Normele de aplicare a OUG privind concediile si indemnizatiile

22/09/2021
Normele de aplicare a OUG privind concediile si indemnizatiile

Normele de aplicare a OUG privind concediile si indemnizatiile

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/normele-oug-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale/

Ordinul pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, a fost publicat in Monitorul Oficial.

Avand in vedere:

— titlul VIII — Asigurarile sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

— Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— art. II din Ordonanta Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

— Referatul de aprobare nr. CAZ 313 din 20.09.2021 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 2.549 din 13.09.2021 al Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate
ministrul interimar al Sanatatiii Attila Csek si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Ciojan emit urmatorul ordin:

Art. I. — Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza

1. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia eliberarii certificatelor de concediu medical acordate in continuare, pentru acelasi episod de boala, de catre medicul curant care are obligatia intocmirii planului de urmarire a evolutiei bolii;

2. La articolul 9 alineatul (4), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

h) in cazul unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5).”

3. La articolul 10, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul eliberarii certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale si pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii.”

4. La articolul 10, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca pentru aceeasi afectiune, socotite din prima zi de imbolnavire, si pentru care este necesara prelungirea concediului medical peste 90 de zile cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, medicii de specialitate nu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii.”

La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5) si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

b) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;

c) pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru tuberculoza;

d) pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.” 6. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou

alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Tipurile de arsuri pentru care durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este prevazuta la alin. (3) lit. d) sunt arsurile de gradul IIB—III localizate pe fata, scalp, maini, picioare, organe genitale, perineu, articulatii mari si/sau arsuri de gradul III cu alte localizari, dar care afecteaza cel putin 10% din suprafata corporala.”

7. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, cu respectarea duratelor de acordare prevazute la art. 18 alin. (1)—(3), socotite de la prima zi de imbolnavire.”

8. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 23. — Asiguratii bolnavi de tuberculoza, precum si cei cu unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5) beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.”

9. La articolul 37, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Persoanele asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina completeaza o declaratie pe propria raspundere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 71 la prezentele norme, care se depune la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se pastreaza de catre acestia si se prezinta organelor de control.”

10. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 56. — (1) Durata concediilor pentru tuberculoza, unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

(2) Pentru concediile medicale prevazute la alin. (1), platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte, cu exceptia cazurilor de tuberculoza, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), precum si a celor pentru carantina sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.”

11. Dupa anexa nr. 7 se introduce o noua anexa, anexa nr. 71, care are cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Vezi Anexa nr. 71 AICI.

Vezi intregul proiect AICI

Etichete: normele OUG privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale, norme concedii si indemnizatii, modificari concedii si indemnizatii,

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: