Proiect legislativ privind modificarea ordinului 388/186/2015

09/07/2015

Proiect legislativ privind modificarea ordinului 388/186/2015

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-legislativ-privind-modificarea-ordinului-3881862015/

Proiect-Ordin-privind-formularele-de-prescriptie-medicala-cu-regim-specialProiect de ordin privind modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014.

 

Proiect legislativ publicat pe site-ul CNAS in data de 8 iulie este insotit de referatul de aprobare.

Referat

de aprobare a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate   nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului‐cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 ‐ 2015

Avand in vedere:

‐ prevederile Hotararii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului‐cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

– dispozitiile art. 217 alin. (4) si art. 281 alin. (2) din Titlul VIII „Asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza normele metodologice de aplicare a contractului‐cadru,

propunem aprobarea Ordinului anexat, cu mentiunea ca prevederile proiectului de act normativ au avut in vedere:

– punerea in aplicare a reglementarilor Hotararii de Guvern nr………./2015

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului‐cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 ‐ 2015;

– imbunatatirea accesului asiguratilor la servicii medicale paraclinice, la unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, unele servicii spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi, precum si la unele dispozitive medicale;

– in coroborare cu modificarile si completarile aduse Hotararii Guvernului nr. 400/2015,

cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aduse unele completari, pentru clarificare, reglementarilor privind suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice in situatia in care casa de asigurari de sanatate sesizeaza neconcordante intre investigatiile medicale efectuate in perioada verificata si cantitatea de reactivi achizitionati conform facturilor si utilizati in efectuarea investigatiilor, precum si a reglementarilor privind suspendarea contractului de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in situatia in care casa de asigurari de sanatate sesizeaza neconcordante intre medicamentele/materialele sanitare eliberate in perioada verificata si cantitatea de medicamente/materiale sanitare achizitionate.

 Nota

       – persoana de contact: d-na Valentina Diaconu

       – adresa de e-mail la care se pot transmite observatii si propuneri la proiectul de act normativ:   contract_metod@casan.ro

       – termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Proiectul de Ordin cu toate completarile si modificarile sale poate fi vazut AICI.

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Testare pentru depistarea Covid, cu teste gratuite, in peste 100 de farmacii

CNCAV: Vaccinarea cu doza a treia si in cabinetele medicilor de familie

OMS recomanda un tratament preventiv impotriva formelor grave de Covid

Florin Citu, despre vaccinarea obligatorie: Ar trebui sa fie ultima varianta

Chestionarul de exprimare a intentiei de vaccinare pentru elevi, validat