Legislatie

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

Modificari privind eliberarea certificatelor de concediu medical

Data ultimei actualizari: 10/08/2016

CONCEDII-MEDICALEPrin Ordinul nr. 417 din 05.07. 2016 , emis de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, s-au facut unele modificari la Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical.

Astfel, Ordinul presedintelui CNAS nr. 627/2010 si publicat in M.O. , partea I, nr. 512 din 22 iulie 2010 , s-a modificat dupa cum uremeaza;

1. S-a abrogat litera e de la lit. A, pct. 4 )

La aceasta litera e care s-a abrogat, era vorba obligativitatea medicului curant de a solicita declaratie pe propria raspundere de la pacient.

e),” declaratia pe proprie raspundere a asiguratului potrivit art. 81 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. La lit. A, pct. 5 si la punctul 7.3, formularele model utilizate cu ocazia controlului de catre CJAS , vor fi cele din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1012/2013 la anexele 5 si 6 si nu cele din Ordinul nr. 178/2008 , care erau in vigoare pana acum.

La formularul model de la anexa 5 s-au introdus doua noi fraze, care pana acum nu s-au regasit in formularele vechi.

,,La terminarea controlului au fost restituite toate actele si documentele puse la dispozitia echipei de control, exceptie facand documentele intocmite la solicitarea echipei de control si copiile conforme cu originalul dupa documentele verificate, asumate prin semnatura si stampila de entitatea controlata.”

La prezentul proces-verbal de constatare pot fi exprimate obiectii cu privire la constatarile echipei de control, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data semnarii/comunicarii procesului-verbal de constatare, printr-o contestatie scrisa, depusa la sediul casei de asigurari de sanatate.

 

Autor: Dr. Soós Szabó Klára

Soós Szabó Klára Dr. Soós Szabó Klára - Medic primar Medicina de Familie, Presedinte Societatea Medicilor de Familie Harghita .

Acest articol are 0 comentarii. Daca doriti sa vizualizati aceste comentarii sau sa postati dvs un comentariu trebuie sa va logati in contul dvs din platforma.Daca nu aveti cont, va puteti crea cont gratuit aici.