Contractul-cadru | Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala primara

28/02/2023
Contractul-cadru | Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala primara

Contractul-cadru | Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala primara

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/contractul-cadru-pachetul-minimal-de-servicii-medicale-in-asistenta-medicala-primara/

Pachetul minimal de servicii si pachetul de servicii de baza in asistenta medicala primara, conform Proiectului de Hotarare pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, care va intra in vigoare de la 1 iulie 2023.

Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala primara cuprinde urmatoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. servicii medicale curative;
1.2. servicii medicale de preventie si profilactice;
1.3. servicii medicale la domiciliu;
1.4. servicii diagnostice si terapeutice;
1.5. activitati de suport;
1.6. servicii de administrare de medicamente.

1.1. Serviciile medicale curative

1.1.1. Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: asistenta medicala de urgenta – anamneza, examen clinic si tratament – se acorda in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie.

1.1.2. Consultatii in caz de boala pentru afectiuni acute, subacute si acutizari ale unor afectiuni cronice
1.1.2.1 Consultatiile in caz de boala acordate la cabinet, pentru afectiuni acute, subacute si acutizari ale unor afectiuni cronice se acorda in conditiile stabilite prin norme, iar pentru consultatiile acordate la domiciliu se au in vedere si prevederile de la pct. 1.3.

1.1.2.2. Consultatiile pentru bolile cu potential endemoepidemic ce necesita izolare pot fi acordate si la distanta, in conditiile prevazute in norme.

1.1.3. Consultatiile periodice pentru ingrijirea generala a persoanelor cu boli cronice se realizeaza pe baza de programare pentru:
a) supravegherea evolutiei bolii;
b) continuitatea terapiei;
c) screeningul complicatiilor; d) educatia privind autoingrijirea.

1.1.3.1. Consultatiile acordate in cabinet pentru afectiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de catre medic, in conditiile stabilite prin norme, iar la domiciliu, conform planului de management stabilit de catre medic si in conditiile prevederilor pct. 1.3.
1.1.3.2. Consultatiile pentru afectiunile cronice pot fi acordate si la distanta, in conditiile prevazute in norme.
1.1.4. Consultatii de monitorizare activa prin plan de management integrat pe baza de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii imbolnavirilor privind riscul cardiovascular inalt, astm bronsic, boala cronica respiratorie obstructiva si boala cronica de rinichi.

1.2. Serviciile medicale preventive si profilactice includ:

1.2.1. Consultatii preventive – sunt consultatii periodice active, oferite persoanelor cu varsta intre 0 – 18 ani, privind: a) cresterea si dezvoltarea;
b) starea de nutritie si practicile nutritionale;
c) depistarea si interventia in consecinta pentru riscurile specifice grupei de varsta/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de varsta si sex, conform normelor.

1.2.2. Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei:
depistarea sarcinii, luarea in evidenta a gravidei, supravegherea sarcinii si urmarirea lauzei.
Consultatiile pentru urmarirea lauzei la externarea din maternitate si la 4 saptamani de la nastere se acorda la domiciliu.

1.2.3. Consultatii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acorda la cabinetul medicului de familie in mod activ adultilor inscrisi pe lista medicului de familie- fara semne de boala, care nu sunt in evidenta medicului de familie cu boala/boli cronice.

1.2.4. Depistare de boli cu potential endemoepidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, recomandare tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz.

Bolile cu potential endemoepidemic sunt cele prevazute la pct. II din anexa la Hotararea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A.

1.2.5. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala: a) consilierea femeii privind planificarea familiala; b) evaluarea femeii preconceptie; c) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc.

1.2.6. Consultatii preventive de depistare precoce a unor afectiuni cronice pentru persoane cu varsta intre 40 si 60 ani, care se acorda la cabinetul medicului de familie, in mod activ adultilor inscrisi pe lista medicului de familie si care sunt deja inregistrati la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice.

1.2.7. Consultatii preventive de depistare precoce a unor afectiuni cronice pentru persoane cu varsta de peste 60 de ani, care se acorda la cabinetul medicului de familie, in mod activ adultilor inscrisi pe lista medicului de familie si care sunt deja inregistrati la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice.

1.2.8. Servicii preventive furnizate cu ocazia acordarii altor tipuri de consultatii pentru persoanele care nu prezinta simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu varsta de 18 ani si peste, supraponderali/obezi si/sau care prezinta unul sau mai multi factori de risc pentru diabetul zaharat.
1.2.9. Servicii preventive furnizate cu ocazia acordarii altor tipuri de consultatii pentru persoanele care nu prezinta simptome sugestive pentru boala cronica de rinichi, care prezinta unul sau mai multi factori de risc pentru boala cronica de rinichi.

1.3. Consultatiile la domiciliu

1.3.1. Se acorda pentru persoanele inscrise pe lista proprie a medicului de familie, in afara cabinetului, in timpul programului de lucru pentru consultatiile la domiciliu.

1.3.2. Consultatiile la domiciliu se acorda persoanelor nedeplasabile din motiv de invaliditate permanenta sau invaliditate temporara, persoanelor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 – 1 an, copiilor cu varsta 0 – 18 ani cu boli infecto-contagioase si lauzelor.

1.3.3. Este considerata consultatie la domiciliu inclusiv consultatia/examinarea acordata de medicul de familie in vederea constatarii decesului.

1.4. Serviciile diagnostice si terapeutice

1.4.1. Aceste servicii se pot acorda exclusiv persoanelor inscrise pe lista proprie, la cabinet, la domiciliul persoanei sau la locul solicitarii, in cadrul programului de lucru, in cadrul unui program de lucru prelungit prin incheierea unui act aditional la contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate sau in afara programului declarat in contractul cu casa de asigurari de sanatate, dupa caz, si sunt detaliate in norme.

1.4.2. Aceste servicii sunt acordate de catre medicul de familie conform curriculei de pregatire a medicului; conditiile acordarii si punctajul aferent se stabilesc prin norme.

1.5. Activitatile de suport

Activitatile de suport sunt reprezentate de urmatoarele documente medicale, ca urmare a unui act medical propriu:

a) eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competenta, necesare pentru evaluarea si reevaluarea in vederea incadrarii in grad de handicap;
b) eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, ca urmare a examinarii pentru constatarea decesului. Acestea includ examinarea pentru constatarea decesului cu sau fara eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale, in conditiile stabilite prin norme. 1

1.6. Serviciile de administrare de medicamente

Administrarea schemei de tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat; se acorda persoanelor de pe lista proprie a medicului de familie.

Persoanele care beneficiaza de pachetul minimal de servicii medicale suporta integral costurile pentru investigatiile paraclinice recomandate si tratamentul prescris de medicii de familie, precum si costurile altor activitati de suport, altele decat cele prevazute la subpct. 1.5.

NOTA: Detalierea serviciilor medicale acordate si conditiile acordarii serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

Proiectul de Contract-cadru poate fi studiat AICI.

Etichete: servicii medicale de baza, pachetul minimal de servicii in asistenta medicala primara, servicii medicale asistenta medicala primara, contractul cadru

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: