Norme pentru stabilirea documentelor privind dobandirea calitatii de asigurat pentru refugiati

17/03/2022

Norme pentru stabilirea documentelor privind dobandirea calitatii de asigurat pentru refugiati

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/norme-pentru-stabilirea-documentelor-privind-dobandirea-calitatii-de-asigurat-pentru-refugiati/

Ordinul pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, precum si pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numarului unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intra in Romania si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial.

Art. I. – Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, precum si pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numarului unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intra in Romania si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, precum si pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numarului unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, precum si pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numarului unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 NORME METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, precum si pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numarului unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina”

4. In anexa, titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

CAPITOLUL IV Stabilirea documentelor necesare atribuirii numarului unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina”

5. In anexa, articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 131.(1) Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea asigurarii accesului la pachetul de servicii medicale de baza, precum si la medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si servicii medicale cuprinse in programele nationale de sanatate curative, furnizorii au obligatia sa solicite, sa pastreze si sa depuna la casele de asigurari de sanatate urmatoarele documente, in copie:

a) pentru cetatenii ucraineni cu resedinta in Ucraina inainte de 24 februarie 2022: document de identitate si document de calatorie*;

– Documentele de calatorie sunt cele prevazute la art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) pentru apatrizii si resortisantii tarilor terte, altele decat Ucraina, care beneficiau de protectie internationala sau de o protectie nationala echivalenta in Ucraina inainte de 24 februarie 2022: decizie de acordare sau de refuz al permisului de sedere in Ucraina si documentul de calatorie;

c) pentru membrii de familie** ai persoanelor de la lit. a): certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de adoptie, declaratie pe propria raspundere, dupa caz, si documentul de calatorie;

– Membrii de familie sunt definiti in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Decizia de punere in aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existentei unui aflux masiv de persoane stramutate din Ucraina in intelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE si avand drept efect introducerea unei protectii temporare.

 d) pentru membrii de familie ai persoanelor de la lit. b): certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de adoptie, declaratie pe propria raspundere, dupa caz, si documentul de calatorie;

e) pentru apatrizii si resortisantii tarilor terte, altele decat Ucraina, care isi aveau resedinta legala in Ucraina inainte de 24 februarie 2022: document de identitate si document de calatorie;

f) pentru alti cetateni straini si apatrizi (persoane fara documente de identitate): document de calatorie;

g) pentru alti cetateni straini si apatrizi (persoane fara resedinta legala in Ucraina si cu documente de identitate): document de identitate si document de calatorie;

h) pentru beneficiarii Conventiei ratificate prin Decretul nr. 165/1961 din statele succesoare ale URSS (Ucraina, Federatia Rusa, Armenia), care au intrat in Romania anterior intrarii in vigoare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date: document de identitate si document de calatorie.

(2) Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, inclusiv pentru programele nationale de sanatate curative, sunt obligati sa inregistreze in aplicatia informatica pusa la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate persoanele prevazute la alin. (1).

(3) Evidenta la nivelul caselor de asigurari de sanatate a persoanelor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza numarului unic de identificare care se atribuie utilizand aplicatia informatica pusa la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu asigurarea garantiilor corespunzatoare drepturilor si libertatilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate.

Etichete: asigurati sistemul de sanatate, servicii medicale refugiati, calitatea de asigurati refugiati

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: