Schimbari preconizate in autorizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu

22/07/2022
Schimbari preconizate in autorizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu

Schimbari preconizate in autorizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/schimbari-preconizate-in-autorizarea-serviciilor-de-ingrijiri-medicale-la-domiciliu/

Autorizatiile de functionare in domeniul ingrijirilor medicale la domiciliu se avizeaza anual de catre structura de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si se reinnoiesc o data la 3 ani, conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 318/3003, ordin care nu a suferit nicio modificare, respectiv actualizare, pana la aceasta data.

Documentele in baza carora sunt emise autorizatiile pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu sunt:

a) formular pentru solicitarea autorizarii;
b) statutul unitatii si alte documente constitutive;
c) documente care atesta dobandirea personalitatii juridice;
d) dovada inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor;
e) ultimul bilant contabil autentificat si depus la directia generala a finantelor publice teritoriale;
f) documente privind detinerea sediului (situatie juridica, schita de plan);
g) regulamentul de organizare si functionare si organigrama;
h) documente privind codul fiscal, contul in banca, certificate de inregistrare fiscala, extras de cont;
i) autorizatia sanitara de functionare – emisa de catre DSP in baza referatului de evaluare
j) autorizatia de libera practica pentru persoanele fizice;
k) autorizatia de libera practica pentru personalul angajat al persoanelor juridice.

“Atat pentru avizarea anuala a autorizatiei pentru practica ingrijirilor la domiciliu, cat si pentru reinnoirea acestora la 3 ani, mare parte din furnizorii de astfel de servicii medicale se deplaseaza personal la sediul Ministerului Sanatatii pentru depunerea acestor inscrisuri si a documentelor necesare, ceea ce implica costuri suplimentare pentru transport din partea facestora, iar cheltuielile privind expedierea autorizatiilor emise / avizate de catre directia de specialitate, prin plic recomandat, intra in sarcina Ministerului Sanatatii. In acest sens amintim situatiile in care plicul nu a ajuns la destinatar, sau a fost returmat ca “destinatar negasit la domiciliu” ceea ce a implicat deplasarea furnizorului la sediul Ministerului Sanatatii pentru ridicarea autorizatiei (retur) sau retrimiterea acesteia prin curierat rapid pe costul destinatarului.”, se precizeaza intr-un proiect al Ministerului Sanatatii.

De asemenea, a fost constatata de catre structura de specialitate din cadrul Directiei generale asistenta medicala necesitatea unei evidente clare, precum si o promovare a acestor servicii in randul populatiei pentru cresterea accesului la servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, la servicii de asistenta medicala in orice mod al furnizarii acestora.

Minsterul Sanatatii a initat, de curand, un Proiect de Ordin cu Normele de functionare si autorizare a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu. Proiectul a fost postat in Transparenta Decizionala.

Schimbari preconizate

Pentru o evidenta clara si o gestiune riguroasa a acestor furnizori, in vederea cresterii accesibilitatii populatiei la servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si pentru a veni in sprijinul acestor furnizori, Ministerul Sanatatii propune emiterea autorizatiilor de functionare, in baza unei declaratii pe proprie raspundere privind furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

In acest sens au fost identificate urmatoarele modificari necesare:

Introducerea in cuprinsul actului normativ a modelului de declaratie pe proprie raspundere privind furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu, precum si a modelului de autorizatie sanitara de functionare,
Introducerea conditiilor minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca spatiul prin care se asigura dispeceratul de ingrijiri medicale la domiciliu, precum si introducerea prevederilor privind controlul acestor furnizori de catre personalul cu atributii specifice din cadrul Ministerului Sanatatii si al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

“Mentionam faptul ca spatiul supus autorizarii reprezinta in fapt un dispecerat pentru primirea solicitarilor, arhivare documente, stocare baza de date, depozitare materiale sanitare, etc., neavand functionalitatea unui cabinet medical, astfel emiterea autorizatiei sanitare in baza referatului de evaluare, asa cum se practica la aceasta data de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, nu o consideram necesara, motivat de faptul ca dispeceratul pentru ingrijiri medicale la domiciliu nu se poate asimila cabinetului medical. Din experienta emiterii autorizatiilor pentru practica ingrijirilor medicale la domiciliu si a avizarii acestora, apreciem faptul ca eliminarea avizarii anuale vine in sprijinul acestor furnizori de servicii medicale.”, se precizeaza in referatul de aprobare al proiectului.

In ceea ce priveste reinnoirea autorizatiei de functionare la 3 ani, a fost constatat faptul ca furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, la reinnoirea autorizatiei la 3 ani, depun aceleasi documente, precum cele depuse pentru autorizatia precedenta sau initiala, dupa caz.

“Fata de acest fapt si tinand cont de valabilitatea documentelor de libera practica pentru peronalul medical (pana la 5 ani) propunem emiterea autorizatiei de functionare in baza declaratiei pe proprie raspundere, cu avizarea acesteia o data la 3 ani in baza documentelor care au suferit modificari fata de forma depusa pentru emiterea primei autorizatii sanitare, precum si a documentelor de libera practica pentru personalul medical, detinerea spatiului si a declaratiei pe proprie raspundere.” mai scrie in proiect.

Totodata, ministerul considera prezentarea documentelor aferente bilantului financiar contabil ca fiind neelocventa, dat fiind faptul ca interpretarea acestuia necesita personal de specialitate si nu este fundamental pentru activitatea medicala de ingrijiri la domiciliu.

“Mentionam ca acest bilant este emis dupa primul trimestru al anului in curs pentru anul precedent, nefiind regasit in cuprinsul altor acte normative cu dispozitii similare precum Ordinul ministrului sanatatii nr. 1030/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.”, se arata in referat.

De asemenea, pentru promovarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu, precum si pentru a creste accesibilitatea populatiei la servicii medicale, prin proiectul de act normativ se recomanda directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti afisarea pe website-ul acestora a listei furnizorilor, precum si a serviciilor care pot fi accesate de populatie prin serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu.

“Precizam faptul ca, potrivit prevederilor Titlului XII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu modificari si completari ulterioare, pentru practica ingrijirilor medicale la domiciliu nu este necesara autorizarea peronalului de catre Ministerul Sanatatii, documentele care atesta dreptul de libera practica sunt emise de organizatiile profesionale, in functie de categoria profesionala (medic, asistent medical), astfel prevederile privind autorizarea personalului din cadrul serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu au fost eliminate.” Mai scrie in referatul de aprobare al proiectului.

Astfel, in sensul celor mentionate mai sus, Directia generala asistenta medicala a intocmit Nota catre conducerea Ministerului Sanatatii, aprobata cu nr AR 9662/14.06.2022. sens in care a fost elaborat prezentul proiect de ordin prin care:

Autorizatiile de functionare pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu sunt emise de catre DSP in baza declaratiei pe proprie raspundere si prin prezentarea urmatoarelor documente:

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de functionare pentru serviciile de ingrijiri medicale
la domiciliu, conform modelului prevazul la Anexa nr. 4 la ordin;
b) declaratia pe proprie raspundere, conform modelului prevazul la Anexa nr. 3 la ordin;
c) statutul unitatii, alte documente constitutive, certificat constatator cu mentionarea punctului de lucru (dupa caz);
d) documente care atesta dobandirea personalitatii juridice, dupa caz (pentru asociatii si fundatii);
e) dovada inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor, dupa caz;
f) documente privind detinerea legala a sediului dispeceratului pentru ingrijiri medicale la domiciliu (situatie juridica, schita, plan de amplasare in zona);
g) regulamentul de organizare si functionare
h) organigrama serviciului de ingrijiri medicale la domiciliu;
i) documente privind codul fiscal, certificat de inregistrare fiscala;
j) lista personalului angajat in serviciul de ingrijiri medicale la domiciliu (copie REVISAL sau copie contracte de munca/prestari servicii);
k) dovada pregatirii profesionale / documente de libera practica (avize anuale) pentru personalul medical angajat pentru asigurarea ingrijirilor medicale la domiciliu (copie);
l) lista dotarilor existente;
m) alte documente, dupa caz, solicitate in mod oficial.

– Avizarea autorizatiilor se propune a se efectua la interval de 3 ani;

– Ministerul Sanatatii si directiile de sanatate publica si a municipiului Bucuresti, prin personalul cu atributii specifice, vor efectua actiuni de control privind activitatea furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu;

– Dispeceratul pentru ingrijiri medicale la domiciliu va avea o dotare minima obligatorie, conform prevederilor cuprinse in Anexa nr. 5. ( vezi Proi

Etichete: autorizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu, ingrijiri medicale la domiciliu, documente ingrijiri medicale la domiciliu

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: