Principalele noutati prevazute in proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru in anul 2018

16/02/2018
Principalele noutati prevazute in proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru in anul 2018

Principalele noutati prevazute in proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru in anul 2018

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/principalele-noutati-prevazute-in-proiectul-normelor-metodologice-de-aplicare-a-contractului-cadru-in-anul-2018/

Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 a fost postat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), in sectiunea dedicata transparentei decizionale.

In aplicarea noutatilor din Contractul-cadru, deja anuntate public, acest proiect cuprinde de asemenea o serie de noutati referitoare la cresterea accesului persoanelor asigurate la servicii si dispozitive medicale, la finantarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si la gestionarea FNUASS.
Astfel, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi:

•    spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic si bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacientii cu diagnostic confirmat (numai de catre medicii care au obtinut competenta confirmata prin ordin al ministrului sanatatii);
•    masurare continua a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare si interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;
•    completare si eliberare a fisei medicale sintetice necesara copiilor cu dizabilitati pentru incadrarea si reevaluarea in grad de handicap;
•    completare si eliberare a adeverintei pentru incadrarea in munca a somerilor beneficiari ai pachetului de baza.
Totodata, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infectiei cu virusii hepatitelor cronice B si C pentru toate categoriile de asigurati (in prezent pot fi recomandate numai pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate).

Diagnosticul precoce al tumorilor mamare si al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc si a hipertensiunii arteriale esentiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate in ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti.

Tot in ambulatoriu, in baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultatii de ingrijiri paliative de medicii cu competenta/atestat in specialitate (4 consultatii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de doua pe luna), in cadrul carora se pot recomanda: ingrijiri paliative la domiciliu, analize si investigatii medicale, medicamente si servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Pachetul de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit in totalitate, introducandu-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).

Documentele pentru obtinerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurari de sanatate prin posta sau se vor putea depune/ridica de rudele de gradul I si II ale beneficiarului (nu doar de parintii sau copiii acestuia, ca pana acum).

Termenul de inlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioada nedeterminata a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continua de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la 3 la 12 luni si pentru alte afectiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decat BPOC. Totodata, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, in functie de caracteristicile si nevoile pacientilor.

Finantarea furnizorilor de servicii medicale se modifica astfel:

•    pentru medicina primara, valoarea minima garantata a punctului per capita creste la 5,8 lei (4,8 lei in prezent), iar valoarea minima garantata a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei in prezent);
•    pentru medicina de specialitate clinica din ambulatoriu, valoarea minima garantata a punctului pe serviciu creste la 2,8 lei (2,2 lei in prezent);
•    pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat in acest an poate fi majorat cu pana la 15% fata de anul 2017, in conformitate cu strategia de finantare a Ministerului Sanatatii;
•    pentru consultatiile de urgenta la domiciliu si activitatile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare;
•    se echilibreaza ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicina fizica si de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice);
•    se introduce valoarea de contract pentru ingrijirile medicale si paliative la domiciliu.

Prin noile norme metodologice se mai reglementeaza modul in care asiguratii vor beneficia de servicii medicale pe perioada vacantei medicului lor de familie.
 

Biroul de presa al CNAS

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: