Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

N014F – DCI : DULOXETINUM

Data ultimei actualizari: 11/05/2017

Forme farmaceutice: orale 

  A. psihiatrie adulţi

  I. Indicaţii:

    Tulburare depresivă majoră la pacienţii cu vârsta peste 18 ani 

  II. Alte indicaţii:

    Tulburarea de anxietate generalizată la pacienţii cu vârsta peste 18 ani 

   III. Doze: 30-120 mg/zi 

  IV. Criterii de includere:

    Diagnostic ICD 10 

  V. Monitorizare:

    Toleranţă, eficacitate 

  VI. Evaluare: 1-2 luni

   VII. Prescriptori: 

    Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. 

    Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul în specialitatea psihiatrie. 

 

  B. durerea neuropată

  I. Indicaţii:

    Tratamentul durerii neuropatice din neuropatia diabetică (indicaţie de linia 1 în Ghidul de Diagnostic şi Tratament în Bolile Neurologice al EFNS) 

  II. Doze: 30-120 mg/zi

   III. Criterii de includere: 

    Conform protocolului de tratament în durerea neuropata (cod protocol N025G) 

  IV. Monitorizare:

     Toleranţă, eficacitate 

  V. Evaluare: 1-2 luni

  VI. Prescriptori:

    Iniţierea se face de către medicii în specialitatea neurologie şi/sau diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice şi/sau cu competenţa/atestat în diabet; continuarea se poate face de către medicii de familie, în doza şi pe durată recomandată în scrisoarea medicală.