Pachetele medicale pentru perioada 2014-2015 sunt valabile pana in martie 2016

05/01/2016
Pachetele medicale pentru perioada 2014-2015 sunt valabile pana in martie 2016

Pachetele medicale pentru perioada 2014-2015 sunt valabile pana in martie 2016

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/pachetele-medicale-pentru-perioada-2014-2015-sunt-valabile-pana-in-martie-2016/

consultatii-gratuiteValabilitatea pachetelor medicale pentru perioada 2014-2015 a fost prelungita pana in luna martie a anului 2016, conform unui act normativ publicat in decembrie in Monitorul Oficial.

Aceste pachete medicale, ce sunt aplicabile din 1 iunie 2014, au fost modificate de autoritati in luna aprilie 2015, atunci cand s-au introdus mai multe servicii noi pentru pacienti.

Hotararea Guvernului nr. 994/2015 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 964 din 24 decembrie 2015 si se aplica de la data publicarii. Concret, autoritatile au prelungit valabilitatea pachetelor medicale pana la data de 31 martie 2016.

Aceasta masura a fost propusa, conform initiatorilor, deoarece bugetul pentru anul 2016 inca nu fusese aprobat in prima jumatate a lunii decembrie. Prin urmare, prelungirea valabilitatii pachetelor de servicii pentru perioada 2014-2015 asigura — pentru primele trei luni din 2016 — continuitatea acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

“Motivul emiterii actului normativ [este] asigurarea continuitatii in acordarea asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, avand in vedere faptul ca bugetul pentru anul 2016 nu a fost aprobat, fapt care conduce la necunoasterea dimensiunii Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenta medicala”, scria in nota de fundamentare a proiectului lansat in dezbatere publica pe 4 decembrie 2015.

In alta ordine de idei, pachetele de servicii si Contractul-cadru cu conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul sanitar, pentru perioada 2016-2017, au fost lansate in dezbatere publica la mijlocul lunii octombrie.

Nota: Bugetul pentru anul 2016 a fost stabilit prin doua legi publicate in Monitor pe 19 decembrie 2015.

Pachetele medicale au fost modificate semnificativ in aprilie 2015

Modificarile principale din 2015 la pachetul minimal de servicii si la pachetul de servicii de baza au fost incluse in Hotararea Guvernului nr. 205/2015, care a modificat HG nr. 400/2014 si a intrat in vigoare la 1 aprilie 2015.

In esenta, in baza propunerilor Ministerului Sanatatii, Executivul a crescut numarul de consultatii la care au dreptul pacientii, indiferent ca sunt asigurati sau nu, si a introdus in pachete anumite servicii noi.

Pachetul minimal de servicii este destinat persoanelor neasigurate in sistemul de sanatate, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014. Acesta include “servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente si materiale sanitare numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemoepidemic (adica infectioase – n. red.), monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala, servicii de preventie”.

Pachetul de servicii de baza este destinat persoanelor asigurate si “cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii”, asa cum scrie in documentul mentionat.

Gravidele au dreptul la o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina

In baza pachetului minimal, la supravegherea sarcinii si a lauziei, pacientele beneficiaza de o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si de o consultatie in primul trimestru de dupa nastere.

Pentru fiecare situatie de urgenta pentru care se da primul ajutor sau care este rezolvata la cabinetul medical, se acorda o consultatie pe persoana, indiferent daca aceasta este sau nu inscrisa pe lista unui medic de familie. Totodata, medicii de familie pot acorda o consultatie preventiva o data la trei ani.

Pentru serviciile acordate pacientilor neasigurati, in regim de spitalizare continua si de zi, biletul de internare nu este necesar. In acelasi timp, internarea in spitalizare de zi se face atat in cazul urgentei medico-chirurgicale, cat si in cazul epidemiologic (pentru bolnavii ale caror afectiuni nu necesita izolare).

Spre deosebire de regulile aplicabile pana la 31 martie 2015, din 1 aprilie 2015 se face si examinarea pentru constatarea mortii, cu sau fara eliberare de acte medicale. In cazurile suspecte, in care este necesara o expertiza medico-legala, medicul nu poate sa elibereze certificatul de deces.

Atentie! Persoanele neasigurate trebuie sa suporte in totalitate costurile investigatiilor paraclinice recomandate, tratamentul prescris de medicii de familie si activitatile de suport (exceptand, aici, examinarea pentru constatarea mortii si eliberarea certificatului de deces).

Medicii merg mai des acasa la pacienti

Pana la 31 martie 2015, medicii de familie puteau acorda la domiciliu cel mult 21 de consultatii pe luna, pentru persoanele care beneficiaza de pachetul de baza, insa de la 1 aprilie 2015 acest numar s-a dublat. Astfel, medicii acorda maximum 42 de consultatii pe luna, insa nu mai mult de trei consultatii pe zi.

Aceste examinari se pot acorda asiguratilor nedeplasabili din cauza ca sunt invalizi, asiguratilor cu boli cronice (cu evolutie lenta) sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor care au cel mult un an, copiilor cu varsta de pana la 18 ani cu boli infectocontagioase (ce se raspandesc usor) si lauzelor.

In alta ordine de idei, HG nr. 205/2015 dispune ca “sunt considerate consultatii la domiciliu inclusiv consultatia/examinarea acordata de medicul de familie in vederea constatarii decesului”.

La fel ca in cazul pachetului minimal, noile prevederi au introdus servicii de supraveghere a sarcinii si lauziei: o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere.

Referitor la examinarile pentru serviciile de planificare familiala, in afara de consilierea femeii privind planificarea familiala si indicarea unei metode contraceptive, pe lista sunt incluse evaluarea si monitorizarea statusului genito-mamar si tratamentul complicatiilor.

La fiecare urgenta pentru care se acorda primul ajutor sau care este rezolvata la cabinetul medical, se acorda o singura consultatie pentru fiecare persoana, insa, prin exceptie, copiii de pana la 18 ani pot beneficia de cel mult doua.

Totodata, consultatia medicala pentru afectiunile acute si subacute (dar si acutizarile bolilor cronice) cuprinde, pe deasupra, biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice.

Examinarile pentru afectiunile cronice au crescut, de asemenea. Mai exact, pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei asiguratilor se acorda cel mult patru consultatii/trimestru, in limita a doua pe luna, fata de o consultatie pe luna/trimestru, cum era pana la 31 martie 2015.

Spirometria (stabilirea functiei si capacitatii respiratorii a plamanilor cu ajutorul unui aparat special de masurare) a fost introdusa pe lista serviciilor medicale aditionale pe care le pot oferi medicii de familie, conform documentului mentionat, pe langa cele deja existente (efectuarea si interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, ecografia generala de abdomen si pelvis).

In plus, pacientii asigurati pot apela la medicul de familie, in timpul programului de lucru in cabinet, pentru administrarea de medicamente (intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil).

Pe lista serviciilor diagnostice si terapeutice au fost introduse, conform HG nr. 205/2015, recoltarea de material bioptic, tratamentul postoperator al ranilor abdominale, interventiilor chirurgicale dupa cezariana, sarcinei extrauterine operate, histerectomiei (indepartarea chirurgicala a uterului), endometriozei si sfatul genetic. In acelasi timp, sunt incluse psihoterapia pentru copii/adulti si kinetoterapia pentru copiii cu autism.

Actul normativ a mai prevazut si introducerea unor servicii precum ecografia transrectala, examenul radiologic al articulatiilor sacro-iliace, examenul radiologic al coloanei vertebrale/segment, CT buco-maxilo-facial nativ, CT sinusuri, RMN sinusuri, RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio RMN.

Situatiile pentru care nu este necesar biletul de internare, reorganizate

Situatiile in care biletul de internare nu este necesar au fost reorganizate in urma modificarilor aduse in primavara prin hotarare a Executivului. Astfel, de la 1 aprilie 2015 acestea sunt urmatoarele:

•   pentru spitalizare continua:
o    nastere;
o    urgente medico-chirurgicale;
o    boli cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament;
o    bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Codul penal si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital;
o    pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata (ani);
o    cazurile care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv;
o    transferul intraspitalicesc in situatia in care se schimba tipul de ingrijire;
o    transferul interspitalicesc;
o    pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana beneficiaza de servicii medicale spitalicesti programate si acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre UE/SEE/Confederatia Elvetiana, respectiv de servicii medicale spitalicesti acordate pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre UE/SEE/Confederatia Elvetiana, precum si de servicii medicale spitalicesti pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei;

•    pentru spitalizare de zi, daca se acorda servicii de:
o    urgenta medico-chirurgicala;
o    chimioterapie;
o    radioterapie;
o    administrare de medicamente pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experti constituite la nivelul CNAS;
o    monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
o    evaluare dinamica a raspunsului viro-imunologic;
o    monitorizare si tratament ale bolnavilor cu talasemie;
o    monitorizare a bolnavilor oncologici;
o    administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
o    monitorizarea sifilisului genital primar si sifilisului secundar al pielii si mucoaselor;
o    rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
o    pacientii din statele membre UE/SEE/Confederatia Elvetiana beneficiaza de servicii medicale spitalicesti programate si acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre UE/SEE/Confederatia Elvetiana, respectiv de servicii medicale spitalicesti acordate pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre UE/SEE/Confederatia Elvetiana, precum si de servicii medicale spitalicesti pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei.

Pacientii isi pot schimba medicul de familie in baza cardului de sanatate

De la 1 aprilie 2015, persoanele asigurate in sistemul medical autohton isi pot schimba medicul de familie cu ajutorul cardului de sanatate, mai dispune HG nr. 205/2015.

Mai exact, acest lucru poate fi facut, dupa cel putin sase luni de la momentul inscrierii pe lista medicului, in baza cardului de sanatate si a unei cereri de inscriere prin transfer.

Persoanele care n-au card de sanatate din diverse motive justificate (refuza folosirea din motive religioase/de constiinta, au sub 18 ani, nu li s-a emis cardul, urmeaza sa li se emita un duplicat) isi pot schimba medicul de familie doar in baza cererii de inscriere prin transfer.

Atentie! Schimbarea medicului de familie in mai putin de sase luni de la inscrierea pe lista acestuia se poate face daca acesta moare, nu se mai afla sub contract cu casa de sanatate sau praxisul sau este preluat.

Sursa: avocatnet.ro

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: