Norme privind infiintarea si functionarea cabinetelor pentru servicii conexe actului medical

14/07/2022

Norme privind infiintarea si functionarea cabinetelor pentru servicii conexe actului medical

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/norme-privind-infiintarea-si-functionarea-cabinetelor-pentru-servicii-conexe-actului-medical/

Ministerul Sanatatii a postat in Transparenta Decizionala proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical.

Potrivit referatului de aprobare, prin acest proiect “se urmareste reglementarea intr-un mod unitar a dispozitiilor privind criteriile si standardele de functionare si dotare minima obligatorie a cabinetelor de practica independenta a activitatilor conexe actului medical si pentru asigurarea monitorizarii, controlului si evidentei cabinetelor de practica pentru activitatile conexe actului medical. “

Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical:

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1
Prezentele norme sunt aplicabile urmatoarelor activitati conexe actului medical: tehnica dentara, biologie medicala, biochimie medicala, chimie medicala, fizica medicala, fizioterapie, psihologie medicala, logopedie, sociologie medicala, optometrie medicala, optica medicala, protezare ortopedica, protezare auditiva.

Art. 2
Exercitarea in regim independent a activitatilor conexe actului medical se face in conformitate cu regulile de buna practica profesionala, respectiv conform ghidurilor de practica, recomandarilor de imbunatatire a calitatii serviciilor, a standardelor de calitate a serviciilor profesionale.

Art. 3
Persoanele autorizate de Ministerul Sanatatii sa exercite in mod independent activitati conexe actului medical sunt obligate sa presteze serviciile conexe actului medical in stricta concordanta cu prescriptiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor si cu normele legale in vigoare.

Art. 4
Cabinetele de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, denumite in continuare cabinete, au obligatia de a tine evidenta activitatilor conexe actului actului medical furnizate.

Capitolul II

Cabinetul fara personalitate juridica

Art. 5
Formele de exercitare a activitatilor conexe actului medical sunt:
a) cabinet de practica individual;
b) cabinete de practica grupate;
c) cabinete de practica asociate;
d) societate civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical.

Art. 6
(1) Cabinetul se infiinteaza la cererea persoanei autorizate sa exercite activitate conexa actului medical in care isi desfasoara activitatea in calitate de titular. Denumirea cabinetului de practica va reflecta in mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate in cadrul activitatii acestuia.
(2) Cabinetul se autorizeaza sanitar in baza referatului de evaluare conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), cabinetele pentru tehnica dentara se vor autoriza sanitar in baza declaratiei pe proprie raspundere.

Art. 7
Actul de infiintare al cabinetului il constituie certificatul de inregistrare a cabinetului, in Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical, eliberat de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti

Art. 8
(1) Certificatul de inregistrare a cabinetului se elibereaza de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe teritoriul careia acesta functioneaza, in baza urmatoarelor documente:
a) cererea de infiintare a titularului;
b) autorizatia de libera practica eliberata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti/ organizatia profesionala legal constituita, competenta in emiterea documentelor care atesta pregatirea profesionala si dreptul de libera practica a membrilor organizatiei, precum si de avizul anual valabil, dupa caz;
c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul;
d) dovada dotarii minime necesare functionarii cabinetului, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile furnizate;
e) autorizatia sanitara de functionare;
f) avizul organizatiei profesionale teritoriale, pe teritoriul careia se solicita infiintarea (dupa caz).

Vezi proiectul de ordin in forma completa AICI.

Capitolul III

Cabinetul cu personalitate juridica

Art. 17
Persoanele juridice care desfasoara servicii publice conexe actului medical, infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, sau in temeiul altor acte normative, au obligatia sa se inregistreze in Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, la nivelul directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 18.
Persoanele juridice prevazute la art. 14, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii conexe actului medical,
b) administratorul societatii comerciale sau reprezentantul legal al persoanei juridice ori cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie/membrii fondatori sa fie prestatori ai activitatii conexe actului medical cu o experienta profesionala de cel putin 3 ani in exercitarea profesiei;

Art. 19
(1) Inregistrarea persoanei juridice si emiterea certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, Partea a 3-a se fac in baza urmatoarelor documente:
a) cererea de infiintare a reprezentantului legal;
b) autorizatia de libera practica eliberata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti sau de catre organizatia profesionala legal constituita, competenta in emiterea documentelor care atesta pregatirea profesionala si dreptul de libera practica a membrilor organizatiei insotita de avizul anual valabil, dupa caz;
c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze persoana juridica;
d) existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile furnizate;
e) autorizatia sanitara de functionare emisa in conditiile legii;
f) avizul organizatiei profesionale teritoriale, pe teritoriul careia se solicita infiintarea (dupa caz);
g) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau dovada dobandirii personalitatii juridice, dupa caz;
h) Actul constitutiv sau statutul persoanei juridice, dupa caz.
(2) Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale se emite de catre directiile de sanatate publica, pe numele persoanei juridice care a solicitat inregistrarea cabinetului/cabinetelor.
(3) Desfiintarea si suspendarea activitatii cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate juridica, se fac la cererea administatorului / titularului societatii si se opereaza in Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a, la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

Vezi referatul de aprobare AICI.

 

Etichete: cabinete de libera practica, servicii conexe actului medical, norme cabinete de libera practica

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: