Spitalul pentru Copii “Grigore Alexandrescu” angajeaza medici fara concurs

05/11/2020
Spitalul pentru Copii “Grigore Alexandrescu” angajeaza medici fara concurs

Spitalul pentru Copii “Grigore Alexandrescu” angajeaza medici fara concurs

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/spitalul-pentru-copii-grigore-alexandrescu-angajeaza-medici-fara-concurs/

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Bucuresti a demarat procedura de angajare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta, de personal contractual cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

• 2 posturi vacante de medici primari, in specialitatea pediatrie pentru Unitatea Primiri Urgente;
• 1 post vacant de medic specialist, in specialitatea pediatrie pentru Unitatea Primiri Urgente;
• 1 post vacant de medic primar, in specialitatea medicina de urgenta pentru Unitatea Primiri Urgente;

Data limita pana la care se pot depune dosarele este: 6 noiembrie ora 12 :00

Incadrarea se face prin ordin al ministrului sanatatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candicati, se organizeaza proba de interviu in data de 10 noiembrie.

Conditii generale de angajare:

• Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
• Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
• Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
• Are capacitate deplina de exercitiu;
• Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
• Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
• Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Mai multe detalii, AICI:

Etichete: posturi medici, angajari spital fara concurs, spitalul grigore alexandrescu

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: