Proiectul de ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 388/186/2015

16/12/2015

Proiectul de ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 388/186/2015

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiectul-de-ordin-pentru-prelungirea-aplicarii-prevederilor-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-cnas-nr-3881862015/

poza decizie Ministerul SanatatiiREFERAT de aprobare a Ordinului ministru lui sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru   prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatati   si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotarar ii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

 Avand in vedere ca termenul de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/ 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015 se prelungeste pana la data de 31 martie 2016,

este necesar a fi prelungit pana la aceeasi data si termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sanatatiiti si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014- 2015.

Totodata mentinam ca, potrivit reglementarilor art. 229 alin. (2) si (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanatatii, republicata:

– Contractul-cadru multianual se elaboreaza de Casa Natonala de Asigurari de Sanatate in urma negocierii cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentlor Medicali din Romania, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania, precum si in urma consultarii cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical.

Proiectul se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pentru anul in care urmeaza sa se aprobe un nou contract-cadru ;

-Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru, in urma negocierii cu CMR, CFR, CMDR, OAMGMAMR , OBBCSR, precum si cu consultarea organizatiilor patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prin care se aproba Contractul-cadru.

Prin prelungirea aplicabilitatii Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015, conform proiectului de act normativ anexat se asigura continuitatea accesului asiguratilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu si la medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem aprobarii prezentul referat si proiectul de Ordin anexat.

 

     Secretar General                                                                                           Director general

Puscau Gabriel Florin                                                                                         Radu Tibichi

 

Proiectul de ordin in forma completa poate fi vazut AICI.

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: