Noutati referitoare la amenzile din domeniul sanatatii

10/09/2014

Noutati referitoare la amenzile din domeniul sanatatii

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/noutati-referitoare-la-amenzile-din-domeniul-sanatatii/

asigurare-privataNoi reglementari privind contraventiile din Sanatate, au fost adoptate de curand.Formularul-model pentru procesul-verbal in vederea aplicarii HG nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice a fost aprobat printr-un Ordin al Ministrului Sanatatii in anul 2011.Atunci se specifica faptul ca amenda se poate plati pana la 15 zile de la data comunicarii.

Acum, printr-o noua Hotarare de Guvern, punerea in aplicare a unor prevederi europene privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide exista prevederea conform careia contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Astfel,  s-a intocmit un proiect de ordin care ia in calcul ambele situatii , atat plata amenzii in 15 zile, cat si a platii pe loc sau in termen de 48 de ore a jumatatii din contravaloarea acesteia.  

Contraventiile se constata, iar sanctiunile se aplica de catre:

a) personalul imputernicit, prevazut la art. 59 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu completarile ulterioare;

b) personalul imputernicit, prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide.” Vezi aici proiectul – el este supus dezbaterii publice de catre Ministerul Sanatatii.

Cum se platesc amenzile?

Procesul-verbal se intocmeste in trei exemplare, astfel se retine de agentul constatator, al doilea se inmaneaza personal sau se comunica prin afisare la domiciliul ori la sediul contravenientului/se transmite prin posta cu confirmare de primire, iar al treilea se transmite organelor fiscale din unitatea administrativ-teritoriala in a carei raza teritoriala domiciliaza contravenientul, dupa caz.

Cum se contesta?

Astfel, conform noilor reglementari, contravenientul va preda sau va trimite recomandat prin posta chitanta de plata in copie la agentul constatator. In caz de neachitare a amenzilor la termenul fixat, se va proceda la executarea silita.

Si, procesului-verbal de constatare se poat contesta in termen de 15 zile de la data comunicarii, plangere care care va fi depusa impreuna cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiilor la judecatoria in circumscriptia careia s-a savarsit fapta.

 

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Studentii de la Medicina vor lucra in spitale ca asistenti medicali

Propunerea de carantinare a Capitalei si a judetului Ilfov, respinsa de CNSU

CNSU a aprobat folosirea de urgenta a echipamentelor din stocul UNIFARM

Romania a pierdut milioane de euro pentru teste Covid | Citu: Mihaila nu a urgentat contractul

Danemarca raspunde apelului Romaniei si doneaza echipamente medicale