Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

N004F – DCI : RISPERIDONUM

Ultima actualizare: 27.07.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

A. Forme farmaceutice orale cu eliberare imediată:

I. Indicaţii:

a. Psihiatrie adulţi: Schizofrenie, psihoze, episod maniacal

b. Psihiatrie pediatrică:

  • Tulburări de comportament: Copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani. Pentru subiecţii cu greutatea corporală ≥ 50 kg, se recomandă o doză iniţială de 0,5 mg o dată pe zi. Ca în cazul tuturor tratamentelor simptomatice, continuarea utilizării RISPERIDONUM trebuie evaluată şi justificată regulat. RISPERIDONUM nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 5 ani, deoarece nu există experienţă privind utilizarea la copii cu vârsta sub 5 ani cu această tulburare.
  • RISPERIDONUM este indicat în tratamentul simptomatic pe termen scurt (până la 6 săptămâni) al agresiunii persistente în tulburările de comportament la copii începând de la vârsta de 5 ani şi adolescenţi cu funcţii intelectuale sub medie sau cu retard mental diagnosticat conform criteriilor DSM-IV, în care severitatea comportamentelor agresive sau disruptive necesită tratament farmacologic. Tratamentul farmacologic trebuie să fie o parte integrantă a unui program de tratament mai comprehensiv, incluzând intervenţii psihosociale şi educaţionale.
  • Nu se recomandă utilizarea risperidonei la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani cu schizofrenie sau manie bipolară, din cauza lipsei datelor privind eficacitatea.

    Alte indicaţii: 

A)Demenţe Alzheimer – simptomatologie psihotic-agresivă, tratament de scurtă durată (până la 6 saptămâni)

II. Doze:

    Pentru indicaţia de bază 1-6 mg/zi 

    Pentru alte indicaţii 0,5 -1 mg/zi 

III. Criterii de includere: 

    Diagnostic ICD 10 

IV. Monitorizare:

    Toleranţă, eficacitate, comorbidităţi, examen obiectiv, curbă ponderală 

V. Evaluare:

    1-2 luni 

VI. Prescriptori:

    Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie/medic în specialitatea psihiatrie pediatrică/ neuropsihiatrie infantila 

    Continuare: medic în specialitatea psihiatrie/medic în specialitatea psihiatrie pediatrică/ neuropsihiatrie infantilă sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul de specialitate. 

B. Forme farmaceutice parenterale cu eliberare prelungită:

I. Indicaţii:

    Schizofrenie – tratament de întreţinere la pacienţii cu vârsta peste 18 ani stabilizaţi cu antipsihotice administrate oral. La iniţiere se va asocia antipsihotic oral timp de 3 săptămâni. 

II. Doze:

    25-50 mg/la două săptămâni 

III. Criterii de includere: 

    Diagnostic ICD 10 

IV. Monitorizare:

    Toleranţă, eficacitate, comorbidităţi, curbă ponderală, prolactină la 3-6 luni 

V. Evaluare:

    1-2 luni 

VI. Prescriptori:

    Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. 

    Continuare: medic în specialitatea psihiatrie.