Ai, n-ai PIAS, merge si-asa!

18/10/2016

Ai, n-ai PIAS, merge si-asa!

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ai-n-ai-pias-merge-si-asa/

CARD-CNAS-2016-NOUHG 161/2016 din 16.03.2016 de aprobare a pachetelor de servicii medicale si Contractului-Cadru pentru anii 2016-2017, a fost modificata si completata in luna iulie 2016 prin HG 432/2016, iar acum, in octombrie, a fost iar modificat. Ultima modificare are in vedere “rezolvarea” situatiilor in care PIAS nu functioneaza.

Daca in prima HG 161/2016 se spunea ca MF este obligat „s) sa utilizeze sistemul de raportare in timp real, incepand cu data la care acesta va fi pus in functiune;” ak) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile”, ”ar) sa transmita in platforma informatica din asigurarile de sanatate serviciile medicale din pachetul de baza si pachetul minimal furnizate – altele decat cele transmise in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in conditiile lit. aq) in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciilor medicale acordate in luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. In situatia nerespectarii acestei obligatii, serviciile medicale nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate.”
 
A urmat HG 432/2016 care modifica litera „s) sa utilizeze sistemul de raportare in timp real, incepand cu data la care acesta va fi pus in functiune; sistemul de raportare in timp real se refera la raportarea activitatii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fara a mai fi necesara o raportare lunara, in vederea decontarii serviciilor medicale contractate si validate de catre casele de asigurari de sanatate; raportarea in timp real se face electronic in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si stabilit prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; in situatii 2 justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, raportarea activitatii se realizeaza in maximum 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciului medical. La stabilirea celor 3 zile lucratoare, nu se ia in calcul ziua acordarii serviciului medical si termenul se implineste in a 3-a zi lucratoare dupa aceasta data.” „ar) sa transmita in platforma informatica din asigurarile de sanatate serviciile medicale din pachetul de baza si pachetul minimal furnizate – altele decat cele transmise in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in conditiile lit. aq) in maximum 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciilor medicale acordate in luna pentru care se face raportarea; la stabilirea celor 3 zile lucratoare, nu se ia in calcul ziua acordarii serviciului medical si termenul se implineste in a 3-a zi lucratoare dupa aceasta data; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. In situatia nerespectarii acestei obligatii, serviciile medicale nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate.”

Modificarea actuala spune: In Anexa 2, dupa articolul 198 se introduc doua noi articole, art. 199 si art. 200 cu urmatorul cuprins:

1.    “Art. 199. – (1) In situatia producerii unor intreruperi in functionarea Platformei Informatice din Asigurarile de Sanatate (PIAS), constatate si comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale si dispozitivele medicale se acorda in regim off-line.”

Comentariu: Cu alte cuvinte, daca „intreruperile in functionarea PIAS” nu sunt CONSTATATE si COMUNICATE de CNAS pe SITE-ul CNAS, nu se vor putea acorda servicii medicale in regim off-line??? Deci, cine consulta fara acest anunt va face munca voluntara?!  

“Transmiterea in PIAS, de catre furnizorii de servicii medicale si de dispozitive medicale, a serviciilor acordate in regim off-line pe perioada intreruperii PIAS si a serviciilor acordate off-line anterior producerii intreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada intreruperii, conform prevederilor contractuale, se face pana la sfarsitul lunii sau cel tarziu pana la termenul de raportare a activitatii lunare prevazut in contract”

Comentariu: Daca totusi a fost facut anuntul pe site-ul CNAS ca „exista intreruperi in functionarea PIAS” si se lucreaza off-line, nu mai exista termenul de 3 zile lucratoare pentru transmiterea serviciilor in sistem, aceasta transmitere putandu-se efectua pana la sfarsitul lunii sau pana la termenul de raportare.

„(2) Termenul de raportare a activitatii lunare prevazut in contractul incheiat intre furnizorii de servicii medicale/de dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate se poate modifica de comun acord, urmare a perioadelor de intrerupere prevazute la alin. (1) sau a intreuperii functionarii PIAS in perioada de raportare a serviciilor medicale / dispozitivelor medicale.”

Comentariu: Daca „intreruperea in functionarea PIAS” are loc chiar in perioada de raportare, aceasta poate fi prelungita pana cand PIAS functioneaza?!

Si cum se mai respecta teremenele de efectuare a platilor pana pe 20 a lunii urmatoare efectuarii serviciului sau data de 25 in luna urmatoare sfarsitului de trimestru pentru stabilirea valorilor definitive a punctului?

2.    “Art. 200. – (1) In situatia producerii unor intreruperi in functionarea PIAS, constatate si comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin publicare pe siteul propriu, furnizorii de medicamente elibereaza in sistem off-line medicamentele din prescriptiile medicale on-line si off-line, in conditiile prevazute in norme.”

Comentariu:  Farmacistii sunt obligati sa elibereze retetele din sistem off-line,  nu mai refuza pacientii daca nu le functioneaza sistemul si acestia vin la farmacie cu retete on- sau off-line.  
„In aceste situatii medicamentele prescrise nu se elibereaza fractionat”.

Comentariu: Pentru noi, MF, asta inseamna ca daca am eliberat o reteta pe 3 luni in sistem on-line, farmacia nu mai poate elibera fractionat acea reteta daca ea este off-line. Adica, ori trimite la noi pacientul sa-i refacem reteta pe luna, ori trimite pacientul acasa sa vina cand PIAS functioneaza!

3.    „Art. 201. – Serviciile medicale/medicamentele/dispozitivele medicale acordate/ eliberate off-line la care se inregistreaza erori in utilizarea cardului de asigurari sociale de sanatate in perioada de intrerupere a sistemului national al cardului de asigurari sociale de sanatate nu se invalideaza in cazul inregistrarii unor astfel de erori.”

Comentariu: Daca apar erori la inregistrarea serviciilor sau la eliberarea retetelor, serviciile si retetele nu se invalideaza chiar daca in sistem apar asemenea erori.

Intrebare: Si daca persoana nu este asigurata si ea figureaza in sistem ca asigurata, serviciul este decontat, iar reteta nu este imputabila??? Atunci, de ce mai este nevoie de Sistem Informatic on-line, cum isi mai exercita cardul rolul de verificare in sistem a calitatii de asigurat???

4.    ” Art. 202. – Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite ordin, in maxim 3 zile lucratoare de la data reluarii functionarii PIAS, pentru ziua/zilele in care sunt constatate intreruperi in functionarea PIAS in conditiile art. 199 – 201. Ordinul cuprinde conditiile de transmitere in PIAS a serviciilor acordate off-line si/sau conditiile de validare a acestora in cazul imposibilitatii de a utiliza on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate ca urmare a intreruperii in functionarea acestuia, si se publica pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la adresa www.cnas.ro.

Intrebare: Daca intreruperile nu sunt recunoscute de CNAS si Presedintele CNAS nu emite acest ordin, iar servciile efectuate, retetele prescrise, trimiterile eliberate off-line nu sunt urcate in sistem pentru ca trec cele 3 zile lucratoare, sunt decontate, respectiv imputate MF?  

A trecut suficient timp de cand reteta electonica si sistemul de raportare in sistem electronic au intrat in practica furnizorilor de servicii medicale si se constata ca sistemul nu este functional asa cum ar trebui si cum ne dorim cu totii. Aceasta ultima modificare a HG 161, este o masura de avarie pentru un sistem aflat in avarie.

Daca sistemul a costat foarte multi bani Guvernul, CNAS, Fondurile Europene, functionarea lui costa foarte mult furnizorii de servicii medicale si pacientii: timp, nervi, sanatate si bani prin neplata serviciilor si imputarilor facute de Curtea de Conturi, iar pe pacienti cumpararea medicamentelor.

 

Autor: Catalin Petrencic

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: