N03AX17 DCI STIRIPENTOLUM

05/08/2020

N03AX17 DCI STIRIPENTOLUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/n03ax17-dci-stiripentolum-2/

DCI STIRIPENTOLUM
INDICAŢII: Stiripentol este indicat pentru utilizare concomitentă cu clobazam sau
valproat, ca terapie de adaugare la pacienţii cu sindrom Dravet ale căror convulsii nu
sunt controlate adecvat cu clobazam sau valproat.
1. Metodologia de includere în tratament cu Stiripentol:
• Pacienţii cu epilepsie mioclonică infantilă severă (EMIS, sindromul Dravet) ale
căror convulsii nu sunt controlate adecvat cu clobazam sau valproat.
2. Metodologia de excludere din tratamentul cu Stiripentol:
• Hipersensibilitate cunoscută la Stiripentol sau la oricare dintre excipienţi.
• Istoric de psihoză, sub formă de episoade delirante
• Insuficienţă hepatică şi/sau renală
3. Doze şi mod de administrare:
• Doza zilnică se poate administra divizată în 2 sau 3 prize.
• Iniţierea tratamentului adjuvant cu stiripentol se va efectua pe o perioadă de cel
putin 3 saptamani, utilizând doze crescătoare până la atingerea dozei
recomandate de 50 mg/kg/zi, administrată în asociere cu clobazam sau valproat.
Initierea se va face in spital, cel putin atunci cand se decide initierea la varsta sub
3 ani.
Se incepe cu 20mg/kg/zi pentru 1 saptamana, apoi 30mg/kg/zi pentru 1
saptamana.
Urmatoarele cresteri de doza sunt dependente de varsta:
– copiii mai mici de 6 ani vor primi inca 20 mg/kg/zi in a treia saptamana, ajungand
la doza recomandata de 50 mg/kg/zi in 3 saptamani;
– copiii cu varsta 6-12 ani trebuie sa primeasca un plus de 10 mg/kg/zi fiecare
saptamana, ajungand la doza recomandata de 50mg/zi in 4 saptamani;
– copiii si adolescentii > 12 ani trebuie sa primeasca un plus de 5 mg/kg/zi in
fiecare saptamana iar doza optima se atinge pe baza judecatii clinice a medicului
prescriptor.
• Studiile clinice nu furnizează date care să susţină administrarea stiripentolului ca
monoterapie în sindromul Dravet.
• Vârste de administrare: la copiii în vârstă de 3 ani şi peste, diagnosticaţi cu EMIS
(Sindrom Dravet).
• Decizia clinică de administrare a stiripentol la copiii cu EMIS sub vârsta de 3 ani
trebuie luată pe baza datelor individuale ale fiecărui pacient, luând în considerare
beneficiile clinice şi riscurile potenţiale. La această grupă de pacienţi cu vârstă
mai mică, tratamentul adjuvant cu stiripentol trebuie iniţiat numai dacă
diagnosticul de EMIS a fost confirmat clinic.
• Nu există suficiente date de eficacitate si siguranta privind utilizarea stiripentol
sub vârsta de 12 luni. La aceşti copii, administrarea de stiripentol se va face sub
atenta supraveghere a medicului prescriptor.
• Pacienţi cu vârsta >/= 18 ani: Nu au fost strânse date pe termen lung de la un
număr suficient de adulţi pentru a confirma menţinerea efectului la această
populaţie. Tratamentul trebuie continuat la adulti pe durata în care se observă
eficacitatea acestuia.
• Capsula trebuie înghiţită întreagă, cu un pahar cu apă, în timpul mesei.
• Stiripentolul trebuie luat întotdeauna împreună cu alimentele, deoarece se
degradează rapid în mediu acid (de exemplu expunerea la aciditatea gastrică pe
nemâncate).
• Stiripentolul nu trebuie să fie luat cu lapte sau produse lactate (iaurt, cremă de
brânză etc.), băuturi carbogazoase, suc de fructe sau alimente şi băuturi care
conţin cafeină sau teofilină.
4. Efectuarea investigatiilor la pacientii care primesc stiripentol
• La initiere se evalueaza hemograma, functia hepatica si renala (transaminaze,
uree, creatinina). Daca acestea sunt in limite normale se initiaza tratamentul cu
Stiripentol. Pana la atingerea dozei de intretinere, aceste investigatii se
efectueaza saptamanal. Ajustarea dozelor altor medicamente se poate face in
functie de reactia clinica sau de nivelurile sanguine ale acestor medicamente
• Evaluari in dinamica – la fiecare 6 luni se efectueaza: Hemograma si testarea
funcţiei hepatice.
5. Monitorizarea terapeutică a medicamentului
• Monitorizarea se va face in prima luna – saptamanal, apoi la 3 luni, apoi odata la
3-6 luni de catre medicul curant al pacientului
• Ajustarea dozelor altor antiepileptice utilizate în asociere cu stiripentol
Cu toate că nu există date farmacologice ample despre potenţialele interacţiuni
medicamentoase, următoarele recomandări referitoare la modificarea dozelor şi
schemelor de tratament pentru alte medicamente anti-epileptice administrate în asociere
cu stiripentol sunt furnizate pe baza experienţei clinice.
– Clobazam. În studiile pivot, când s-a iniţiat administrarea de stiripentol, doza
zilnică de clobazam a fost de 0,5 mg/kg şizi administrat de obicei în doze divizate,
de două ori pe zi. La copiii cu sindrom Dravet s-au raportat creşteri ale valorilor
concentraţiilor plasmatice de aproximativ două până la trei ori pentru clobazam şi,
respectiv, de cinci ori pentru norclobazam asociate cu administrarea
concomitentă de stiripentol. În eventualitatea apariţiei semnelor clinice de reacţii
adverse sau supradozaj la clobazam (de exemplu, somnolenţă, hipotonie şi
iritabilitate la copiii mici), această doză zilnică a fost redusă cu 25% săptămânal.
– Valproat. Posibilitatea interacţiunii metabolice dintre stiripentol şi valproat este
considerată redusă, astfel încât nu este necesară modificarea dozei de valproat
când se adaugă stiripentol, exceptând raţiunile de siguranţă clinică. În studiile
pivot, în cazul apariţiei de reacţii adverse gastro-intestinale precum scăderea
apetitului alimentar, scădere ponderală, doza zilnică de valproat a fost redusă cu
aproximativ 30% săptămânal.
• Se recomandă precauţie când se combină stiripentolul cu alte substanţe care au
un caracter inhibitor sau care induc una sau mai multe dintre enzimele: CYP1A2,
CYP2C19 şi CYP3A4
• La concentraţii terapeutice, stiripentol inhibă semnificativ câteva izoenzime
CYP450 (de exemplu, CYP2C19, CYP2D6 şi CYP3A4): se pot anticipa
interacţiuni farmacocinetice de origine metabolică cu alte medicamente, care pot
duce la intensificarea efectelor farmacologice şi la amplificarea reacţiilor adverse.
• Se va acţiona cu precauţie atunci când circumstanţele clinice impun asocierea cu
substanţe metabolizate de CYP2C19 sau CYP3A4 datorită riscului crescut de
apariţie al reacţiilor adverse. Se recomandă monitorizarea concentraţiilor
plasmatice sau a reacţiilor adverse. Poate fi necesară ajustarea dozei.
• Administrarea concomitentă cu substraturi ale CYP3A4 care au un indice
terapeutic îngust trebuie evitată, datorită riscului semnificativ crescut de apariţie a
reacţiilor adverse severe.
• Datele despre potenţialul inhibitor asupra CYP1A2: nu este recomandată
(avertisment şi pentru alimente şi produse nutritive cu conţinut semnificativ de
cafeină şi teofilină).
• Deoarece stiripentol inhibă CYP2D6 in vitro, la concentraţiile plasmatice care se
obţin clinic, în cazul substanţelor metabolizate de CYP2D6 poate fi necesară
ajustarea dozelor care se va realiza individual.
• Asocieri nerecomandate (de evitat, dacă nu sunt strict necesare):
– Alcaloizi din secară cornută (ergotamină, dihidroergotamină): Ergotism cu
posibilitate de necroză a extremităţilor (inhibiţia eliminării hepatice a alcaloizilor
din secară cornută).
– Cisaprid, halofantrin, pimozid, chinidină, bepridil: Risc crescut de aritmii cardiace
în special torsada vârfurilor/pusee subite de aritmie.
– Imunosupresive (tacrolim, ciclosporină, sirolim): Concentraţii sanguine crescute
ale imunosupresivelor (prin diminuarea metabolizării hepatice).
– Statine (atorvastatin, simvastatin etc.): Risc crescut de reacţii adverse
dependente de doză, ca rabdomioliza (metabolizare hepatică diminuată a
agentului de scădere a colesterolului).
• Asocieri care impun prudenţă:
– Midazolam, triazolam, alprazolam: concentraţii plasmatice crescute ale
benzodiazepinelor pot apare prin diminuarea metabolizării hepatice, conducând
la sedare excesivă.
– Clorpromazină: Stiripentol intensifică efectul depresor central al clorpromazinei.
– Efecte asupra altor MAE: se recomandă monitorizarea clinică a concentraţiilor
plasmatice ale altor anticonvulsivante, atunci când sunt asociate cu stiripentol, cu
posibilitatea de ajustare a dozelor.
– Topiramat: necesitatea modificării dozei de topiramat şi a schemei de tratament,
dacă acesta este administrat concomitent cu stiripentol.
– Levetiracetam: nu se anticipează interacţiuni farmacocinetice metabolice
medicamentoase între stiripentol şi levetiracetam
• forma pulbere pentru suspensie orala are o concentraţie Cmax uşor mai mare
decât cea pentru capsule, motiv pentru care formulele nu sunt bioechivalente. Se
recomandă ca, dacă este necesară schimbarea formulelor, aceasta să se facă
sub supraveghere clinică, în caz de probleme legate de tolerabilitate
6. Monitorizarea răspunsului la tratament:
• Răspunsul la tratament a fost definit ca o reducere a frecvenţei convulsiilor
clonice (sau tonico-clonice), comparativ cu perioada de referinţă.
• Se recomandă monitorizarea atentă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3
ani, aflaţi în tratament cu stiripentol
7. Criterii de întrerupere a tratamentului:
• Lipsa eficacităţii clinice
• Reacţii adverse severe sau contraindicaţii
• Lipsa de complianţă a pacientului la terapie/monitorizare
• În eventualitatea unor rezultate anormale ale hemogramei sau ale probelor
funcţionale hepatice, decizia clinică de a se continua administrarea sau de a se
ajusta doza de stiripentol, concomitent cu ajustarea dozelor de clobazam şi
valproat, trebuie luată pe baza datelor individuale ale fiecărui pacient, luând în
considerare beneficiile clinice şi riscurile potenţiale.
8. Reluare tratament (condiţii): Urmând criteriile prezentului protocol
9. Prescriptori:
• STIRIPENTOL poate fi initiat numai de medici din specialitatea neurologie
pediatrică cu experienţă în diagnosticul şi controlul terapeutic al epilepsiei la
sugari şi copii. respectiv de catre medicii din specialitatea neurologie cu
experienţă în diagnosticul şi controlul terapeutic al epilepsiei la adulti. Prescrierea
poate fi continuata si de medicul de familie in dozele si pe durata recomandata in
scrisoarea medicala valabila emisa de medicul care a initiat tratamentul.”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Studentii de la Medicina vor lucra in spitale ca asistenti medicali

Propunerea de carantinare a Capitalei si a judetului Ilfov, respinsa de CNSU

CNSU a aprobat folosirea de urgenta a echipamentelor din stocul UNIFARM

Romania a pierdut milioane de euro pentru teste Covid | Citu: Mihaila nu a urgentat contractul

Danemarca raspunde apelului Romaniei si doneaza echipamente medicale