Ordinul Ministrului Sanatatii privind desecretizarea fisei pacientului

09/06/2015

Ordinul Ministrului Sanatatii privind desecretizarea fisei pacientului

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ordinul-ministrului-sanatatii-privind-desecretizarea-fisei-pacientului/

poza proiecte de lege ministertul sanatatiiFisa pacientului nu mai este secreta! Pacientii au convins Ministerul Sanatatii ca aceasta masura poate contribui semnificativ la reducerea numarului de cazuri de malpraxis.

Emiterea ordinului de ministru de catre Nicolae Banicioiu a fost posibila dupa un demers initiat de Societatea Academica din Romania si Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor, demers sustinut de organizatiile membre ale Aliantei pentru o Romanie Curata care au gasit suportul altor peste 140 de organizatii nonguvernamentale si cetateni care au semnat scrisorile deschise adresate ministerului.

Se preconizeaza, astfel, ca accesul la aceste informatii va scadea numarul acuzatiilor de malpraxis.

“Ordinul nr. 673/2015 privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2004, in vigoare din data de 2.06.2015.

Vazand Referatul de aprobare nr. NB 5.188 din 28 mai 2015 al Serviciului medicina de urgenta din cadrul Ministerului Sanatatii, avand in vedere prevederile art. 6, 7, 9, 10 si 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. I.

Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 22 aprilie 2004, se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:

“Art. 101.

(1) La internare sau pe parcursul furnizarii serviciilor de sanatate, dupa caz, medicul curant are obligatia sa aduca la cunostinta pacientului faptul ca are dreptul de a cere sa nu fie informat in cazul in care informatiile medicale prezentate i-ar cauza suferinta, precum si dreptul de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

(2) Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament se exprima in scris, prin completarea formularului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.”

  1. Dupa articolul 16 se introduce o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Formular de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter confidential ale pacientului

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., legitimat cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., avand CNP: □□□□□□□□□□□□□, in calitate de pacient/reprezentant legal al pacientului . . . . . . . . . ., avand CNP: □□□□□□□□□□□□□

Imi exprim decizia, in conformitate cu art. 7 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, sa nu fiu informat in cazul in care informatiile prezentate mi-ar cauza suferinta.

Semnatura pacientului/reprezentantului legal . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

Imi exprim optiunea, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, de a permite accesul la datele cu caracter confidential privind starea mea de sanatate domnului/doamnei . . . . . . . . . ., in calitate de . . . . . . . . . .,

Semnatura pacientului/reprezentantului legal . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

Nu sunt de acord sa permit accesul altei persoane la datele cu caracter confidential privind starea mea de sanatate.

Semnatura pacientului/reprezentantului legal . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

Am retras accesul la datele cu caracter confidential privind starea mea de sanatate domnului/doamnei . . . . . . . . . .

Semnatura pacientului/reprezentantului legal . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . „

         

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Radu Ganescu: Siguranta pacientului, un subiect uitat o lunga perioada de timp

Medicii din centrele de vaccinare isi primesc salariile restante din august

CMR cere eforturi din partea tuturor factorilor pentru a asigura nasteri in siguranta

Citu, despre certificatul verde Covid: Chiar nu este nicio discriminare

Dr. Catalina Poiana: Am ales profesia de medici pentru ca punem pacientul mai presus de orice