Anunt angajare la Colegiul Medicilor din Romania

17/03/2016

Anunt angajare la Colegiul Medicilor din Romania

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/anunt-angajare-la-colegiul-medicilor-din-romania/

CMRColegiul Medicilor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de Consilier in cadrul Departamentului Acreditari si Avizari. Concursul va avea loc in data de 7.04.2016.

Angajarea se va face pentru o perioada determinata (1 an).

I.  Responsabilitatile postului:
– activitati specifice colaborarii CMR cu autoritatile competente nationale europene si internationale din domeniul medical;
– activitati specifice implementarii si managementului Cardului Profesional European;
– activitati specifice implementarii si managementului mecanismului de alerta in cadrul Sistemului de Informare al Pietei Interne (Sistem IMI).

II.  Conditii generale:
– cetatenie romana si domiciliul in Romania;
– cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
– capacitate deplina de exercitiu (aviz de la cabinet de psihiatrie);
– stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de adeverinta medicala cu recomandarea “apt de munca”;
– indeplinirea conditiilor de studii prevazute pentru ocuparea postului scos la concurs.

III.  Conditii generale de studii:
– studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta – stiinte medicale, juridice, economice sau informatice;
– specialitatea de sanatate publica si management sau atestatul in managementul serviciilor de sanatate constituie un avantaj.
 
IV.  Conditii specifice:
– cunostinte avansate de limba engleza;
– cunostinte si abilitati de utilizare a calculatorului;
– bun cunoscator al legislatiei specifice domeniului medical.
 
V.  Bibliografie:
•    Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata (Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania) si legislatia subsecventa interna a Colegiului Medicilor din Romania;
•    Hotararea nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana (Emitent: Guvernul Romaniei);
•    Ordinul nr. 36/2008 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum si de stabilire a statutului persoanelor prevazute la art. 40-42 din Hotararea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmeaza masura compensatorie in vederea recunoasterii profesionale in Romania (Emitent: Ministerul Sanatatii Publice);
•    Ordinul nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala (Emitent: Ministerul Sanatatii Publice);
•    Statutul CMR;
•    Codul Deontologic al CMR;
•    Directiva 2005/36/CE  a Parlamentului European si Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne („Regulamentul IMI”);
•    Regulamentul (UE) Nr. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”);
•    Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne;
•    Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European si Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE;
•    Regulamentul de punere in aplicare UE nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european si aplicarea mecanismului de alerta in temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
•    Ordinul nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora (Emitent: Ministerul Sanatatii).
 
VI.  Dosarul de concurs:
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
– cerere de inscriere la concurs pentru ocuparea postului;
– Curriculum vitae;
– copia actului de identitate;
– copiile legalizate ale titlurilor de calificare, diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior datei concursului de catre medicul de familie al candidatului sau orice unitate sanitara abilitata.
Dosarele de concurs, complete se depun la sediul Colegiului Medicilor din Romania din Bd. Timisoara, nr. 15, sect. 6, Bucuresti, pana la data de 4.04.2016.
 
VII.  Probele de concurs; concursul pentru ocuparea postului consta in:
– selectia dosarelor de inscriere;
– interviu.
 
VIII.  Desfasurarea concursului:
1.    Termenul de depunere a  dosarelor: 4.04.2016.
2.    Afisarea listei candidatilor admisi la interviu: 5.04.2016.
3.    Data interviului: 7.04.2016.
4.    Concursul se va desfasura la sediul Colegiului Medicilor din Romania din Bd. Timisoara, nr. 15, sect. 6, Bucuresti, in data de 7.04.2016 incepand cu ora 11,30.

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: