Proiectul normelor Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022, in transparenta decizionala

16/04/2021
Proiectul normelor Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022, in transparenta decizionala

Proiectul normelor Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022, in transparenta decizionala

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiectul-normelor-contractului-cadru-pentru-anii-2021-2022-in-transparenta-decizionala/

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat in transparenta decizionala, in data de 16 aprilie 2021, proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022.

Propunerile proiectului de norme sunt in acord cu principiile enuntate la publicarea Contractului-Cadru, care au ca principal scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de preventie, precum si la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul si monitorizarea afectiunilor.

Proiectul vizeaza interventii principale in urmatoarele directii:

1. Intarirea activitatii de preventie in asistenta medicala primara, in special pentru adultii asimptomatici cu varsta de peste 40 de ani, pentru care se acorda un pachet comprehensiv de preventie, care cuprinde pana la trei consultatii pentru evaluarea riscului, interventia asupra componentelor modificabile ale acestuia, respectiv monitorizarea pacientilor.

2. Introducerea unor servicii aditionale noi care pot fi acordate de medicul de familie, conform curriculei de pregatire: spirometrie, masurare ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, masurarea indicelui de presiune glezna-brat.

3. Cresterea numarului de consultatii la domiciliu acordate de catre medicul de familie pentru un asigurat inscris pe lista proprie, pentru boli cronice, de la 4 consultatii pe an la o consultatie pe luna.

4. Cresterea diagnosticarii precoce a afectiunilor gastroenterologice si conexe, prin cresterea cuantumului de decontare pentru endoscopiile digestive in ambulatoriul de specialitate de la 40 de puncte la 100 de puncte, avand in vedere rata crescuta a mortalitatii si morbiditatii prin cancerele colorectale si gastrice precum si a morbiditatii asociate afectiunilor gastro-enterologice si conexe din Romania.

5. Avand in vedere efectele pe termen lung constatate la pacienti dupa infectia cu virusul SARS-COV-2, in special la nivel pulmonar si cardiac, medicii de specialitate din specialitatile clinice cardiologie si pneumologie vor putea recomanda servicii conexe actului medical furnizate de kinetoterapeuti/profesori de cultura fizica medicala/ fiziokinetoterapeuti, conform unui plan recomandat de medicul de medicina fizica si de reabilitare, prin scrisoare medicala.

6. Facilitarea accesului la servicii medicale, prin introducerea consultatiilor la distanta pentru afectiuni cronice, care pot fi acordate fara a fi necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate sau prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

7. In cazul prescriptiilor medicale electronice emise online sau off-line ca urmare a unei consultatii la distanta acordate de medicul de familie sau de medicul de specialitate din ambulatoriu, asiguratul sau persoana care ridica medicamentele in numele asiguratului va putea printa documentul transmis sau il va putea prezenta/transmite farmaciei, in vederea imprimarii.

8. De asemenea, biletul de trimitere pentru specialitati clinice/internare/investigatii paraclinice transmis prin mijloace electronice la distanta de medicul de familie sau medicul de alta specialitate in cadrul unei consultatii la distanta, va fi transmis/prezentat medicului de specialitate din ambulatoriu clinic/unitatii sanitare cu paturi/furnizorului de servicii medicale paraclinice, dupa caz, pentru acordarea serviciilor medicale pentru care a fost emis biletul de trimitere.

Proiectul Normelor metodologice ale Contractului-Cadru completeaza si detaliaza toate acele masuri propuse in proiectul de Contract-Cadru care au rolul de a asigura serviciile medicale necesare populatiei la timp, in mod echitabil si eficient. Pe de alta parte, aprobarea si punerea in aplicare incepand cu data de 1 iulie 2021 a noului Contract-cadru si a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru reprezinta si primii pasi in demararea procesului de inversare a piramidei serviciilor de asistenta medicala, prin cresterea ponderii serviciilor acordate in medicina primara si in ambulatoriul de specialitate si reducerea internarilor nejustificate care ar putea fi tratate in conditii de siguranta si in ambulatoriu sau de catre medicii de familie.“, a declarat Adrian Gheorghe, presedintele CNAS.

Proiectul poate fi accesat pe site-ul CNAS:

http://www.casan.ro//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/NORME/2021/16.04.2021-Proiect_Ordin_Contract_cadru.pdf

Calendarul consultarilor si negocierilor pe tema acestui proiect, care se vor desfasura online, va fi anuntat pana la data de 20 aprilie 2021.

Etichete: contract cadru 2021-2022, norme contract cadru 2021-2021, cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: