Ordonanta de Urgenta pentru prelungirea si reglementarea unor masuri in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

28/09/2020
Ordonanta de Urgenta pentru prelungirea si reglementarea unor masuri in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Ordonanta de Urgenta pentru prelungirea si reglementarea unor masuri in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ordonanta-de-urgenta-pentru-prelungirea-si-reglementarea-unor-masuri-in-sistemul-asigurarilor-sociale-de-sanatate/

Guvernul a aprobat, la finalul saptamanii trecute, o ordonanta de urgenta care prevede prelungirea pana la sfarsitul anului a unor masuri care vizeaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in limitarea raspandirii noului coronavirus, precum si acordarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si suportarea din bugetul FNUASS a serviciilor medicale si medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 si a complicatiilor acestora, transmite Ministerul Sanatatii.

Conform actului normativ, s-a aprobat prelungirea pana la data de 31 decembrie 2020 a urmatoarelor masuri:

– acordarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si suportarea din bugetul FNUASS a serviciilor medicale si medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiilor acestora;

– contractarea de catre casele de asigurari de sanatate a intregii sume alocate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu destinatie servicii medicale spitalicesti;

– mentinerea modalitatii de decontare lunara pentru unitatile sanitare cu paturi care furnizeaza servicii medicale spitalicesti, in regim de spitalizare continua, fara a mai fi necesara o regularizare a trimestrelor II, III si IV;

– decontarea serviciilor medicale acordate in unitatile sanitare din asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activitatii efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultatii/ora/medic;

– consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare;

– posibilitatea ca medicii de familie sa prescrie pentru pacientii cronici medicamente restrictionate din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

– decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unitatile specializate, care furnizeaza consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile in care acestea depasesc nivelul contractat;

– posibilitatea suplimentarii sumelor contractate cu casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigatiile paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, necesare monitorizarii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 dupa externarea din spital;

– decontarea la nivelul realizat a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu si serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu, in conditiile in care acestea depasesc nivelul contractat;

– decontarea serviciilor medicale acordate de sanatoriile/sectiile sanatoriale din spitale, care desfasoara activitate, la nivelul indicatorilor realizati in limita valorii de contract, daca se acopera cheltuielile efectiv realizate sau, dupa caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, in limita valorii de contract, in situatia in care valoarea indicatorilor realizati este mai mica sau egala cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fara a mai fi necesara o regularizare a trimestrelor II, III si IV;

– mentinerea valabilitatii biletelor de trimitere pentru specialitati clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare, biletelor de trimitere pentru specialitati paraclinice, recomandarilor medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive, precum si a deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, al caror termen de valabilitate expira pana la data de 31 decembrie 2020

Vizavi de acordarea acordarea certificatelor si indemnizatiilor de concedii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prin aceasta hotarare s-a aprobat mentinerea alocarii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate a sumelor suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit masura de carantina sau izolare, potrivit dispozitiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

“Totodata, se impune si mentinerea aplicabilitatii masurilor instituite de catre puterea legislativa prin Legea nr. 179/2020, respectiv: obligatia caselor de asigurari de sanatate de a deconta serviciile medicale acordate de unitatile sanitare care deruleaza programe nationale de sanatate curative la nivelul realizat, prin acte aditionale de suplimentare a sumelor contractate, dupa incheierea lunii in care serviciile au fost acordate, inclusiv daca a fost depasit nivelul contractat; posibilitatea suplimentarii sumelor contractate cu casele de asigurari de sanatate pentru investigatiile paraclinice si de imagistica medicala efectuate in regim ambulatoriu, necesare monitorizarii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 dupa externarea din spital si pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidente distincte, precum si a pacientilor diagnosticati cu boli oncologice, diabet, afectiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, dupa incheierea lunii in care au fost acordate investigatiile paraclinice, prin acte aditionale”, mai precizeaza Ministerul Sanatatii in comunicatul mentionat.

Etichete: ordonanta de urgenta, sistem asigurari sociale de sanatate, reglementari sistemul de sanatate, ministrul sanatatii

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: