Proiect Norme Contract Cadru 2016-2017

17/06/2016

Proiect Norme Contract Cadru 2016-2017

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-norme-contract-cadru-2016-2017/

solicitari-acte-medic-de-familieProiect Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017

Pentru toti furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate:

-s-a modificat termenul in care acestia au obligatia transmiterii in platforma informatica a asigurarilor de sanatate a serviciilor offline, de la maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului, la 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciului. La stabilirea celor 3 zile lucratoare, nu se ia in calcul ziua acordarii serviciului si termenul se implineste in a 3-a zi lucratoare dupa aceasta data. Aceasta masura are in vedere posibilitatea raportarii serviciilor in afara sarbatorilor legale si a zilelor nelucratoare;

-optimizarea informarii asiguratilor si a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal cu privire la serviciile din pachetul de baza si din pachetul minimal de care beneficiaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate si tarifele aferente acestor servicii, decontate de casele de asigurari de sanatate. Informatiile privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale vor fi afisate de furnizori in formatul stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pus la dispozitia furnizorilor de casele deasigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;

-au fost revizuite unele sanctiuni aplicabile furnizorilor aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, coroborsnd nivelul sanctiunii cu gravitatea nerespectarii de catre acestia a unor obligatii (sanctiuni graduale, incepsnd cu avertisment, precum si diminuarea procentelor aplicabile in cazul sanctiunilor, in cazul nerespectarii obligatiei de a transmite in platforma informatica a asigurarilor sociale de sanatate a prescriptiilor off-line in termen de 30 de zile calendaristice de la data prescrierii –pentru toate segmentele de asistenta medicala la nivelul carora se regasesc medici prescriptori).

Proiectul integral de Norme metodologice de aplicare in anul 2016 a Contractului Cadru 2016-2017, poate fi vazut AICI

Sursa : CNAS

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: