CNAS: Semnarea actelor aditionale la contractele cu furnizorii de servicii medicale se deruleaza normal

01/07/2016

CNAS: Semnarea actelor aditionale la contractele cu furnizorii de servicii medicale se deruleaza normal

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/cnas-semnarea-actelor-aditionale-la-contractele-cu-furnizorii-de-servicii-medicale-se-deruleaza-normal-2/

controale-spitaleProcesul de semnare a actelor aditionale la contractele caselor de asigurari de sanatate din teritoriu cu furnizorii de servicii medicale se deruleaza in mod normal.

Conform raportarilor centralizate de CNAS, pana in data de 30 iunie 2016 la orele 16,00 s-au semnat 89% din actele aditionale, iar semnarea va continua pe parcursul zilei de 1 iulie 2016.

Situatia detaliata a actelor aditionale pe tipuri de asistenta medicala este cuprinsa in tabelul urmator:

 

TIPURI DE ASISTENTA CONTRACTE IN DERULARE IN LUNA IUNIE 2016 ACTE ADITIONALE INCHEIATE LA 30.06.2016
Asistenta medicala primara 10.440 9.955
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice  2.954             2.570           
Asistenta medicala paraclinica 1.819 1.583
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea recuperare 526 433
Acupunctura in ambulatoriu 23 19
Medicina dentara 2.959 2.395
Unitati sanitare cu paturi 618 569
Consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat 52 50
Ingrijiri medicale si paliative la domiciliu 426 383
Medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu 4.130 3.988
Dispozitive medicale in ambulatoriu 2.902 1.918
Sanatorii si preventorii 18 18
Total 26.867 23.881

 

Posibilitatea prelungirii contractelor existente prin acte aditionale este reglementata in art. 259 pct. (1) din Legea 95/2006 republicata si in art. 169 din HG 161/2016.

Chiar daca reprezinta o prelungire cu 30 de zile a vechilor contracte cu furnizorii de servicii medicale, actele aditionale sunt intocmite cu respectarea noului Contract-Cadru si a normelor de aplicare a acestui act normativ, iar acordarea de servicii medicale catre asigurati se face, de asemenea, cu respectarea noii legislatii, intrata in vigoare in data de 1 iulie 2016.

Pe parcursul lunii iulie vor fi semnate noi contracte cu furnizorii de servicii medicale.

 

Biroul de presa al CNAS

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: