MS a aprobat procedura de investigare si diagnosticare a bolilor profesionale

06/08/2011

MS a aprobat procedura de investigare si diagnosticare a bolilor profesionale

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ms-a-aprobat-procedura-de-investigare-si-diagnosticare-a-bolilor-profesionale/

Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, a aprobat procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, dar si lista prestatiilor medicale aferente. Documentul poate fi gasit pe site-ul Ministerului, la rubrica Legislatie – transparenta decizionala si este supus dezbaterii publice pana de 3 septembrie.

Potrivit documentului, tarifele pentru prestatiile medicale aferente investigarii si diagnosticarii bolilor profesionale se stabilesc in limita tarifului mediu pe caz externat negociat cu casele de pensii judetene si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, in functie de boala profesionala suspectata, de complexitatea si de gravitatea ei.

Astfel:

  • tarifele pentru analizele de laborator si investigatiile paraclinice sunt cele prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru;
  • decontarea analizelor de laborator biotoxicologice se realizeaza numai daca acestea vor fi cuprinse in factura si desfasuratorul activitatilor aferente pentru fiecare caz tratat in parte, emise de catre unitatile sanitare cu personalitate juridica care au in structura lor clinici/sectii de boli profesionale precum si cabinete de medicina muncii aflate in relatie contractuala cu casele teritoriale de pensii.

“Cazurile de boli profesionale la care nu se confirma caracterul profesional al bolii se vor deconta doar in limita a 40% din totalul cazurilor investigate si diagnosticate”, este mentionat in ordinul ministerial. Contravaloarea prestatiilor medicale aferente procedurilor de investigare si diagnosticare a bolilor profesionale, efectuate in spitale si sectiile de boli profesionale, precum si in cabinetele de medicina muncii aflate in structura spitalelor, se suporta din sumele prevazute pentru acest lucru in bugetul asigurarilor sociale de stat, pe baza contractelor incheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii.

Bolile profesionale declarabile

Diagnosticul bolilor profesionale declarabile se face dupa indeplinirea unor criterii bine stabilite si anume criterii de expunere, clinice (consultatia medicala de specialitate medicina muncii si consultatiile interdisciplicare), criterii de laborator si paraclinice. Criteriile de expunere cuprind datele de anamneza profesionala coroborate cu documente care obiectivizeaza ruta profesionala necesare stabilirii diagnosticului de boala profesionala. Lista prestatiilor medicale aferente procedurii privind investigarea si doagnosticarea bolilor profesionale este detaliata in Anexa 2 a ordinului privind aprobarea procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente. Aceasta lista cuprinde prestatiile medicale clinice, de laborator, dar si pe cele paraclinice.

Autor: Mirabela Viasu
Sursa: www.paginamedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: