Cui se acorda bilete de trimitere in ambulatoriu de specialitate

06/07/2015

Cui se acorda bilete de trimitere in ambulatoriu de specialitate

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/cui-se-acorda-bilete-de-trimitere-in-ambulatoriu-de-specialitate/

mediciPentru asistenta medicala de urgenta – se refera la cazurile de cod rosu, cod galben si cod verde prevazute in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2021-691-2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care medicul de familie acorda primul ajutor si daca este cazul, asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate sau solicita serviciile de ambulanta, precum si la cazurile de cod verde prevazute in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

-Consultatia in caz de boala pentru afectiuni acute, subacute si acutizarile unor afectiuni cronice pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare in spital pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie
-Consultatiile de monitorizare activa, bilet de trimitere pentru cazurile care necesita consultatii de specialitate sau care depasesc competenta medicului de familie-Consultatia in cadrul evaluarii initiale;
-Consultatiile in cadrul monitorizarii active management de caz, in functie de nivelul de risc pentru consultatie de specialitate la cardiologie, pneumolog, medicina interna, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, oftalmologie, nefrologie
-Consultatiile preventive de evaluare a riscului individual la copii si adultul asimptomatic utilizand codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boala; pentru aceste situatii se completeaza de la 1 iulie 2025 noul formular special pentru aceste situatii sau se consemneaza distinct cu PREV … pe vechile formulare de trimitere;
-Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienicosanitare specifice, dupa caz);
-Catre societati de turism balnear si de recuperare, trimiteri pentru reabilitare medicala si recuperare si sa consemneze in acest bilet sau sa ataseze, in copie, rezultatele investigatiilor efectuate in regim ambulatoriu, precum si data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; in situatia atasarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigatiilor, medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor si va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze;
-Consultatii de acupunctura

Pentru situatiile medicale din Anexa 13, nu este nevoie de eliberarea de bilete de trimitere catre medicii din ambulatoriu de specialitate.

Prezentarea se face direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fara bilet de trimitere.

Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evidentiat management de caz.

-De asemenea, pentru servicii de supraveghere a sarcinii si lehuziei – o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere in ambulatoriu, direct la medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, fara bilet de trimitere.

SANCTIUNI contractuale :
– sa recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentand contravaloarea acestor servicii, precum si contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu si fara contributie personala, materiale sanitare, dispozitive medicale si ingrijiri medicale la domiciliu, acordate de alti furnizori aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, in baza biletelor de trimitere/recomandarilor medicale si/sau prescriptiilor medicale eliberate de catre acestia, in situatia in care nu au fost indeplinite conditiile pentru ca asiguratii sa beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescriptiilor medicale si recomandarilor. Sumele astfel obtinute se utilizeaza conform prevederilor legale in vigoare;

OBLIGATIA MEDICILOR:
– sa asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe tara – bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurari sociale de sanatate, si sa le elibereze ca o consecinta a actului medical propriu si numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularelor electronice – bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, de la data la care acestea se implementeaza; biletul de trimitere in vederea internarii se elibereaza pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate si tratate in ambulatoriu; pentru urgentele medico-chirurgicale si pentru bolile cu potential endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se considera necesara internarea de urgenta, medicul de familie elibereaza o scrisoare medicala in acest sens;

– sa completeze formularele cu regim special utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate – bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, bilet de trimitere pentru investigatiile paraclinice, si prescriptia medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie sa le cuprinda conform prevederilor legale in vigoare. In cazul nerespectarii acestei obligatii, casele de asigurari de sanatate recupereaza de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu si fara contributie personala prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alti furnizori in baza acestor formulare si decontate de casele de asigurari de sanatate din Fond; sa completeze formularele electronice mentionate anterior, de la data la care acestea se implementeaza;

VALABILITATEA BILETULUI DE TRIMITERE:

– Biletul de trimitere pentru specialitati clinice este formular cu regim special, unic pe tara, care se intocmeste in doua exemplare si are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Prin exceptie, biletele de trimitere pentru specialitati clinice pentru afectiunile cuprinse in unele programe nationale de sanatate: diabetul si bolile de nutritie precum si cele pentru afectiunile oncologice, au valabilitate de pana la 90 de zile calendaristice.

Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru specialitati clinice este de pana la 60 zile calendaristice.

– Biletul de trimitere pentru specialitati clinice recomandate de medicul de familie, care are evidentiat “management de caz”, are o valabilitate de 90 zile calendaristice.
–    
Pentru a lamuri problema cu medicii din ambulatoriu de specialitate care spun: “du-te la medicul de familie sa-ti de bilet de trimitere”, iata care sunt si OBLIGATIILE MEDICILOR DIN AMBULATORIU DE SPECIALITATE:

– Consultatia medicala de specialitate se acorda pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile in care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie si numai in conditiile in care medicul trimitator se afla in relatie contractuala –  contract sau conventie – cu casa de asigurari de sanatate.

Fac exceptie de la prevederile anterioare consultatiile pentru afectiunile stabilite in anexa nr. 13, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

– Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua si a treia consultatie in vederea stabilirii diagnosticului si/sau tratamentului, se face direct, fara alt bilet de trimitere.

– Pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se deconteaza maximum doua consultatii; pentru ecste situatii nu este necesar bilet de trimitere

– Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni cronice – medicul este obligat sa elibereze bilet de trimitere catre alte specialitati sau internare

– Pentru asiguratii care au bilet de trimitere de la medicul de familie – consultatie management de caz, – in cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular – HTA, dislipidemie si diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice – astm bronsic si BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acorda consultatie si efectueaza in cabinet proceduri prevazute in pachetul de servicii medicale de baza pentru specialitatile clinice/recomanda investigatii paraclinice suplimentare fata de cele recomandate de medicul de familie.

In biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevazute in pachetul de servicii medicale de baza, se evidentiaza “management de caz”.

Se deconteaza maximum 2 consultatii/semestru daca in biletul de trimitere este evidentiat “management de caz” pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.

Ordinul Ministrului Sanatatii si al Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 2021-691-2008, poate fi gasit AICI.

Lista cu pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala de urgenta si transport sanitar, poate fi gasita AICI.

Autor: Catalin Petrencic

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: