzator preventiei.

In functie de rezultatele investigatiilor recomandate, medicul de familie poate sa includa pacientul in Programul National de Diabet Zaharat si sa initieze tratamentul cu DCI Metforminum. Daca la consultatiile ulterioare de control valoarea HBA1c este ≥ 6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultatie la medicul de specialitate diabet zaharat, nutritie si boli metabolice si/sau la medici cu competenta/atestat in diabet.

Suplimentarea cu 22% a bugetului alocat pentru medicina de familie a permis de la 1 aprilie cresterea la 10 lei a valorii garantate a punctului per capita (fata de valoarea minima garantata de 8,5 lei pana in prezent), precum si cresterea la 4 lei a valorii garantate a punctului pe serviciu (fata de valoarea minima garantata de 3,5 lei pana in prezent).”, transmite CNAS.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, in lista serviciilor conexe au fost introduse si serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate medicina fizica si reabilitare, respectiv serviciile furnizate de psiholog in specialitatea psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie, precum si serviciile furnizate de fizioterapeut, care se acorda conform unui plan de proceduri specifice recomandat de medicul de medicina fizica si reabilitare.

A fost revizuita integral lista afectiunilor la adult si copil pentru care pot fi acordate servicii de medicina fizica si reabilitare in baza de tratament. Acestea se acorda numai pe baza planurilor de proceduri eliberate de medicii de medicina fizica si reabilitare aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Au fost adaugate noi proceduri de medicina fizica si reabilitare in baza de tratament, precum TECAR, respiratie la presiune pozitiva, masaj pneumatic al extremitatilor, crioterapie.

In afara consultatiilor de specialitate, medicii de specialitate din specialitatea medicina fizica si reabilitare pot efectua in cabinet proceduri diagnostice sau tratamente, cum ar fi evaluarea functionala instrumentala cu dispozitive mecatronice, tratamentul intraarticular cu plasma imbogatita cu trombocite, blocajele chimice pentru spasticitate, punctiile si infiltratiile intraarticulare, infiltratiile nervoase regionale si testele clinice.

Medicii specialisti de medicina fizica si reabilitare pot efectua unele ecografii din pachetul de servicii medicale paraclinice de baza, in cazul in care aceste investigatii sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pe baza de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, in limita competentei si a dotarilor necesare, pentru care se incheie act aditional.

Pentru imbunatatirea accesului asiguratilor la serviciile medicale din asistenta medicala primara/ambulatorie de specialitate si pentru utilizarea eficienta a fondului alocat cu aceasta destinatie, sumele neconsumate pana in luna decembrie a anului curent vor fi utilizate integral pentru plata serviciilor realizate si raportate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din ambulatoriu, in mod proportional cu numarul de puncte pe serviciu realizat de fiecare medic, in limitele prevederilor bugetare alocate si aprobate pentru aceste domenii de asistenta medicala“, a mai declarat Adela Cojan, presedintele interimar al CNAS.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice au fost introduse doua noi analize medicale de laborator care pot fi acordate persoanelor asigurate: TTGO (test de toleranta la glucoza per os) si HBA1c (o singura data pe an), numai la recomandarea medicilor de familie pentru pacientii adulti asimptomatici, de orice varsta, in cadrul serviciilor medicale preventive.

Medicii de familie care au si competenta/atestat de studii complementare pentru ingrijiri paliative pot desfasura activitate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate atat in baza specialitatii medicina de familie, cat si a competentei/atestatului de studii complementare de ingrijiri paliative, putand acorda atat servicii medicale aferente specialitatii medicina de familie cat si servicii de ingrijiri paliative in ambulatoriul clinic de specialitate, in cadrul unei sectii sau compartiment cu paturi de ingrijiri paliative sau la domiciliu, aferente activitatii desfasurate la furnizorul de servicii medicale clinice de specialitate/spitalicesti/de ingrijiri paliative la domiciliu.”, mai precizeaza CNAS.

De asemenea, medicii cu specialitatea clinica medicina fizica si reabilitare pot desfasura activitate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate in ambulatoriul de specialitate pentru specialitati clinice precum si activitate de supraveghere a acordarii serviciilor de medicina fizica si reabilitare in baze de tratament, in conditiile in care cele doua activitati se desfasoara in cadrul programului de lucru, in acelasi sediu.

Etichete: contractul-cadru, norme contractul-cadru 2022, pachet de baza asistenta medicala primara, cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: