Contractul-cadru | Vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie

25/03/2022
Contractul-cadru | Vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie

Contractul-cadru | Vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/contractul-cadru-cnas-vor-fi-extinse-serviciile-medicale-acordate-de-medicii-de-familie/

Incepand cu data de 1 aprilie 2022 vor intra in vigoare modificarile si completarile la Hotararea Guvernului nr. 696/2021 (pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022), aprobate, vineri, de Executiv, anunta CNAS.

Potrivit sursei citate, in scopul asigurarii accesului permanent la serviciile acordate de medicii de familie, pentru a determina diminuarea perioadei de recuperare a sanatatii si reducerea numarului de internari evitabile, vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie conform curriculei de pregatire, prin introducerea de noi servicii de diagnostic si tratament, care vor putea fi acordate atat in cadrul cabinetelor medicilor de familie cat si la domiciliul pacientului sau la locul solicitarii.

Medicul de familie va putea efectua si la domiciliu sau in afara programului de lucru orice tratament injectabil sau perfuzabil necesar, in urma consultatiei pe care acesta o acorda pacientilor din lista proprie.”, transmite CNAS.

De asemenea, pachetul de servicii medicale de baza acordat in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice cuprinde si consultatiile si serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare in cabinetul medical.

Totodata, a fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel incat sa asigure accesul asiguratilor pe o durata de minimum 35 de ore pe saptamana si minimum 5 zile pe saptamana, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilita prin negociere cu casele de asigurari de sanatate. Pentru asigurarea individualizarii serviciilor acordate in functie de necesitatile fiecarui pacient, serviciile medicale de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament se acorda numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicina fizica si de reabilitare aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

O serie de reglementari aprobate prin actul normativ vizeaza si derularea relatiilor contractuale intre casele de asigurari de sanatate si furnizori. Astfel, a fost prevazuta posibilitatea majorarii programului de lucru cu maximum 17,5 ore pe saptamana pentru fiecare medic de specialitate paraclinica, in situatia in care necesarul de servicii medicale presupune prelungirea programului de lucru.

“De asemenea, pentru imbunatatirea gestionarii eficiente a FNUASS au fost reglementate valorile garantate ale punctelor per capita si pe serviciu medical in asistenta medicala primara si a valorii garantate a punctului pe serviciu medical in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice. Pentru un acces cat mai bun al asiguratilor la serviciile medicale prespitalicesti, fondurile neconsumate pana in luna decembrie a anului curent vor fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate care depasesc limitele stabilite conform programului de lucru, in mod proportional cu numarul de puncte realizat, pana la consumarea acestor sume.”, mai precizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Prin actul normativ aprobat azi de Guvern vom asigura armonizarea, in mod nediscriminatoriu, a modalitatilor de plata pentru toate specialitatile clinice pentru care se deconteaza servicii realizate de medicii cu specialitati clinice, deci si a medicilor de familie, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Aceste reglementari permit utilizarea in totalitate, pe parcursul unui an, a fondurilor alocate asistentei medicale primare prin legile bugetare anuale, cu destinatia pentru care au fost alocate pentru serviciile efectiv realizate de catre medicii de familie. De asemenea, se va asigura optimizarea accesului asiguratilor la serviciile medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate si utilizarea eficienta a fondului alocat cu aceasta destinatie, sumele neconsumate pana in luna decembrie a anului curent urmand a fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate de medicii de specialitate din ambulatoriu care depasesc limitele stabilite conform programului de lucru, in mod proportional cu numarul de puncte realizat de fiecare medic, pana la consumarea acestor sume”, a declarat conf. dr. Adela Cojan, presedintele interimar al CNAS.

Prin Ordinul ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pana la data de 1 aprilie 2022, vor fi aprobate noile norme de aplicare a pachetelor de servicii si a Contractului-cadru.

Etichete: contractul cadru, pachet de servicii medicale, servicii medicale medici de familie, cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: