Ordin Nr. 495 din 07.07.2015: Modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016

10/07/2015

Ordin Nr. 495 din 07.07.2015: Modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ordin-nr-495-din-07-07-2015/

CNASOrdin Nr. 495 din 07.07.2015 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015.

 

Vazand Referatul de aprobare nr. DG ….…../…….2015 al Directorului General al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

            avand in vedere art. 48 alin. (1), lit. b) si alin. (3), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016, Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 186/2014.

            in temeiul art. 281, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

          presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin: ART. I

Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 si 219 bis din 01 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. 1. La Capitolul VII, titlul „Creditele bugetare si de angajament aferente programelor nationale de sanatate curative pentru anul 2015” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Creditele bugetare si de angajament aferente programelor nationale de sanatate curative pentru anul 2015

Mii lei

Denumire program de sanatate

Credite de angajament aprobate an 2015

Credite bugetare aprobate an 2015

Programul national de oncologie, din care:

1.377.925,87

1.475.871,86

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

1.315.555,87

 

1.413.501,86

Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET – CT

 

 

12.000,00

 

 

12.000,00

Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare

 

 

2.520,00

 

 

2.520,00

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic si biomolecular al leucemiei acute

 

 

1.334,00

 

 

1.334,00

Suprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

46.516,00

 

46.516,00

Programul national de diabet zaharat

826.651,63

813.236,00

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana

 

73.550,09

 

71.115,00

Programul national de tratament pentru boli rare

118.834,80

101.267,00

Programul national de tratament al bolilor neurologice

106.610,00

120.439,00

Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei

72.550,40

58.689,00

Programul national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

 

 

11.251,43

 

 

10.219,00

Programul national de boli endocrine

6.622,86

4.598,00

Programul national de ortopedie

54.543,68

58.203,00

Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice

 

694,21

 

721,00

Programul national de boli cardiovasculare

79.630,23

107.378,00

Programul national de sanatate mintala

2.005,66

1.638,00

Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care:

 

19.258,00

 

29.689,00

Subprogramul de radiologie interventionala

9.021,43

14.931,00

Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

 

 

9.934,06

 

 

13.478,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil

 

127,40

 

361,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

 

 

175,11

 

 

919,00

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica

 

869.430,00

 

869.430,00

Total

3.619.558,86

3.722.493,86

 

ART. II

Directiile de specialitate din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate si unitatile de specialitate prin care se deruleaza programe nationale de sanatate curative vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 ART. III

Prezentul ordin se aplica incepand cu luna iulie 2015 si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTE

Vasile CIURCHEA

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: