Norme metodologice | Circuitul informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

20/06/2022

Norme metodologice | Circuitul informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/norme-metodologice-circuitul-informational-al-fisei-unice-de-raportare-a-bolilor-transmisibile/

Ministerul Sanatatii a initiat un proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modalitatea si frecventa de raportare de catre furnizorii de servicii medicale, precum si circuitul informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile. De asemenea, proiectul vizeaza si aprobarea Sistemului de alerta precoce si reactie privind prevenirea si controlul bolilor transmisibile.

Potrivit referatului de aprobare, in data de 18 mai 2022 a fost aprobata si publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 497/2022 HOTARAREA de GUVERN nr. 657 privind aprobarea continutului si a metodologiei de colectare si raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile in Registrul unic de boli transmisibile.

Prin aceasta Hotarare furnizorii de servicii medicale, inclusiv laboratoarele, din sistemul public si privat, precum si cei din reteaua sanitara apartinand altor ministere, inclusiv cei din unitatile de asistenta sociala, indiferent de forma de organizare, au obligatia de a raporta bolile transmisibile potrivit prevederilor prezentei hotarari.

In conformitate cu aceasta hotarare la articolul 12 in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trebuie sa se emita prin ordin al ministrului sanatatii, Normele metodologice cu privire la modalitatea si frecventa de raportare de catre furnizorii de servicii medicale, precum si circuitul informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile.”

“Astfel prin prezentul ordin a fost stabilit circuitul informational pentru raportarea bolilor transmisibile si al fisei unice de raportare a cazului de boala transmisibila, sistemul de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile si lista codurilor CIM 10 raportabile statistic pe grupe de varsta, gen si medii (urban/rural).

Pentru bolile transmisibile prevazute in fisa unica de raportare a cazului de boala transmisibila, dupa emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, furnizorii de servicii medicale, inclusiv cei din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie si cei din unitatile de asistenta sociala in cadrul carora se acorda si asistenta medicala, au obligatia sa completeze fisa unica de raportare a cazului de boala transmisibila, care se inainteaza DSP, in termen de maximum 5 zile de la data depistarii/confirmarii, prin fax, e-mail, curier rapid sau prin posta.”, se precizeaza in proiect.

Redam mai jos Proiectul de Ordin:

Art.1. Se aproba Normele metodologice cu privire la modalitatea si frecventa de raportare de catre furnizorii de servicii medicale, precum si circuitul informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile, conform Anexei nr. 1.
Art.2. Se aproba Sistemul de alerta precoce si reactie privind prevenirea si controlul bolilor transmisibile, conform Anexei nr. 2.
Art.3. Bolile transmisibile se raporteaza statistic, folosind codurile numerice de boala utilizate pentru codificarea morbiditatii spitalicesti, potrivit Clasificatiei internationale a maladiilor, CIM 10, pe grupe de varsta, gen si medii (urban/rural), conform Anexei nr.3.

Art.4. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul Ordin.
Art.5. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sanatatii nr. 8/2000 privind informarea operativa in probleme de epidemiologie si igiena, Ordinul ministrului sanatatii nr. 588/2000 privind stabilirea unor categorii de boli pentru care raportarea testarilor de laborator este obligatorie, Ordinul ministrului sanatatii publice nr.1466/2008 pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 642 din 8 septembrie 2008, Ordinul ministrului sanatatii nr.883/2005 privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile si Ordinul ministrului sanatatii nr. 638/1978 privind stabilirea bolilor transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea este obligatorie se abroga.
Art.6. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Etichete: raportare boli transmisibile, fisa unica de raportare a bolilor transmisibile

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: