Calendarul intalnirilor in vederea consultarii pentru modificarea Co-ca 2021-2022

09/02/2022
Calendarul intalnirilor in vederea consultarii pentru modificarea Co-ca 2021-2022

Calendarul intalnirilor in vederea consultarii pentru modificarea Co-ca 2021-2022

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/calendarul-intalnirilor-in-vederea-consultarii-pentru-modificarea-co-ca-2021-2022/

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a publicat Calendarul intalnirilor cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate in vederea consultarii/negocierii referitoare la:

• Proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022,

si

• Proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, precum si prelungirea aplicarii prevederilor acestuia

1. Consultari cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical

15 februarie 2022:

  • ora 1000 – 1300 – Asistenta medicala primara,
  • ora 1330 – 1500 – Asistenta medicala dentara

16 februarie 2022

  • ora 1000 – 1200 – Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare
  • ora 1230 – 1430 – Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

1. Negocieri cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania

17 februarie 2022

  • ora 1000 – 1400 Colegiul Medicilor din Romania
  • ora 1430 – 1630 Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania

 

Etichete: co-ca-2021-2022, contract-cadru 2021-2022, cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: