M09AX07 DCI: NUSINERSENUM

05/08/2020

M09AX07 DCI: NUSINERSENUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/m09ax07-dci-nusinersenum-2/

DCI: NUSINERSENUM
I. DEFINITIA AFECȚIUNII
Atrofia musculară spinală (AMS) este o boală neuromusculară progresivă care rezultă din mutații
la nivelul cromozomului 5q din gena SMN1. O a doua genă, SMN2, situată în apropierea SNM1,
este responsabilă pentru o mică parte din producția de proteină SMN. AMS prezintă un spectru
de manifestări clinice ale bolii, severitatea afecțiunii fiind corelată cu numărul mai mic de copii
ale genei SMN2 și cu vârsta mai mică în momentul debutului simptomelor.
II. INDICATII TERAPEUTICE
Nusinersen este indicat pentru tratamentul atrofiei musculare spinale 5q.
III. CRITERII DE INCLUDERE IN TRATAMENTUL SPECIFIC
Decizia de tratament trebuie să se bazeze pe o evaluare individualizată, realizată de un specialist
cu experiență în tratearea pacienților cu AMS, cu privire la beneficiile tratamentului pentru
pacienți, în raport cu riscurile potențiale al tratamentului cu nusinersen. Evaluarea clinică inițială
se va realiza în condiții de stare stabilă a pacientului, fără afecțiuni intercurente, pentru a reflecta
corect situația funcției motorii și respiratorii
A. Pacienți cu AMS Tip I
a. Obiectivele tratamentului
Îmbunătățirea funcției motorii și/sau menținerea funcției motorii precum și ameliorarea funcției
respiratorii care implică o îmbunătățire funcțională relevantă (evitarea necesității ventilației
asistate permanente sau prelungirea timpului până la apariția necesității unei ventilații asistate
permanente) și creșterea duratei de supraviețuire și calității vieții copilului.
b. Criterii de inițiere a tratamentului
Se consideră eligibili pentru inițierea tratamentului cu nusinersen pacienții care îndeplinesc
următoarele criterii:
– testarea genetică a demonstrat o mutatie (deleție) homozigotă sau heterozigotă compusă a genei
5q SMN1;
– existența a cel puțin 2 copii ale genei SMN2;
– pacienți cu AMS tip I b sau Ic.
B. Pacienți cu AMS Tip II și Tip III
a. Obiectivele tratamentului
Ameliorarea relevantă a funcției motorii și respiratorii care implică îmbunătățirea calității vieții
pacienților.
b. Criterii de inițiere a tratamentului
Se consideră eligibili pentru inițierea tratamentului cu nusinersen pacienții care îndeplinesc
următoarele criterii:
– testarea genetică a demonstrat o deleție homozigotă sau heterozigota compusa a genei 5q
SMN1
– existența a cel puțin 2 copii a genei SMN2;
– pacienți simptomatici cu diagnostic de atrofie musculară spinală tip II sau III;
– Scor ≤ 54 puncte la măsurarea funcției motorii cu ajutorul Scalei Hammersmith Functional
Motor Scale – Expanded (HFMSE).
Notă: Se consideră că pacienții cu un scor HFMSE al funcției motorii peste 54 puncte nu necesită
tratament și vor beneficia de monitorizare clinică adecvată, considerându-se eligibili pentru
tratament în situația în care se constată o scădere > 3 puncte la evaluarea cu ajutorul scalei
HFMSE.
V. CRITERII DE EXCLUDERE
A. Pacienți cu AMS Tip I
Nu se recomandă inițierea tratamentului cu nusinersen în următoarele situații:
– pacienți fara confirmare genetica a bolii AMS
– pacienți cu mai puțin de 2 copii SMN2
– pacienți cu AMS tip 0
– pacienti care necesită ventilație asistate invazivă permanentă (>16 h/zi de ventilație continuă în
ultimile >21 zile, în absența unui episod acut reversibil sau traheostomiei) care nu este urmarea
unui episod acut;
– situații clinice care pot împiedica puncția lombară (spre exemplu, pacienți la care fuziunea
vertebrală impiedică accesul în spațiile intervertebrale) sau la care pot aparea complicații
importante);
– istoric de afecțiuni cerebrale sau medulare care ar putea interfera cu procedura puncției lombare
sau cu circulația lichidului cefalo-rahidian. Existenta unui shunt ventriculo-peritoneal sau
ventriculo-cardiac nu va fi considerata criteriu de excludere.
B. Pacienți cu AMS Tip II sau Tip III
Nu se recomandă inițierea tratamentului cu nusinersen în următoarele situații:
– pacienți care necesită ventilație asistate invazivă permanentă (>16 h/zi de ventilație continuă în
ultimile >21 zile, în absența unui episod acut reversibil sau traheostomiei) care nu este urmarea
unui episod acut;
– situații clinice care pot împiedica puncția lombară (spre exemplu, pacienți la care fuziunea
vertebrală impiedică accesul în spațiile intervertebrale) sau la care pot aparea complicații
importante;
– istoric de afecțiuni cerebrale sau medulare care ar putea interfera cu procedura puncției lombare
sau cu circulația lichidului cefalo-rahidian. Existenta unui shunt ventriculo-peritoneal sau
ventriculo-cardiac nu va fi considerata criteriu de excludere.
– boala în stadii foarte avansate cu scor ≥ 47 pe scala funcțională Evenimente Klassification
versiunea 2(EK2) care nu au beneficiu clinic și nu ar putea fi stabilizați cu ajutorul tratamentului
(pacienți cu activitate funcțională minimă care necesită asistență pentru toate activitățile vieții
cotidiene, cu traheostomie, etc.), cu afectare clinică ireversibilă, la care nu există posibilitatea
obținerii unui beneficiu clinic relevant și nu se consideră că ar putea fi stabilizați cu ajutorul
tratamentului.
VI. TRATAMENT
a. Doze și algoritm de administrare
Tratamentul cu nusinersen trebuie inițiat cât mai curând posibil după diagnostic, cu 4 doze de
încărcare – câte o doză (1 flacon 5 ml soluție injectabilă nusinersen) în zilele 0, 14, 28 și 63.
Ulterior trebuie să se administreze o doză de întreținere la fiecare 120 de zile.
b. Mod de administrare
Nusinersen este destinat administrării intratecale, prin puncție lombară. Tratamentul trebuie
administrat de către profesioniști în domeniul sănătății cu experiență în efectuarea puncțiilor
lombare.
Nusinersen se administrează , conform RCP, sub formă de injecție intratecală în bolus, pe
parcursul a 1 până la 3 minute, folosind un ac de anestezie spinală. Injecția nu trebuie
administrată în zonele în care pielea prezintă semne de infecție sau inflamație. Se recomandă ca
volumul de lichid cefalorahidian (LCR) echivalent cu volumul de nusinersen soluție injectabilă
care urmează a fi injectat să fie eliminat înainte de administrare.
Măsuri speciale:
– poate fi necesară sedarea, în funcție de starea clinică a pacientului;
– ecografia sau altă tehnică imagistică pot fi luate în considerare pentru a ghida administrarea
intratecală de nusinersen, în special la pacienții cu vârsta mai mică și la pacienții cu scolioză;
-analiza LCR la orice administrare: analiza biochimica, celule +\- culturi.
– trebuie utilizată tehnica aseptică la pregătirea și administrarea nusinersen conform
instrucțiunilor din Rezumatul Caracteristicilor Produsului,
Notă: Pacienții tratați cu nusinersen vor primi concomitent îngrijirile standard conform
Declarației de Consens pentru îngrijirile standard acordate pacienților cu Atrofie Musculară
Spinală (vaccinuri, profilaxia infecțiilor cu virus sincițial respirator, aport nutrițional adecvat,
suport respirator la nevoie)7.
VII. CRITERII DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE
A. Pacienți cu AMS Tip I
Se recomandă evaluarea la inițierea tratamentului și la fiecare 4 luni, cu prilejul vizitei pentru
administrarea tratamentului cu nusinersen. Pacientul va fi monitorizat pe Fisa Inițială și Fisa de
follow-up.
1. Date generale:
– pacient simptomatic/asimptomatic
– data apariției simptomelor
– date antropometrice (greutate, înălțime, IMC)
2. Date despre îngrijirile de suport:
– modul de alimentație: oral / sondă nasogastrică /gastrostomie
– fizioterapie respiratorie: da / nu
– ventilație asistată: Da/Nu, cu caracter invaziv / non – invaziv
– ventilație mecanică: Da / Nu
3. Teste de laborator:
Se recomandă efectuarea lor la inițierea tratamentului, la 6 luni și la fiecare prezentare pentru
continuarea tratamentului:
– hemoleucogramă completă
– teste de coagulare: INR, TTPa
– teste ale funcției hepatice: ALT, AST, bilirubina
– teste ale funcției renale: creatinina, uree, proteinurie.
– ASTRUP, VSH, proteina C reactiva
4. Criterii de evaluare a eficacității a tratamentului
a. Evaluarea funcției musculare:
– criteriile de evaluare conform standardelor pentru dezvoltarea copilului ale Organizației
Mondiale a Sănătății (susține capul da/nu, stă așezat da/nu; se deplasează da/nu);
– numarul de puncte – Scala Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) – Secțiunea
29 – Anexa 2
– numarul de puncta – Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for Neuromuscular
Disease (CHOP-INTEND) – Anexa 3
b. Evaluarea funcției respiratorii
– numărul de ore/zi în care este necesar suportul ventilator;
c. Alte criterii:
– numărul episoadelor de infecții ale căilor respiratorii inferioare față de vizita precedentă;
– necesitatea internărilor pentru infecții respiratorii – Nu/Da (de câte ori)
– necesitatea internărilor pentru alte motive – Nu/Da (de câte ori)
B. Pacienți cu AMS tip II sau III
Se recomandă evaluarea la inițierea tratamentului și la fiecare 4 luni, la momentul vizitelor pentru
administrarea tratamentului. Pacienții vor fi monitorizați pe Fisa Inițială și Fisa de follow-up.
1. Date generale:
– data diagnosticului
– data apariției simptomelor
– date antropometrice (greutate, înălțime, IMC)
2. Date despre îngrijirile de suport:
– modul de alimentație: oral / sondă nasogastrică /gastrostomie
– fizioterapie respiratorie: DA / NU
– terapie fizică: DA/NU
– ventilație asistată: DA/NU, cu caracter invaziv / non – invaziv
– ventilație mecanică: DA / NU
3. Teste de laborator:
Se recomandă efectuarea lor la inițierea tratamentului, la 6 luni și la fiecare a doua prezentare
pentru continuarea tratamentului:
– hemoleucogramă completă
– teste de coagulare: INR, TTPa
– teste ale funcției hepatice: ALT, AST, bilirubina
– teste ale funcției renale: creatinina, uree, proteinurie
– ASTRUP , proteina C reactiva
4. Criterii de evaluare a eficacității a tratamentului
a. Evaluarea funcției musculare:
– deplasarea DA/NU cu orteză DA/NU
– numărul de ore petrecute în scaunul rulant
– numarul de puncte aferente Scalei Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE)
Secțiunea 2
– numarul de puncte aferente scalei Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for
Neuromuscular Disease (CHOP-INTEND)
– numărul de puncte obținute la testul de mers – 6 Minutes Walking Test (6MWT)
– numărul de puncte obținut la testul pentru funcționalitatea membrului superir – Upper Limb
Module
Test (RULM), versiunea revizuită.
b. Evaluarea funcției respiratorii
– numărul de ore/zi în care este necesar suportul ventilator;
– spirometría (> 4 ani): FVC și FEV1
c. Alte criterii:
– numărul episoadelor de infecții ale căilor respiratorii inferioare față de vizita precedentă;
– necesitatea internărilor pentru infecții respiratorii – NU/DA (de câte ori)
– necesitatea internărilor pentru alte motive – NU/DA (de câte ori)
VIII. CRITERII DE INTRERUPERE A TRATAMENTULUI.
A. Pacienți cu AMS Tip I
Se va lua în considerare întreruperea tratamentului dacă:
1. Înainte de administrarea celei celei de a VIa doze (doza de la 10 luni de la inițierea
tratamentului) sau ulterior, la evaluarea clinică, se constată una dintre situațiile următoare:
a. apare o scădere a funcției motorii (măsurată cu Scala Hammersmith – HINE secțiunea 2) sau
respiratorie (măsurată prin schimbări în suportul ventilator).
– Se consideră semnificativă o scădere a funcției motorii sau pierderea unui punct la fiecare dintre
criteriile motorii din Scala HINE – secțiunea 2 (controlul capului, răsucire, ședere, mers târât,
susținere în picioare, mers), cu excepția categoriei mișcare de pedalare, la care se consideră
semnificativă pierderea a două puncte.
– Se consideră semnificativă o scădere a funcției respiratorii dacă este necesară instituirea
ventilației asistate permanente (>16 h/zi ventilație continuă în absența unui episod acut reversibil
sau traheostomia), fără existența unei cauze acute.
Nota: Evaluarea pe baza scalelor menționate se va face de către profesioniști în sănătate cu
experiență în utilizarea lor( medici, kinetoterapeuți).
b. nu s-a înregistrat nici o modificare a funcției motorii (nici scădere nici ameliorare, conform
criteriilor de răspuns prin aplicarea Scalei HINE – Secțiunea 2). La acești se vor administra încă 2
doze de nusinersen (încă 8 luni de tratament). Dacă nici după aceste două administrări nu se
remarcă nicio îmbunătățire a scorului pe Scala HINE secțiunea 2 (pacient este stabil comparativ
cu administrarea celei de a VIa doze) se va decide oprirea tratamentului;
Din acest moment, pacientul va continua monitorizarea clinică. Dacă se produce o
înrăutățire a stării clinice care poate fi corelată cu întreruperea tratamentului (la 8 luni de la
oprirea tratamentului se produce pierderea unui punct la fiecare dintre criteriile motorii din Scala
HINE – secțiunea 2 – controlul capului, răsucire, ședere, mers târât, susținere în picioare, mers, cu
excepția categoriei mișcare de pedalare, la care se consideră semnificativă pierderea a două
puncte) se va evalua oportunitatea reintroducerii tratamentului.
În cazul ameliorării, se continuă tratamentul și se va realiza evaluarea premergătoare
administrării nusinersen la fiecare 4 luni. Se va avea în vedere discontinuarea tratamentului în
cazul în care se înregistrează două scăderi consecutive ale funcției motorii față de evaluarea
anterioară.
2. Pacientul prezintă efecte adverse severe asociate cu administrarea nusinersen;
3. Datorită stării clinice, riscurile induse de administrarea intratecală a nusinersen pun în pericol
viața pacientului;
4. Efectele adverse ale nusinersen sau ale administrarii intratecale produc o deterioare a calității
vieții pacientului.
B. Pacienți cu AMS Tip II sau Tip III
Se va lua în considerare întreruperea tratamentului dacă:
1. Nu se produce o îmbunătățire de cel puțin ≥3 puncte pe scala HFMSE la doi ani de la
instituirea tratamentului. La pacienții care au capacitatea de a merge se va lua în considerare
suplimentar dacă nu apare o creștere a distanței parcurse la testul mersului în 6 minute (6 MWT)
de > 30 metri. La pacienții care nu au capacitatea de a merge, se va lua în considerare
suplimentar, dacă nu apare o creștere cu >2 puncte pe scala adresată membrelor superioare
(RULM). Testările cu cele două scale adiționale se vor face concomitent cu HFMSE.
2. După 8 luni de tratament (2 administrări ) de la progresul funcțional obținut la 2 ani se constată
o deteriorare până la nivelul bazal anterior ameliorării, se are în vedere discontinuarea
trratamentului în funcție de rezultatele obținute după încă o nouă adminstrare și o nouă evaluare
la 4 luni.
3. După 8 luni de tratament (2 administrări ) de la progresul funcțional obținut la 2 ani se constată
o deteriorare parțială față de nivelul bazal anterior ameliorării, se are în vedere discontinuarea
tratamentului după alte două administrări.
4. După 2 ani de la inițierea tratamentului nu se obține niciun progres funcțional. În cazul în care
apare o înrăutățire semnificativă a situației motorii care se poate atribui discontinuării
tratamentului (la 8 luni de la oprire se constată o pierdere de > 3 puncte pe scala HFMSE), se va
evalua oportnitatea reintroducerii tratamentului;
5. În cazul deteriorării importante a functíei respiratorii, dacă este necesară instituirea ventilației
asistate permanente (>16 h/zi ventilație continuă în absența unui episod acut reversibil sau
traheostomia), fără existența unei cauze acute.
6. Pacientul prezintă efecte adverse severe asociate cu administrarea nusinersen;
7. Datorită stării clinice, riscurile induse de administrarea intratecală a nusinersen pun în pericol
viața pacientului;
8. Efectele adverse ale nusinersen sau ale administrarii intratecale produc o deterioare a calității
vieții pacientului.
IX. PRESCRIPTORI
Tratamentul trebuie inițiat numai de către un medic cu experiență în gestionarea atrofiei
musculare spinale (AMS), din specialitățile neurologie pediatrică sau neurologie.
Admnistrarea tratamentului se va realiza în unități sanitare nominalizate pentru derularea
programului, în care pot fi asigurate condițiile de asepsie/antisepsie și unde există echipele
multidisciplinare necesare și specializate în îngrijirea pacienților cu AMS.
Injectarea intratecală se va face de către profesioniști în domeniul sănătății cu experiență în
efectuarea puncțiilor lombare. ”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Vlad Voiculescu: Solutia militara nu este o solutie pentru Romania

OMS: 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid administrate in regiunea europeana

Dr. Catalina Poiana: Controlul osteoporozei trebuie sa fie o prioritate

Asociatiile de pacienti: Romania nu se confrunta doar cu problema Covid

UMF “Iuliu Hatieganu”, in topul celor mai bune universitati