Proiect MS: Farmaciile comunitare pot desfasura activitati de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea SARS-COV-2

30/03/2021

Proiect MS: Farmaciile comunitare pot desfasura activitati de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea SARS-COV-2

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-ms-farmaciile-comunitare-pot-desfasura-activitati-de-testare-rapida-antigenica-pentru-diagnosticarea-sars-cov-2/

Farmaciile comunitare si oficinele comunitare rurale pot desfasura activitati de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2, prevede articolul 1 dintr-un proiect al Ministerul Sanatatii aflat in Transparenta Decizionala.

Potrivit sursei citate, la articolul 2 se prevede ca, pentru aceasta activitate, Directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, emite un acord temporar de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2, in format electronic, utilizand modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentul Ordin, pe care-l transmite prin e-mail solicitantului.

Acordul temporar de testare antigenica rapida pentru diagnosticarea infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2 se va emite in termen de maxim 3 zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la art. 3.

In conditiile in care documentatia depusa nu este conforma sau completa, solicitantul va fi notificat in vederea refacerii acesteia, in termen de maxim 3 zile de la primirea documentatiei.

Art. 3 – Pentru obtinerea acordului temporar de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2 prevazut la art 2, reprezentantul legal al societatii comerciale in cadrul careia functioneaza farmacia comunitara/oficina comunitara rurala, transmite catre Directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, urmatoarele documente in format electronic prin e-mail sau letric:

a) Cerere-tip, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Ordin;
b) Autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice, eliberata de Ministerul Sanatatii, respectiv o copie a acesteia in cazul depunerii in format letric;
c) Lista personalului (farmacist sau asistent medical de farmacie) care va desfasura activitatea de testare;
d) Dovada efectuarii cursurilor de instruire pentru personalul implicat in activitatea de testare;
e) Copie dupa contract de distrugere deseuri biologice;
f) Declaratie pe proprie raspundere referitoare la respectarea prevederilor art. 4 – 6.

Art. 4 – Zona destinata activitatii de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2 este organizata pe o suprafata delimitata, destinata exclusiv procesului de testare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) Este amplasata intr-un perimetru ce poate fi aerisit corespunzator prin deschiderea unei ferestre sau prin utilizarea unui alt sistem de ventilatie;
b) Este dotata cu mobilierul necesar: masa de lucru placata cu materiale lavabile usor de curatat si dezinfectat, scaun, recipiente pentru colectarea deseurilor biologice rezultate din activitatea de testare;
c) Are o suprafata de minim 4 m2 utili, delimitata de spatiul oficinei (poate exista posibilitatea separarii prin instalarea unui/unor paravane opace).

Art. 5 – In situatia in care nu exista posibilitatea indeplinirii conditiilor prevazute la art 4, farmacia comunitara/oficina comunitara rurala, zona destinata activitatii de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2 poate fi organizata prin amplasarea unor corturi sau cabine de testare, izolate, care vor indeplini conditiile de la art. 4 , cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 6 – (1) Personalul implicat in activitatea de testare va purta obligatoriu echipament de protectie compus din: masca chirurgicala/FFP2/FFP3, viziera/ochelari de protectie, manusi de examinare de unica folosinta, halat de unica folosinta.

(2) Instruirea personalului implicat in activitatea de testare la care se face referire la art. 3 lit. c) va fi organizata de catre Directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in colaborare cu Colegiul Farmacistilor din Romania.

Art. 7 – Dupa eliberarea acordului temporar de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2, personalul de specialitate din cadrul Directiilor de sanatate publica judetene, respectiv al municipiului Bucuresti poate efectua controale pentru verificarea respectarii conditiilor prevazute de prezentul ordin pentru desfasurarea activitatii de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2.

Art. 8 – Farmaciile comunitare/oficinele comunitare rurale vor utiliza in vederea comercializarii si testarii, exclusiv teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2, aflate in gestiunea proprie si care fac dovada calitatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in ceea ce priveste dispozitivele medicale.

Art. 9 – Farmaciile comunitare/oficinele comunitare rurale pot stabili intervale orare in cadrul orarului de functionare al unitatii farmaceutice respective, in care sa se desfasoare activitatea de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2, cu conditia ca acestea sa fie anuntate prin e-mail Directiilor de sanatate publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si Colegiilor Farmacistilor Judetene si respectiv al municipiului Bucuresti. Orarul de testare trebuie afisat la loc vizibil in vitrina unitatii farmaceutice sau pe usa de la intrare a acesteia.

Art. 10 – Farmaciile comunitare/oficinele comunitare rurale au obligatia de a raporta zilnic catre Directiile de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in format electronic, rezultatele tuturor testelor efectuate si situatia stocurilor de teste rapide antigenice.

Art. 11 – In urma efectuarii testarii rapide antigenice pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-COV-2, farmaciile comunitare/oficinele comunitare rurale emit un buletin de testare, care va contine minim urmatoarele elemente,:
a) Denumirea societatii comerciale in structura careia functioneaza farmacia comunitara/oficina comunitara rurala, care a efectuat testarea cu teste rapide antigen pentru diagnosticarea infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2;
b) Numele, prenumele, domiciliul / resedinta persoanei testate.
c) Rezultatul testarii : pozitiv / negativ
d) Numele, prenumele persoanei care a efectuat testarea
e) Data efectuarii testului si semnatura persoanei mentionate la lit. d) .

Etichete: teste covid-19, depistarea infectiei cu sars-cov-2, teste covid farmacii, teste antigenice

 

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: