Proiect: Consultatii la distanta, prescriere reteta in lipsa pacientului si suspendarea obligativitatii transmiterii in PIAS

24/03/2020
Proiect: Consultatii la distanta, prescriere reteta in lipsa pacientului si suspendarea obligativitatii transmiterii in PIAS

Proiect: Consultatii la distanta, prescriere reteta in lipsa pacientului si suspendarea obligativitatii transmiterii in PIAS

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-consultatii-la-distanta-prescriere-reteta-in-lipsa-pacientului-si-suspendarea-obligativitatii-transmiterii-in-pias/

CNAS a publicat pe site-ul institutiei (www.cnas.ro), in transparenta decizionala, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari si completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta.

Potrivit institutiei, masurile au ca scop asigurarea accesului la servicii medicale in conditii de siguranta pentru medici si pacienti, prin limitarea deplasarilor si interactiunii cu alte persoane.

Conform acestui proiect, serviciile medicale si medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul si tratarea cazurilor cu COVID 19 si a complicatiilor acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei, pe toata perioada starii de urgenta, si se suporta din bugetul Ministerului Sanatatii si din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate, dupa caz.

“Pentru pacientii cu boli cronice cu schema stabila de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicala in continuare, fara a mai fi necesara o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fara a mai fi necesara reinnoirea scrisorii medicale initiale. Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum si cost-volum-rezultat care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescriptie medicala in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicala si/sau a confirmarii inregistrarii formularului specific de prescriere. Sunt cuprinse in proiectul de act normativ reglementari privind modul de acordare a unor tratamente necesare in anumite patologii care necesita masuri speciale”, transmite CNAS.

Pe perioada starii de urgenta, in asistenta medicala primara se instituie consultatia la distanta pentru afectiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestari clinice sugestive pentru infectia cu coronavirus, care poate fi realizata prin orice mijloace de comunicare.

“Medicul de familie va consemna consultatiile medicale la distanta in fisa pacientului si in registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar in care acestea au fost efectuate. Daca in urma consultatiei la distanta, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat sa organizeze acordarea consultatiei in conditii de siguranta epidemiologica.

Medicii de familie si medicii de specialitate din specialitatile clinice aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala si in situatia in care pacientul cu o boala cronica stabilizata nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecinta a actului medical propriu conform reglementarilor legale in vigoare. Prescriptia electronica online emisa in aceste conditii este transmisa pacientului prin mijloace de comunicare electronica.”, mai transmite CNAS.

Conform aceleiasi surse, pe perioada starii de urgenta se suspenda obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate, precum si obligativitatea transmiterii in Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) a serviciilor medicale si a serviciilor de ingrijiri la domiciliu inregistrate off-line, precum si a dispozitivelor medicale eliberate off-line, in maximum 3 zile lucratoare de la data acordarii, respectiv eliberarii acestora.

Formele farmaceutice cu administrare orala, precum si formele farmaceutice cu administrare subcutanata/intramusculara ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate in cadrul programelor nationale de sanatate publica si curative – cu exceptia Programului national de sanatate mintala – care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate si unei persoane care ridica medicamentele in numele bolnavului, urmare a evaluarii bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare.

De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate in cadrul Programului national de diabet zaharat si Programului national de tratament pentru boli rare – epidermoliza buloasa, care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare, pot fi eliberate si unei persoane care ridica materialele sanitare consumabile in numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului in situatia in care unitatea sanitara are aceasta posibilitate.

“Se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialitati clinice si a biletelor de trimitere pentru specialitati paraclinice, a prescriptiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigatiei PET-CT.”, mai precizeaza CNAS.

Etichete: reglementari cnas, bilete de trimitere, consultatii medici de familie, eliberari retete, PIAS, cardul de sanatate

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: