Servicii noi de spitalizare de zi | Program national de sanatate mintala

17/05/2023
Servicii noi de spitalizare de zi | Program national de sanatate mintala

Servicii noi de spitalizare de zi | Program national de sanatate mintala

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/servicii-noi-de-spitalizare-de-zi-program-national-de-sanatate-mintala/

CNAS a postat in transparenta decizionala un proiect de ordin pentru completarea Anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022.

Avand in vedere:

– prevederile Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, cu modificarile si completarile ulterioare;
– dispozitiile art. 229 alin. (4) din Titlul VIII „Asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza normele metodologice de aplicare a contractului-cadru,
– Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile
comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

Prin H. G. nr. 331/2023 a fost modificata si completata anexa la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Potrivit referatului de aprobare, in sublista C “DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in regim de compensare 100%”, sectiunea C2 “DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de sanatate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc” este completat pct. 11 “Programul national de sanatate mintala” cu esketaminum aferent subprogramului P11.2 „Tulburare depresiva majora”.

Prin proiectul de act normativ au fost introduse servicii noi de spitalizare de zi in listele B.3.1 si B.3.2 din Anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa poata fi initiat si continuat tratamentul cu esketaminum, respectiv:

– Initiere protocol de administrare a Esketaminum – lista B.3.2.
– Inductia tratamentului cu Esketaminum – maxim 7 vizite/luna/asigurat – lista B.3.1.
– Intretinerea tratamentului cu Esketaminum – maxim 4 vizite/luna/asigurat – lista B.3.1.

Etichete: spitalizare de zi, sanatate mintala, tratament depresie, contractul cadru, norme contract-cadru

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: