Reglementari Concedii Medicale I

29/07/2015

Reglementari Concedii Medicale I

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/reglementari-concedii-medicale-i/

solicitari-acte-medic-de-familieDatorita modificarilor din ultimii ani in legatura cu conditiile de eliberare si completare a concediilor medicale, consideram ca este in interesul tuturor sa avem informatiile sintetizate din Ordonantele de Urgenta care fac referire la acestea.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 158/17.11.2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si Normele de aplicare ale acesteia.

In primul rand trebuie lamurit cine are dreptul la concedii si indemnizatii:

A)  Aici figureaza toate persoanele asigurate pentru acestea, daca:

a.    Desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente.
b.    Desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti pe durata mandatului.
c.    Beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

B)   Persoanele care sunt intr-una din situatiile urmatoare:

a.    Asociati, comanditari sau actionari.
b.    Membri ai asociatiei familiale.
c.    Autorizate sa desfasoare activitati independente.
d.    Persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate cat si pentru ingrijirea copilului bolnav.
e.    Sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ca titular a intreprinderii/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariat/salariata, participa la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.

Ce tipuri de concedii medicale si indemnizatii exista:

a.    Pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau acidente in afara muncii
b.    Pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusive pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale
c.    Pentru maternitate
d.    Pentru ingrijirea copilului bolnav
e.    De risc maternal

Conditii cumulative care trebuiesc indeplinite:

a.    Sa indeplineasca stagiul minim de cotizare.
b.    Sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din are sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimile 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Din punctul de vedere al unui Cabinet Medical Individual ( obligatii):

-0.85% – se aplica asupra veniturilor supuse impozitului de venit si se achita de la bugetul FNUASS.
-Cota de contributie se datoreaza si se achita de catre angajatori(CMI) pentru angajati(ex.asistenta), respectiv de catre CMI in interes propriu.
-CMI are obligatia de a depune lunar declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evident nominal a persoanelor asigurate.
-CMI sunt obligate sa depuna la CASJ  exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai in conditiile in care solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului FNUASS.
-CMI au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale CASJ documentele justificative si actele de evident necesare in vederea stabilirii obligatiilor.
-Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, CMI ( MF ) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizati la CASJ la care sunt luate in evident ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Conta de contributie de 0.85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit.
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de o luna(22 zile lucratoare) realizata in ultimile 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda CM. Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiu de cotizare din ultimile 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu.

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA.

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Indemnizatia se suporta dupa cum urmeaza:

1.    De catre angajator, din prima zi pana in a 5-a
2.    Din bugetul FNUASS incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporate sau a pensionarii
3.    Din bugetul FNUASS incepand cu prima zi in cazul persoanelor asigurate prin somaj
Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.
Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata este mai mare in anumite cazuri:

a.    Un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru TBC pulmonara si unele boli CV
b.    Un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru TBC meningeala, peritoneala, urogenitala, a glandelor suprarenale, SIDA si neoplazii in functie de stadiul bolii
c.    Un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru TBC pulmonara operata si osteoarticulara.
d.    6 luni ci posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de TBC extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Medicul primar sau specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei.

In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicul primar sau specialist poate propune prelungirea CM peste 183 de zile in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerea asiguratului in activitate.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munac se determina aplicand procentul de 75% asupra bazei de calcul.

Cuantumul brut lunar pentru cazurile de TBC, SIDA, neoplazii, boli infectocontagioase de grup A si urgent medico-chirurgicale este de 100% din baza de calcul.

Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Asiguratii pot beneficia de :

a.    Indemnizatie pentru reducerea timpului de munca
b.    Concediu si indemnizatie pentru carantina
c.    Tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare

 • Detalii:

Cuantumul brut al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca (1/4 din durata, daca nu mai pot realize durata normal de munca) este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducere, fara a depasi 25% din baza de calcul.

Cuantumul brut lunar pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul.

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile.

Concediul si indemnizatia de maternitate

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una din formele de asigurare, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile acestora se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilati acestora. Baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare din ultimile 6 luni anterioare datei pierderii clitatii de asigurat.

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Ele se pot compensa intre ele, astfel incat durata minima obligatory a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile.

Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina
In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 85% in baza de calcul.

Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la varsta de 18 ani.

Durata de acordare a indemnizatiei este de maximum 45 de zile pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copiluleste diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata CM in aceste cazuri va fi stabilita de medicul currant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 85% din baza de calcul.

Concediul si indemnizatia de risc maternal

Cuantumul indemnizatiei este de 75% din baza de calcul.

 • Diverse:

Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Plata indemnizatiilor se face lunar de catre (pentru CMI), angajator, cel tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respective.

Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor (pentru CMI), se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva, cele care depasesc suma contributiilor se recupereaza din bugetul FNUASS.

Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda.

Data de la care incepe valabilitatea poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul concediului medical “in continuare”.

Pentru concediul medical “in continuare”, data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea concediilor medicale acordate anterior pentru aceeasi afectiune.

Concediul medical se pot acorda cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul concediului medical “initial”

Concediul medical se pot elibera si la o data ulterioara numai pentru luna in curs sau luna anterioara pentru urmatoarele situatii:

a.    Sarcina si lauzie (numai pentru CM pentru maternitate);
b.    Perioada de internare in spital;
c.    Aparat gipsat, numai de catre ortoped/chirurg;
d.    Situatii in care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale pete 90 de zile;
e.    In caz de carantina.

Autor: Schnelbach Fabian

4 Comentarii

 1. Dragoi Sorin says:

  In cazul trimiterii catre specialist ortoledie, medicul de familie cate zile de concediu medical iti poate da?

 2. screciulivia says:

  Ce controleaza casa de asigurari la concediile acordate?multumesc

 3. poplucianliviu says:

  MF poate acorda 30 zile in 12 luni.

  Medicii “specialisti” pot acorda 90 zile pe 12 luni, si daca exista aprobare CECM se poate ajunge la 120-150 de zile.

 4. vacaruioana says:

  Buna ziua,

  Care este nr de zile de concediu medical pe care il poate acorda medicul de familie pe 12 luni calendaristice?
  Care este nr zilelor de medical pe care un salariat le poate primi pe 12 luni calendaristice de la MF si de la med de alta specialitate cu trimitere de la MF?

  Va multumesc!!

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: