Spitalul pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Capitala angajeaza personal medical fara concurs

21/10/2020

Spitalul pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Capitala angajeaza personal medical fara concurs

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/spitalul-pentru-copii-grigore-alexandrescu-din-capitala-angajeaza-personal-medical-fara-concurs/

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Capitala demareaza procedura de angajare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta, de personal contractual dupa cum urmeaza:

• 2 posturi vacante de asistenti medicali principali PL pentru Sectia Chirurgie Pediatrica II;
• 1 post vacant de asistent medical PL pentru Sectia Chirurgie Pediatrica II;
• 1 post vacant de asistent medical PL pentru Bloc operator – Sala operatii Chirurgie II;
• 1 post vacant de infirmiera pentru Sectia Chirurgie Pediatrica II;
• 1 post vacant de ingrijitoare pentru Sectia Chirurgie Pediatrica II;

Potrivit anuntului de angajare facut de unitatea medicala, depunerea dosarelor incepe cu data de 22 octombrie 2020, iar data limita pana la care se pot depune dosarele este 26 octombrie, ora 12:00.

Incadrarea se face prin ordin al ministrului sanatatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candicati, se organizeaza proba de interviu in data de 28.10.2020 ora 1300.

Conditii generale de angajare

• Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
• Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
• Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
• Are capacitate deplina de exercitiu;
• Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
• Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
• Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Documentele din dosarul de inscriere se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00, Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

Vezi conditiile specifice in vederea angajarii pentru posturile specificate, AICI

Etichete: posturi spitale, angajari spitale, angajari asistenti medicali, spitalul grigore alexandrescu

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: