Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

J005N – DCI : LAMIVUDINUM

Data ultimei actualizari: 08/05/2017

    Indicaţii 

    Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerularară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomopatologic şi infecţie virală cu virusul hepatitei B, cu replicare activă [AgHbe pozitiv şi > 104 copii VHB ADN/mL]. 

    Tratament 

    Ţinta 

    Reducerea titrului copii ADN VHB/mL sub 20.000 şi negativarea AgHBe. 

    Doze 

    Lamivudium, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal: 

 

 

eRFG (mL/min)

>= 50

30-50

10-29

< 10

HD

Lamivudina

100 mg

100 mg iniţial,

100 mg iniţial,

35 mg iniţial,

35 mg iniţial,

p.o.

apoi 50 mg,

apoi 25 mg,

apoi 15 mg,

apoi 10 mg,

la 24 ore

p.o. la 24 ore

p.o. la 24 ore

p.o. la 24 ore

p.o. la 24 ore

 

    După 4 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni la cei AgHBe pozitiv şi nedefinit la cei AgHBe negativ cu monitorizare la 6 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală. 

    Monitorizare 

    Răspunsul la terapia anti-virală iniţial la 4 luni (titru copii ADN VHB), apoi la 6 luni. Apariţia rezistenţei impune utilizarea altui anti-viral (adefovirum, entecavirum). 

    Prescriptori 

    Medici in specialitatea nefrologie.