Proiect: Apartinatorii pot avea acces la datele medicale ale pacientului dupa decesul acestuia

06/02/2023
Proiect: Apartinatorii pot avea acces la datele medicale ale pacientului dupa decesul acestuia

Proiect: Apartinatorii pot avea acces la datele medicale ale pacientului dupa decesul acestuia

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-apartinatorii-pot-avea-acces-la-datele-medicale-ale-pacientului-dupa-decesul-acestuia/

Un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului, postat in transparenta decizionala, completeaza cadrul legal privind dreptul pacientului, in sensul crearii posibilitatii apartinatorilor/mostenitorilor/rudelor de pana la un anumit grad si implicate in asigurarea funerariilor pacientului decedat, de a avea acces la datele medicale ale pacientului dupa decesul acestuia, in situatia in care defunctul nu si-a exprimat, in timpul vietii, o dorinta contrara si consemnata in scris, in acest sens.

Astfel, dupa art. 22 din Legea drepturilor pacientilor nr. 46/2003, se introduce un nou articol, art. 221 prin care se reglementeaza:

(1)“Art. 221 – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 22, in cazul decesului pacientului care s-a aflat in stare absoluta de a-si exprima consimtamantul pe perioada internarii in unitatea sanitara, informatiile medicale cu caracter confidential pot fi furnizate astfel:

a) partenerului legal supravietuitor;
b) persoanei desemnate / mandatate, in scris, de catre partenerul legal;
c) mostenitorilor legali, prin desemnarea de comun acord de catre acestia a unui reprezentant pentru relatia cu tertii;
d) rudei de pana la gradul III, in lipsa rudelor de gradul I sau II, care si-a asumat serviciile funerare ale defunctului.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor depune la conducerea unitatii sanitare o declaratie pe proprie raspundere privind luarea la cunostinta a unei dorinte contrare acestui sens, exprimate in timpul vietii in mod explicit, in scris, de catre persoana decedata.

Situatie actuala:

1. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 prevede la art. 21-22 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres. Astfel informatiile medicale privind starea pacientului sunt strict confidentiale, chiar si dupa decesul acestuia, cu exceptia cazului in care pacientul isi da consimtamantul explicit, sau daca legea o cere in mod expres. Asadar, doar in situatia in care pacientul si-a dat consimtamantul explicit de a se comunica datele sale medicale, v-a exista si dreptul mostenitorilor pacientului decedat de a avea acces la dosarul medical al acestuia.

2. In situatia in care pacientul se afla, din punct de vedere fizic, in imposibilitatea de a-si exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care sa aiba acces la informatiile medicale cu caracter confidential, rudele/apartinatorii pacientului decedat se lovesc de refuzul unitatii sanitare fata de solicitarea acestora de a obtine informatii medicale, existand doar posibilitatea ca mostenitorii sa obtina, pe cale judecatoreasca, documentatia medicala a pacientului decedat

3. Conform dispozitiilor art. 24 din Legea 46/2003, pacientul are acces la datele medicale personale si are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie. Insa prevederile legii nu reglementeaza situatia in care pacientul la internare se afla in imposibilitatea absoluta exprimarii acordului cu privire la comunicarea datelor cu caracter personal, asa cum sunt: situatiile victimelor a diverse accidente/violente; persoanele cu anumite dizabilitati; persoanele in varsta; persoanele in stare comatoasa, de infarct miocardic, accident vascular, de pierdere a cunostintei; precum si alte situatii de imposibilitate de exprimare a acordului.

4. Fata de situatiile mentionate anterior, rezulta ca aceasta confidentialitate a informatiilor medicale, care sa fie disponibila numai in baza acordului pacientului, trebuie sa se aplice exclusiv in situatia in care pacientul a avut posibilitatea de a desemna o persoana in acest sens, si nicidecum pacientului care nu a avut un drept de optiune, afandu-se intr-o stare de imposibilitate de a exprima vreo optiune / vreun consimtamant.

5. Mentionam faptul ca, Curtea Constitutionala a Romaniei s-a pronuntat prin Decizia 162/2008 in sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 si 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, insa considerentele deciziei privesc ipoteza unei optiuni exprimate de defunct in timpul vietii. In aceasta decizie Curtea a retinut ca in ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii datelor care privesc o persoana decedata, optiunea privind divulgarea datelor personale nu este un drept transmisibil mortis causa, iar optiunea exprimata inaintea mortii nu poate fi schimbata. Dreptul de optiune al pacientului prin pastrarea confidentialitatii cu privire la starea de sanatate nu este transmisibil mortis causa, pastandu-se astfel optiunea exprimata pana la momentul mortii titularului dreptului. Ori intentia prezentului proiect se refera la situatia cand nu exista o optiune anterioara decesului, iar la internare, acesta se afla in imposibilitatea de a se exprima in sensul de a desemna / mandata o persoana care sa aiba acces la datele medicale personale, in timpul vietii si dupa deces.

Prin Decizia nr. 1429/2010, Curtea Constitutionala a Romaniei retine ca ”normele imperative care instituie confidentialitatea datelor privind pacientul, pot ridica, in anumite situatii, probleme cu privire la posibilitatea unor persoane de a-si realiza drepturilr, in masura in care acestea depind de informatiile privind starea medicala a pacientului”.

6. In acest fel, legiuitorul a instituit exceptii de la regula prevazuta de art. 21 din Legea nr. 46/2003, reglementand in art. 40 alin. (2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele situatii: ”folosirea in alte scopuri a informatiilor inregistrate se poate admite numai daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

a) exista o dispozitie legala in acest sens;
b) exista acordul persoanei in cauza;
c) datele sunt necesare pentru prevenirea imbolnavirii unei persoane sau a comunitatii, dupa caz;
d) datele sunt necesare pentru efectuarea urmaririi penale.”

7. De asemenea, art. 23 din Legea nr. 46/2003 prevede ca in cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie. Tot ca situatii de exceptie, art. 25 din Legea nr. 46/2003 prevede ca ” orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Si sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.”

8. Prevederile mentionate anterior, la punctele 6 si 7, precum si Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 162/2008 nu au reglementat sau analizat situatia in care, la internare sau pe parcursul furnizarii serviciilor de sanatate, si nici ulterior pana la data decesului, pacientul a fost in imposibilitatea exprimarii acordului cu privire la comunicarea datelor medicale cu caracter personal.

9. Dreptul la ocrotirea sanatatii si dreptul la viata sunt drepturi fundamentale, care, desi sunt drepturi personale, pot beneficia de ocrotire si in ipoteza in care partea nu le mai poate exercita efectiv si personal din motive obiective.

Asadar, in lipsa unui inscris prin care pacientul sa se exprime cu privire la confidentialitatea datelor medicale care-l privesc, apartinatorii nu au acces la aceste informatii.

Ori, in situatia in care un pacient este in imposibilitatea de a-si exprima consimtamantul, regula trebuie sa fie cea a comunicarii datelor despre pacient rudelor/mostenitorilor acestuia, pana la un anumit grad, iar exceptia sa fie data de situatia in care pacientul respectiv si-a exprimat dorinta referitoare la pastrarea confidentialitatii datelor despre sanatatea sa.

Etichete: datele personale ale pacientului, acces la datele medicale ale pacientului

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: