Proiect privind reluarea validarii cu cardul de sanatate a unor servicii medicale

28/05/2020
Proiect privind reluarea validarii cu cardul de sanatate a unor servicii medicale

Proiect privind reluarea validarii cu cardul de sanatate a unor servicii medicale

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-privind-reluarea-validarii-cu-cardul-de-sanatate-a-unor-servicii-medicale/

Un proiect de de Hotarare de Guvern, aflat in Transparenta Decizionala pe site-ul Ministerului Sanatatii, propune reglementarea unor masuri privind acordarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor materialelor sanitare specifice si dispozitivelor medicale, precum si masuri pentru a asigura limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus in randul populatiei, pentru perioada urmatoare incetarii starii de urgenta, dupa cum urmeaza:

1. Furnizorii de servicii de radioterapie si furnizorii de servicii de dializa, trebuie sa faca dovada acreditarii/inscrierii in procesul de acreditare conform Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. In coroborare cu reglementarile art. 10 alin. (2) si (3) din OUG 70/2020 si pentru a asigura o trecere graduala de la starea de urgenta, in cadrul careia serviciile medicale au fost acordate fara validarea acestora cu cardul national de asigurari de sanatate, si a limita riscul iminent asupra starii de sanatate a populatiei urmare a evolutiei ulterioare a epidemiei, incepand cu data de 1 iulie 2020 serviciile acordate de catre unitatile sanitare cu paturi, furnizorii de investigatii paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie si furnizorii de servicii de dializa vor fi validate cu cardul national de asigurari de sanatate.

De asemenea, nu este obligatorie transmiterea in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in termen de 3 zile lucratoare de la data acordarii, respectiv eliberarii, a serviciilor medicale si materialele sanitare specifice, inregistrate/eliberate off-line.

3. Pentru coroborare cu reglementarile art. 10 alin. (9) din OUG nr. 70/2020 medicii de familie pot emite prescriptie medicala, in continuare, pentru bolnavii tratati in cadrul programelor nationale de sanatate curative cu schema terapeutica stabila, in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului-scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere, si pentru medicamentele care pana la data instituirii starii de urgenta erau prescrise de catre medicii specialisti in conformitate cu limitarile de prescriere prevazute in H.G. nr.720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si in Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor nationale de sanatate curative care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare cu paturi, astfel incat asiguratii sa poata beneficia la timp de medicatia necesara.

Continut educational:

4. Pentru coroborare cu reglementarile art. 10 alin (14) din OUG nr. 70/2020 casele de asigurari de sanatate deconteaza toate serviciile de dializa efectiv realizate, cu incadrarea in numarul de bolnavi prevazut la nivel national;

5. Pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei, a fost prevazutamasura caunitatile de specialitate care au preluat in evidenta, pe perioada starii de urgenta, respectiv, dupa incetarea starii de urgenta, bolnavi din programele nationale de sanatate curative derulate prin unitati sanitare cu paturi care au acordat si acorda servicii medicale pacientilor diagnosticati cu COVID-19 pot derula programe nationale de sanatate curative pana la data de 30 iunie2020, fara a fi necesara nominalizarea acestora in normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative;

Etichete: decontarea serviciilor medicale, validarea serviciilor medicale, cardul national de sanatate

autor

Autor: Adriana Pavel

1 Comentarii

  1. Catalin says:

    Mi se pare normal sa se revina la validarea serviciilor cu cardul NUMAI CA si acum, cand nu este nevesar cardul Sistemul informatic nu functioneaza. Ieri nu a functionat SIPE, azi nu a functionat CEAS-ul. Ma asteptam ca in cele 2 luni de pauza in sistem, cei de la mantananta sa lucreze si sa faca sistemul functional. Din pacate el se prezinta la fel ca la 15 martie iar de la 1 iulie ne vom lovi de aceleasi probleme.

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: