Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

N004F – DCI : RISPERIDONUM

Data ultimei actualizari: 11/05/2017

  A. Forme farmaceutice orale cu eliberare imediată:

  I. Indicaţii:

  1. Psihiatrie adulţi: Schizofrenie, psihoze, episod maniacal
  2. Psihiatrie pediatrică:

  • Tulburări de comportament: Copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani. Pentru subiecţii cu greutatea corporală ≥ 50 kg, se recomandă o doză iniţială de 0,5 mg o dată pe zi. Ca în cazul tuturor tratamentelor simptomatice, continuarea utilizării RISPERIDONUM trebuie evaluată şi justificată regulat. RISPERIDONUM nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 5 ani, deoarece nu există experienţă privind utilizarea la copii cu vârsta sub 5 ani cu această tulburare.
  • RISPERIDONUM este indicat în tratamentul simptomatic pe termen scurt (până la 6 săptămâni) al agresiunii persistente în tulburările de comportament la copii începând de la vârsta de 5 ani şi adolescenţi cu funcţii intelectuale sub medie sau cu retard mental diagnosticat conform criteriilor DSM-IV, în care severitatea comportamentelor agresive sau disruptive necesită tratament farmacologic. Tratamentul farmacologic trebuie să fie o parte integrantă a unui program de tratament mai comprehensiv, incluzând intervenţii psihosociale şi educaţionale.
  • Nu se recomandă utilizarea risperidonei la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani cu schizofrenie sau manie bipolară, din cauza lipsei datelor privind eficacitatea.

    Alte indicaţii: 

A)Demenţe Alzheimer – simptomatologie psihotic-agresivă, tratament de scurtă durată (până la 6 saptămâni)

  II. Doze:

    Pentru indicaţia de bază 1-6 mg/zi 

    Pentru alte indicaţii 0,5 -1 mg/zi 

   III. Criterii de includere: 

    Diagnostic ICD 10 

  IV. Monitorizare:

    Toleranţă, eficacitate, comorbidităţi, examen obiectiv, curbă ponderală 

  V. Evaluare:

    1-2 luni 

  VI. Prescriptori:

    Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie/medic în specialitatea psihiatrie pediatrică/ neuropsihiatrie infantila 

    Continuare: medic în specialitatea psihiatrie/medic în specialitatea psihiatrie pediatrică/ neuropsihiatrie infantilă sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul de specialitate. 

 

B. Forme farmaceutice parenterale cu eliberare prelungită:

  I. Indicaţii:

    Schizofrenie – tratament de întreţinere la pacienţii cu vârsta peste 18 ani stabilizaţi cu antipsihotice administrate oral. La iniţiere se va asocia antipsihotic oral timp de 3 săptămâni. 

  II. Doze:

    25-50 mg/la două săptămâni 

   III. Criterii de includere: 

    Diagnostic ICD 10 

  IV. Monitorizare:

    Toleranţă, eficacitate, comorbidităţi, curbă ponderală, prolactină la 3-6 luni 

  V. Evaluare:

    1-2 luni 

  VI. Prescriptori:

    Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. 

    Continuare: medic în specialitatea psihiatrie.