Ordin Nr. 28 / 11.01.2017

02/02/2017

Ordin Nr. 28 / 11.01.2017

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ordin-nr-28-11-01-2017/

cnas-min

ORDIN Nr. 28 / 11.01.2017  privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de  Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor /subprogramelor nationale de sanatate curative.

Vazand Referatul de aprobare al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
DG…………………………,

avand in vedere prevederile:
– titlurilor II si VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararii Guvernului nr. 206/2015
privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 201
6, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 2
91 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru  aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a  Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 si 529 bis din 22 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

ORDINUL  Nr. 28 / 11.01.2017 in forma complete, poate fi VAZUT AICI.

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: