Modificari preconizate in functionarea cabinetelor pentru servicii conexe actului medical

17/01/2023
Modificari preconizate in functionarea cabinetelor pentru servicii conexe actului medical

Modificari preconizate in functionarea cabinetelor pentru servicii conexe actului medical

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-privind-functionarea-cabinetelor-pentru-servicii-conexe-actului-medical/

Ministerul Sanatatii a initiat un Proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical.

In Proiectul de Ordonanta a Guvernului postat in Transparenta Decizionala, sunt prevazute urmatoarele modificari:

– la alin.(1) al articolului 1 se mentioneaza ca serviciile conexe actului medical se pot organiza in cabinete cu sau fara personalitate juridica.

– din cuprinsul serviciilor conexe actului medical prevazute la alin. (2) al art. 1 din OUG nr. 83/2000 sunt excluse serviciile de fizio-kinetoterapie, de profesor cultura fizica si de tehnician de aparatura medicala, este inclus serviciul de fizioterapie, audiologie si terapie vocala, iar optica si optometria sunt prevazute distinct.

– in alin. (3) al art.1 se prevede ca serviciile publice conexe actului medical sunt furnizate de persoane autorizate de Ministerul Sanatatii, altele decat medicii si asistentii medicali, iar conditiile de autorizare a persoanelor, pentru practicarea serviciilor conexe actului medical, se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.

– la alin. (4) al art. 1 se dispune ca furnizorii de servicii conexe actului medical sa-si exercite activitatea in stricta concordanta cu prescriptiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor si cu normele legale in vigoare.

“Avand in vedere considerentele conform carora activitatile de biologie, biochimie si chimie din sistemul de sanatate precum si cea de fizica medicala nu se pot desfasura prin cabinete de practica independenta, la art. 1 alin. (5) sunt prevazute serviciile conexe actului medical care pot fi exercitate in mod independent, respectiv: tehnica dentara, fizioterapie, psihologie, logopedie, sociologie, optica, optometrie, protezare ortezare, protezare auditiva, audiologie, terapie vocala, iar dotarea minima obligatorie ale cabinetelor de practica pentru serviciile conexe actului medical fiind stabilite prin ordin al ministrului Sanatatii. Aceste activitati putand fi exercitate, conform prevederilor alin. (7) al art. 1 din proiectul de OG prin: cabinet de practica individual; cabinete de practica grupate; cabinete de practica asociate; societate civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical; cabinete de practica cu personalitate juridica infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in temeiul Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.”, se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului.
De asemenea, coform initiatiei legislative, au fost aduse modificari art. 2, 3, 7 si 11 pentru corelarea prevederilor art. 1 cu cele ale Ordonantei de Urgenta nr. 83/2000.

La art. 61 din proiectul de ordonanta sunt prevazute conditiile care trebuie indeplinite de catre cabinetele de libera practica cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare sau in temeiul Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea trebuie:

a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii conexe actului medical;
b) administratorul societatii comerciale sau reprezentantul legal al persoanei juridice ori cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie/membrii fondatori sa fie prestatori ai activitatii conexe actului medical;
– c) sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, la nivelul directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
La art.12 se propune abrogarea alin.(5).

Etichete: functionarea cabinetelor de libera practica, servicii publice conexe actului medical, servicii conexe actului medical

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: