Stiri medicale

Obtinerea gradului de medic primar

Data ultimei actualizari: 27/07/2012

Ministerul Sanatatii organizeaza miercuri, 13 iunie a.c. examen pentru obtinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii care au o vechime de minim cinci ani ca specialisti in specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional.

Pentru cei interesati, inscrierile se fac pana la data de 15 mai a.c. inclusiv,  la directiile de sanatate publica judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti si acolo unde este cazul la ministerele cu retea sanitara proprie.

Cadrele didactice si de cercetare stiintifica  vor depune dosarele  de concurs in perioada mentionata mai sus la sediul ministerului  din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucuresti.

Arondarea  medicilor pe specialitati si centre universitare va fi anuntata pe 24 mai a.c. Data, locul si ora de prezentare la examen va fi anuntata pe data de 8 iunie a.c.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

• cererea de inscriere cu precizarea specialitatii si a centrului universitar pentru care opteaza;

• copia xerox a diplomei de licenta, medic, medic dentist sau farmacist;

• adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat medicul, medicul dentist,respectiv farmacistul, din care sa reiasa specialitatea in care acesta este confirmat si

incadrat, numarul Ordinului MS de confirmare, precum si vechimea ca specialist pana la data de 31 decembrie 2012;

• copia certificatului/adeverintei de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist;

• cadrele didactice incadrate la catedre fara corespondent in nomenclatorul de specialitati, vor anexa pe langa adeverinta de angajat al UMF si o adeverinta din care

sa reiasa ca desfasoara activitate integrata/cumul de functii, ca medici specialisti de minim 5 ani in specialitatea in care vor susţine examenul de primar, pana la data de 31 decembrie 2012- aceasta adeverinta va fi eliberata de conducerea unitatii in care desfasoara aceasta activitate;

• copie xerox BI/CI;

• copii xerox ale documentelor care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie/decizie divort.) daca este cazul;

• copia xerox a certificatului de membru al colegiului profesional, cu viza pentru anul in curs;

• chitanta de plata a taxei de 550 lei achitata prin mandat postal in contulIBANnr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a

Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul pentru corespondenta se va mentiona:taxa examen primariat.

 

Stire realizata de: Echipa de redactie FormareMedicala.ro

 


Autor: Dorina Pirau
Dorina Pirau

Dorina Pirau este Editor Sef al echipei de redactie FormareMedicala, cu experienta de peste 10 ani in jurnalism medical, autor al numeroase articole si stiri medicale disponibile pe portalul FormareMedicala.ro Coordonator al unui mare numar de proiecte precum conferinte medicale, congrese international, cursuri. Editor coordonaor al revistei de Romane de Medicina Dentara si Editor Coordonator al Tribunei CMDB.

Postati un comentariu

Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.